Jednostka rozrachunkowa

Z Encyklopedia Zarządzania
Jednostka rozrachunkowa
Polecane artykuły


Jednostka rozrachunkowa- pełni funkcję miernika wartości i jest środkiem przechowywania wartości. W jednostce rozrachunkowej wyrażone są ceny oraz służy ona do dokonywania rozrachunków (rozliczeń).

Przykład

Jako przykład jednostki rozrachunkowej można podać ECU, czyli walutę utworzoną w 1979 r., w ramach europejskiego systemu walutowego, przez członków EWG wspólnie z Wielką Brytanią. ECU była jednostką rozrachunkową (nigdy nie przyjęła postaci materialnej - nie była pieniądzem) używaną początkowo jedynie w niektórych transakcjach zawieranych przez kraje EWG, a następnie w Unii Europejskiej. Wartość tej waluty ustalano w porównaniu z innymi walutami krajów europejskich. Jednostkę tą używano aż do roku 1998, a już w 1999 r. zastąpiło ją Euro.

Bibliografia

  • Beksiak J. (2000), Ekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 142.
  • Begg D., Fischer S., Dornbusch R. (2003), Ekonomia: makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 96.

Autor: Iza Wieczorek

At work.png

To jest zalążek artykułu.
Jeśli posiadasz kompetencje i uprawnienia, możesz go rozbudować.
Usuń tę informację po rozbudowie hasła