Środek wymiany

Z Encyklopedia Zarządzania
Środek wymiany
Polecane artykuły


Genezę pojęcia środek wymiany należy odnieść się do gospodarki barterowej, czyli takiej gdzie nie występuje środek wymiany, co oznacza że dane dobro jest w sposób bezpośredni wymieniane za inne. Jednak taka wymiana jest bardzo kosztowana. Jest to spowodowane faktem, iż dana osoba musi poświecić bardzo wiele czasu oraz wysiłku, aby znaleźć druga osobę, z którą można by przeprowadzić zadowalającą obie strony transakcję wymienną.

Efekty wprowadzenia środka wymiany

W związku z faktem, iż czas oraz wysiłek są dobrami rzadkimi, gospodarka barterowa oznaczała marnotrawstwo. Zatem, wprowadzono pieniądz, czyli początkowo umowny towar, który był powszechnie akceptowany jako środek zapłaty za jakiekolwiek dobro, usługę bądź spłatę długu.

Oznaczało to, że wymiana stała się o wiele mniej czasochłonna o prostsza, czyli bardziej efektywna. Społeczeństwo bowiem, może wykorzystać, zaoszczędzone dzięki pieniądzu czas i wysiłek, związane z procesem wymian do wytworzenia dodatkowych dóbr, bądź zwiększyć ilość wolnego czasu, podnosząc w ten sposób dobrobyt wszystkich członków w społeczeństwie.

Inaczej rzecz ujmując środkiem wymiany jest pieniądz, czyli powszechnie akceptowany towar, za pomocą którego dokonuje się płatności za dostarczone dobra, usługi lub spłaca się zobowiązania.

Istotne znaczenie ma fakt, iż nie liczy się tutaj fizyczna materia z której zrobiony jest środek wymiany, ale swego rodzaju umowa społeczna, na mocy której jest on bezwarunkowo akceptowany jako środek płatniczy. Są to np. muszle w niektórych państwach Afryki, psie zęby na Wyspach Admiralicji, czy po prostu banknoty w innych krajach.

Funkcje pieniądza jako środka wymiany

Pieniądz jest specyficznym środkiem wymiany rozumiany który spełnia szereg bardzo istotnych funkcji są to:

Bibliografia

  • Begg D. (2003), Makroekonomia, Warszawa.
  • Hall R. E. (2004), Makroekonomia, Warszawa.
  • Samuelson W. F. (1998), Ekonomia menadżerska, Warszawa.

Autor: Sławomir Nowak