Wcześniejsza emerytura

Z Encyklopedia Zarządzania
Wcześniejsza emerytura
Polecane artykuły


Wcześniejsza emerytura to emerytura w wieku przedemerytalnym. Należy się ona osobom, które spełnią określone wymogi, np. praca w szczególnych warunkach lub przepracowanie konkretnej liczby lat.

Kogo dotyczy?

Według najnowszych przepisów o wcześniejszą emeryturę mogą się starać osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r., które spełnią warunki jednego z poniższych rodzajów:

 • emerytura z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze;
 • emerytura z tytułu wykonywania działalności twórczej lub artystycznej;
 • emerytura górnicza;
 • emerytura nauczycielska;
 • emerytura dla pracowników opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki;
 • wcześniejsza emerytura obliczona według nowych zasad;
 • emerytura pomostowa;
 • nauczycielskie świadczenie kompensacyjne;
 • emerytura częściowa. [1]

Emerytura pomostowa

Prawo do emerytury pomostowej przysługuje pracownikowi, który spełnia wszystkie poniższe warunki:

 1. urodził się po 31 grudnia 1948 r.;
 2. co najmniej 15 lat pracował w szczególnych warunkach;
 3. osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet lub 60 - dla mężczyzn;
 4. ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn;
 5. przed dniem 1 stycznia 1999 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze;
 6. po dniu 31 grudnia 2008 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze;
 7. stosunek pracy z nim został rozwiązany. [2]

Emerytura z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze

Załącznik nr 1 do Ustawy o emeryturach pomostowych zawiera wykaz prac w szczególnych warunkach. Są to między innymi prace:

 • pod ziemią,
 • przy obróbce metali,
 • hutnicze,
 • pod wodą,
 • ciężkie prace fizyczne,
 • na morzu,
 • w powietrzu,
 • przy obsłudze urządzeń wiertniczych,
 • wewnątrz pomieszczeń o bardzo małej kubaturze,
 • w niskich temperaturach,
 • w kanałach ściekowych i przy wywozie nieczystości.

Załącznik nr 2 do Ustawy o emeryturach pomostowych zawiera wykaz prac o szczególnym charakterze. Są to między innymi prace:

 • pilotów statków powietrznych,
 • kontrolerów ruchu lotniczego,
 • mechaników lotniczych,
 • nawigatorów oraz pilotów morskich,
 • maszynistów pojazdów trakcyjnych,
 • kierowców autobusów, trolejbusów oraz motorniczych tramwajów,
 • operatorów reaktorów jądrowych,
 • przy produkcji materiałów wybuchowych,
 • członków zespołów ratownictwa medycznego,
 • nauczycieli i wychowawców. [3]

Przy ustalaniu okresu pracy w szczególnych warunkach, nie uwzględnia się okresów niewykonywania pracy, za które pracownik otrzymywał wynagrodzenie lub świadczenia chorobowe lub macierzyńskie.

Wysokość emerytury pomostowej

Wysokość emerytury pomostowej ustala się w wyniku podzielenia podstawy obliczenia emerytury przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku 60 lat, ustalone według tablic średniego trwania życia, obowiązujących w dniu zgłaszania wniosku. Jeżeli pracownik jest członkiem OFE, składki na ubezpieczenie emerytalne znajdujące się na jego koncie w ZUS, zwiększa sie przez pomnożenie wskaźnikiem korygującym 19,52/12,22. Kwota emerytury pomostowej nie może być niższa niż kwota najniższej emerytury oraz podlega ona waloryzacji. [4]

Wcześniejsza emerytura rolnicza

Wcześniejsza emerytura przysługuje ubezpieczonemu rolnikowi, jeśli spełnia wszystkie następujące warunki:

 1. osiągnął wiek 55 lat w przypadku kobiet lub 60 lat w przypadku mężczyzn;
 2. podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez co najmnije 30 lat;
 3. zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej. [5]

Bibliografia

Przypisy

 1. Wcześniejsza emerytura dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. - ZUS
 2. Ustawa o emeryturach pomostowych (2008), Dz. U. z 2018 r. poz. 1924.; art. 4
 3. Ustawa o emeryturach pomostowych (2008), Dz. U. z 2018 r. poz. 1924.; zał. 1 i 2
 4. Ustawa o emeryturach pomostowych (2008), Dz. U. z 2018 r. poz. 1924.; art. 14
 5. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników (1990), Dz. U. z 2017 r. poz. 2336, z 2018 r. poz. 650, 858., art. 19

Autor: Małgorzata Augustyn

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.