Partnerskie powiązania gospodarcze

Z Encyklopedia Zarządzania
Partnerskie powiązania gospodarcze
Polecane artykuły


Partnerskie powiązania gospodarcze - Ze względu na wiele możliwości współdziałania przedsiębiorstw oraz różnorodność firm tworzących układy relacyjne partnerstwo między firmami jest trudne do zdefiniowania. Stanowi ono stosunkowo nowa forme wspolpracy.

Dawnej firmy większość czynności wykonywały we własnych zakładach. Później próbowano zdobyć kontrolę posiadając na własność cały łańcuch wartości poprzez integracje pionowa.

Obecnie przedsiębiorstwa usiłują zdobyć przewagę wynikająca z odmienności ich produktów od produktów konkurencyjnych, a więc skupiają się na swoich kluczowych kompetencjach, a pozostałe usługi kontraktują.


Cechy

Ponieważ zlecenie na zewnątrz dużej ilości usług, wiąże się z możliwością utraty kontroli nad firma ważne jest, aby zdystansowane relacje trybu transakcyjnego przekształcały się we współpracę partnerska. Stosunki partnerskie można nawiązać z dostawcami, dystrybutorami, detalistami, dostawcami usług specjalistycznych, w niektórych przypadkach na udostępnienie technologii. Zacienianie współpracy między przedsiębiorstwami daje możliwości zwiększenia przewagi konkurencyjnej dzięki współpracy i wspólnemu wzmacnianiu pozycji rynkowej.

Cechy charakterystyczne wymiany partnerskiej:

  • w przeciwieństwie do wymiany transakcyjnej wspólny obszar działań firm wchodzących w skład związku partnerskiego
  • bliskie stosunki
  • utrzymywanie relacji w długim horyzoncie czasowym
  • nastawienie na zapobieganie i rozwiązywanie konfliktów przed ich wystąpieniem
  • wymiana informacji związana jest z długoterminowym planowaniem w zakresie produktu, produkcji i logistyki, a nie zagraniczna się jedynie do wykonywanych transakcji
  • komunikacja zindywidualizowana
  • cena określona przez negocjacje a nie przez konkurencyjne siły rynkowe

Obszary zastosowań

Najczęściej stosunki partnerskie nawiązują się między dostawca a nabywca. Dostawca stawia sobie za cel rozwijanie biznesu klienta i zwiększenie jego zdolności konkurencyjnej w zamian za uzyskanie statusu dostawcy uprzywilejowanego. Jednocześnie koszty obsługi nabywcy dzięki lepszej integracji systemu logistycznego oraz dzięki zindywidualizowanej wymianie informacji, staja się niewspółmiernie niższe koszty niż w przypadku jednorazowej współpracy transakcyjnej.

Należy jednak pamiętać, ze budowanie relacji partnerskich jest procesem długotrwałym, gdyż obejmuje dwa odmienne i niezależne produkty. Toczy się ponadto w zmiennym środowisku rynkowym a więc wiąże się z wysokim ryzykiem.

Zaistnienie relacji partnerskich nie następuje w czasie podpisania kontraktu, lecz jest ono wynikiem wzmożonego wysiłku firm. Z drugiej jednak strony przedsiębiorstwa utrzymujące więzi partnerskie z nabywcami wykazują kilkakrotnie wyższą rentowność.

Bibliografia

  • J. Swiatowiec Wiezi partnerskie na rynku przedsiebiorstw Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, W-wa 2006
  • M. Christopher, H. Peck Logistyka Marketingowa Polskie Wyd. Ekonomiczne, W-wa 2005
  • Łupicka, A. (2007). Sieci logistyczne. Logistyka, (1), 6-7.

Autor: Krzysztof Woźniak