Strategia dywersyfikacji pionowej

Z Encyklopedia Zarządzania
Strategia dywersyfikacji pionowej
Polecane artykuły


Strategia dywersyfikacji pionowej to jedna ze strategicznych opcji rozwoju przedsiębiorstwa. Dotyczy ona wyboru nowego rynku, na który przedsiębiorstwo pragnie wejść z nowym produktem. Dywersyfikacja może być przeprowadzona przy wykorzystaniu własnych środków lub przez zakup innych firm.

Rozszerzenie i zróżnicowanie dotychczasowego pola rynkowego przez wypełnienie go produktami dotychczas nie produkowanymi przez firmę, można mierzyć relacją wcześniejszej działalności przedsiębiorstwa do jego przyszłych zamiarów. Z tego punktu widzenia oprócz dywersyfikacji pionowej należy wyróżnić poziomą oraz równoległą(niezwiązaną).

Rodzaje

Integracja pionowa to rozszerzenie działalności firmy jako:

  • ogniwa przedniego - "dywersyfikacja wstecz" (np. działania producenta obuwia zmierzające do włączenia do swego przedsiębiorstwa garbarni)
  • lub następnego - "dywersyfikacja w przód" (np. działania producenta obuwia w celu uruchomienia własnej sieci sklepów sprzedających obuwie)

w odniesieniu do już podejmowanej działalności organizacji.

Efekty zastosowań

Podejmowanie takich działań zmniejsza ryzyko działalności, ponieważ następuje ograniczenie stopnia zależności od dostawców i odbiorców pośredniczących. Jednakże mogą wystąpić także negatywne skutki wprowadzania takich zmian, np. poziom elastyczności działań firmy oraz skuteczność dostosowywania się do zmieniających się warunków otoczenia mogą zostać zmniejszone. Dlatego strategia ta, jest skuteczna głównie w dojrzałych technicznie gałęziach produkcji, które odznaczają się względnie niską intensywnością postępu technicznego.

Bibliografia

  • A. Stabryła "Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy", Wyd. Nauk. PWN, Warszawa - Kraków 2000
  • J. Altkorn "Podstawy marketingu" Inst. Marketingu, Kraków 1995

Autor: Małgorzata Budziosz