Strategia specjalizacji

Z Encyklopedia Zarządzania
Strategia specjalizacji
Polecane artykuły


Głównymi jej celami są:

  • zdobycie najwyższego stopnia umiejętności w danej dziedzinie
  • zapewnienie sobie przewagi konkurencyjnej

Rodzaje

Specjalizacja może mieć różne postaci a wybór odpowiedniej zależny jest od pozycji konkurencyjnej danej firmy oraz fazy cyklu życia danej dziedziny:

  • specjalizacja ekstensywna (strategia wolumenu) - powiększanie rozmiarów produkcji w danej dziedzinie, (przedsiębiorstwo doświadczone, faza wzrostu obszaru specjalizacji),
  • specjalizacja pasywna, czyli utrzymywanie na tym samym poziomie rozwoju dotychczasowych obszarów działalności, (faza dojrzałości i schyłku danej dziedziny, firma o dobrej pozycji na rynku),
  • specjalizacja restrykcyjna tzw. odcinanie, czyli specjalizacja tylko w jednym z dotychczasowych obszarów przy całkowitym "odcięciu się" od pozostałych, (faza wzrostu obszaru działalności, słaba pozycja firmy na rynku) strategia niszy rynkowej, polegająca albo na weryfikacji dotychczasowej struktury dziedzin działalności i skupieniu się na tej, w której przedsiębiorstwo może łatwo odzyskać dobrą pozycję albo na tzw. "przełomie"-skupieniu się na nowym obszarze wykorzystując doświadczenie zdobyte w innych dziedzinach. (faza dojrzałości dziedziny działalności, trudna sytuacja firmy na rynku)
  • specjalizacja przez dywersyfikację, jeśli w danej dziedzinie sukces przedsiębiorstwa zależy od rozwoju technologii wraz z którym pojawiają się możliwości wyboru nowych specjalizacji,
  • specjalizacja przez rekoncentrację, która wiąże się z racjonalizacją działalności i jest konieczna, gdy sytuacja przedsiębiorstwa ulega pogorszeniu, wskutek czego musi ono zaprzestać dywersyfikacji.Można ją osiągnąć przez ekspansję rynkową lub ograniczenie terytorialne działalności lub też w drodze dywersyfikacji marketingowej.["Strategor", 1999, s. 156-163]

Zdaniem P. Druckera skuteczne zarządzanie polega na znalezieniu równowagi między dywersyfikacją a specjalizacją [W.Flejterski, www.nbp.pl, 2006].

Bibliografia

  • Flejterski W., www.nbp.pl, www.nbp.pl/publikacje/bank_i_kredyt/1999_05/Flejterski.html, 2006
  • "Strategor", PWE, Warszawa 1999

Autor: Joanna Bereta