Model zarządzania strategicznego

Z Encyklopedia Zarządzania
Model zarządzania strategicznego
Polecane artykuły


Schemat ogólnej koncepcji modelu zarządzania strategicznego przedstawiono na poniższym rysunku. Szczególną uwagę należy zwrócić na informacyjno-funkcjonalne sprzężenia zwrotne wskazujące na dynamiczny charakter zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie.

Powinien on uwzględniać zmiany w otoczeniu przedsiębiorstwa i ich wpływ na realizowaną strategię. W skrajnym przypadku modyfikacji (dostosowaniu) może ulec również misja przedsiębiorstwa czyli jego naczelny cel strategiczny.

Model zarzadzania strategicznego przedsiebiorstwem.gif

Rys. Model zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem

Źródło: (A. Stabryła 1995, s. 34)

Bibliografia

  • Stabryła A., Podstawy zarządzania firmą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1995
  • Woźniak K., System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005
At work.png

To jest zalążek artykułu.
Jeśli posiadasz kompetencje i uprawnienia, możesz go rozbudować.
Usuń tę informację po rozbudowie hasła

Autor: Krzysztof Woźniak