Strategia dywersyfikacji poziomej

Z Encyklopedia Zarządzania
Strategia dywersyfikacji poziomej
Polecane artykuły


Dywersyfikacja pozioma polega na rozszerzeniu produkcji o wyroby lub też usługi nie wykraczające poza przemysł, w którym firma działa obecnie. Wprowadza się do produkcji nowe wyroby, które są związane z "know-how", doświadczeniem oraz możliwościami techniczno-ekonomicznymi tego przedsiębiorstwa. Zazwyczaj oparte są te produkty na pokrewnej technologii, zaspokajają inne potrzeby dotychczasowych nabywców lub podobne potrzeby w inny sposób. Taka strategia umożliwia także wykorzystanie w nowej działalności dotychczasowej marki, systemu dystrybucji, itp.

Efekty zastosowań

Zastosowanie w praktyce strategii dywersyfikacji poziomej pozwala przedsiębiorstwu na osiągnięciu szeregu korzyści, wśród których wyróżnić można:

  • Zminimalizowanie ryzyka
  • Uniezależnienie się od dotychczasowych współpracowników na rynku
  • Utrzymanie lub poprawa pozycji konkurencyjnej firmy, przede wszystkim ze względu na działanie w znanych dziedzinach i segmentach rynku
  • Wzrost potencjału przedsiębiorstwa
  • Możliwość lepszego wykorzystania posiadanych już przez firmę umiejętności i atutów
  • Rozwój firmy opiera się na niekwestionowanych atutach firmy, głównie tych ze sfery polityki handlowej
  • Nowe produkty mogą rekompensować firmie pewne straty związane z załamaniem obrotów już istniejących produktów
  • Stwarzanie firmie możliwości rozłożenia ryzyka

Warte podkreślenia jest także to, iż ten rodzaj dywersyfikacji związany jest z najmniejszym ryzykiem. Działanie w znanych dziedzinach oraz w warunkach braku istotnych zmian w kręgu odbiorców umożliwi bowiem znaczne zmniejszenie ryzyka oraz uniezależnienie się od dotychczasowych konkurentów.

Chcąc wykorzystać tą strategię trzeba się jednak najpierw zorientować odnośnie tego, czy firma posiada pewną grupę stałych, lojalnych klientów. A jeżeli tak, to czy byliby oni zainteresowani nabyciem pewnych nowych produktów czy też usług. Należy się także upewnić, czy firma jest w stanie zająć się produkcją, dystrybucją lub pośrednictwem sprzedaży tych nowych produktów usług dla już posiadanych odbiorców.

Bibliografia

  • Mirosław Rajzer, Strategie dywersyfikacji przedsiębiorstw

Autor: Teresa Kiebziak