Strategia fazy dojrzałości

Strategia fazy dojrzałości
Polecane artykuły

W fazie tej następuje spadek dynamiki wzrostu sprzedaży, co jest związane z nasyceniem rynku oraz pojawieniem się na nim innych produktów zaspokajających potrzeby klientów. W tej fazie również należy dostosowywać działania przedsiębiorstwa do bieżącej pozycji konkurencyjnej.

Proponowane działania

Dominująca pozycja konkurencyjna

 • utrzymać pozycję i rosnąć wraz z sektorem,
 • inwestować ze środków własnych

Silna pozycja konkurencyjna

 • utrzymać pozycję i rosnąć wraz z sektorem,
 • inwestycje ze środków własnych

Średnia pozycja konkurencyjna

 • utrzymać pozycję, znaleźć niszę i próbować ją chronić,
 • minimalnie lub/i selektywne inwestycje,

Korzystna pozycja konkurencyjna

 • znaleźć niszę lub stopniowe wycofanie,
 • minimalne inwestycje lub pozbycie się

Słaba pozycja konkurencyjna

 • wzrost lub stopniowe wycofanie,
 • inwestować selektywnie lub pozbyć się

Bibliografia

 • Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 257-258
 • Woźniak K., System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005

Autor: Krzysztof Woźniak