Strategia naśladowcy

Z Encyklopedia Zarządzania
Strategia naśladowcy
Polecane artykuły


Strategie tę stosują firmy, które nie mają własnych, wyróżniających się dziedzin. Osiągają one wiodącą pozycję konkurencyjną, poprzez naśladowanie technologii, wzorów produkcji oraz strategie biznesu liderów na rynku. Strategia imitacji (naśladowcy) polega najogólniej mówiąc na akceptacji przez firmę niewielkiego udziału w rynku, często ograniczonego do kilku segmentów. Firmy naśladujące nie stosują intensywnych środków reklamy, choć produkują produkty o równie dobrej jakości.

Efektem takiej filozofii jest wytwarzanie produktów jeśli nie identycznych, to spokrewnionych z produktami lidera. Dalszą konsekwencją jest korzystanie z reklamy i promocji lidera, dzięki której wyedukowani klienci mogą docenić produkty imitatora. Oszczędność kosztów w zakresie badania i rozwoju, jak również w odniesieniu do promocji, pozwala firmie naśladującej utrzymywać stały udział w rynku. Niekiedy niższe ceny mogą zachęcać do kupna, w związku z czym imitator może adresować swoją ofertę do segmentów odbiorców niezamożnych, o przeciętnych dochodach.

Formy strategii naśladownictwa

Strategia naśladownictwa może przybierać różne warianty:

  • naśladowanie lidera w jak największej liczbie segmentów obsługiwanych przez niego,
  • naśladownictwo selektywne, polegające na tym, że imitator podąża za liderem w niektórych tylko segmentach, w innych zaś nie, stosując zróżnicowanie produktu.

W obrębie tej strategii wyróżnia się następujące odmiany:

  • strategia klonu-polega ona na kopiowaniu produktu wytworzonego przez rynkowego lidera, a także powielaniu jego dystrybucji oraz reklamy itd. Firma określana mianem klonu nie tworzy nic własnego, tylko wręcz "pasożytuje" na staraniach lidera. W niektórych przypadka jest po prostu fałszerzem, który produkuje kopie,
  • strategia imitatora-jest to powielanie niektórych elementów asortymentu lidera. Jednak imitator różnicuje produkt pod względem opakowania, ceny, reklamy itd,
  • strategia usprawniacza-usprawniacz przystosowuje produkt oraz stara się go uatrakcyjnić, te, które już istnieją i zostały stworzone przez lidera. Może on zagrażać liderowi poprzez ulepszenie tych produktów.

Bibliografia

Autor: Anna Grochal, Aleksandra Gara