Wymagania dla stanowiska akwizytora

Z Encyklopedia Zarządzania
Wymagania dla stanowiska akwizytora
Polecane artykuły


Akwizytor (od łac. acquisitor - zjednywający) - pracownik albo agent przedsiębiorstwa zbierający dla niego zamówienia lub prowadzący sprzedaż bezpośrednią (np. perfumy czy inne drobne przedmioty), zawierający umowy o wykonanie usług (ubezpieczenia, ogłoszenia, prenumeraty itd.) zgodnych z polityką reprezentowanej przez siebie firmy; jest zawodem praktykowanym przez ludzi przedsiębiorczych, pragnących widzieć bezpośredni związek pomiędzy swoją aktywnością, inicjatywą i wytrwałością a rezultatami sprzedaży wyrażającymi się w dochodach pieniężnych; dokonuje wyboru odbiorców towarów lub usług swojej firmy, ustala zakres prezentacji konieczny do pozyskania zamówienia, czas dla kolejnych potencjalnych odbiorców, podejmuje decyzje, co do form płatności i warunków kredytowych dla klientów firmy.

Wymagania dla przyszłych akwizytorów

Firma stosująca akwizycję rozpoczyna budowę sieci od rekrutacji sprzedawców. Ustalany jest zakres cech, jakimi powinien się charakteryzować przyszły akwizytor. Są to:

 • Zdolność komunikowania się z innymi ludźmi,
 • Wyobraźnia,
 • Zdolności adaptacyjne,
 • Odwaga,
 • Zdolność do podejmowania ryzyka,
 • Odpowiednie kwalifikacje,
 • Energia psychiczna,
 • Lojalność w stosunku do firmy,
 • Poczucie humoru,
 • Umiejętność słuchania i uczenia się od innych,
 • Umiejętność rozpoznawania błędów i uczenia się na nich,
 • Zdolność kontrolowania swoich emocji,
 • Wiązanie spraw swojej komórki organizacyjnej z celami całej organizacji,
 • Gotowość do rozwiązywania problemów zamiast ich unikania,
 • Podejmowanie się wykonania również zadań nieprzyjemnych,
 • Mówienie prawdy i bycie uczciwym,
 • Znajomość języków obcych,
 • Określony poziom wykształcenia.

Cechy akwizytorów

Według Amerykanina Chestera L. Karrassa dobry akwizytor powinien posiadać następujące cechy:

 1. Zdolność efektywnego negocjowania z członkami organizacji i pozyskiwania ich zaufania. Jest to przydatne przy nakłanianiu przełożonych do zmiany dotychczasowych ustaleń lub wyrazili zgodę na nietypową propozycję kontrahenta,
 2. Zaangażowanie do starannego planowania swoich zadań, poznania produktu, oraz reguł działania rynku,
 3. Zdolność przy rozróżnianiu spraw o istotnym znaczeniu i tych o nieznacznych efektach,
 4. Zdolność do stawiania czoła konfliktom, niejednoznacznym opiniom i sytuacjom. Dzięki dobrze poprowadzonym negocjacjom, może doprowadzić do kompromisu i zawarcia kontraktu,
 5. Odwaga przy osiąganiu większych celów i podejmowaniu ryzyka związanego z takimi decyzjami,
 6. Cierpliwość i umiejętność wyczekiwania na odpowiedni moment do uzyskania zamówienia,
 7. Chęć do angażowania się w bezpośredni kontakt z potencjalnym nabywcą,
 8. Zaangażowanie się w osiągnięcie zamówienia,
 9. Umiejętność słuchania z otwartą głową,
 10. Umiejętność dostrzegania ukrytych ludzkich motywów i zainteresowań i ich rozumienia,
 11. Posiadanie pełnego zaufania do siebie, opartego na wiedzy, planowaniu i poparciu wewnątrz organizacji.

Bibliografia

 • Maciej Stalmaszczak, Poradnik akwizytora handlowego, EKORNO wyd. I, Łódź 1991 (str. 11-14)
 • Jan Targalski, Podstawy przedsiębiorczości, wyd. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1995 (str. 89-98)

Autor: Piotr Witold