Proces budowy strategii

Z Encyklopedia Zarządzania
Proces budowy strategii
Polecane artykuły


Poniższy rysunek przedstawia schematycznie proces budowy strategii firmy poczynając od etapu formułowania celów i określania aspiracji kierownictwa poprzez etapu analizy otoczenia i przedsiębiorstwa, określania wariantów rozwoju i wyboru wariantu optymalnego. Efektem tych działań jest sformułowany i zaakceptowany przez kierownictwo plan strategiczny.

Proces budowy strategii przedsiebiorstwa.gif

Rys. 1. Proces budowy strategii przedsiębiorstwa

Źródło: (J. Penc 1993, s. 42)

Odmienną koncepcję procesu formułowania strategii przedsiębiorstwa można zauważyć na rysunku 2, który przedstawia proces dostosowywania strategii (orientacji strategicznej) przedsiębiorstwa do zmieniającego się otoczenia. Zdarzeniem uruchamiającym ten proces jest wystąpienie potrzeby zmian strategii. Następuje po tym uporządkowany ciąg działań prowadzący do zmiany orientacji strategicznej przedsiębiorstwa. Każdy z tych etapów powinien być w dostatecznym stopniu wspomagany przez sprawny system informacyjny przedsiębiorstwa.

Proces generowania strategii.gif

Rys. 2. Proces generowania strategii

Źródło: opracowanie własne na podstawie: (I.Ansoff, E.McDonnell 1990, s. 153)

Bibliografia

Autor: Krzysztof Woźniak