Księgowanie

Z Encyklopedia Zarządzania
Księgowanie
Polecane artykuły


Księgowanie polega na rejestrowaniu operacji gospodarczych w księgach rachunkowych organizacji. Wpływa na bilans przedsiębiorstwa powodując zwiększenie lub zmniejszenie pasywów i aktywów. Czynnością tą zajmują się odpowiednio wykwalifikowane osoby, takie jak księgowa. Współcześnie odbywa się to niemal wyłącznie z wykorzystaniem specjalizowanych systemów informatycznych. Najczęściej papierowe księgowanie służy w szkołach i na uczelniach, do nauki przyszłych specjalistów.

Techniki księgowania

Techniki, za pomocą których się księguje:

 • tabelaryczna
 • rejestrowa
 • prowadzona za pomocą komputera

Technika tabelaryczna inaczej amerykanka, jest to księga łącząca dziennik i księgę główna, w uproszczeniu została nazwana " Dziennik- Główna". Technika ta ułatwia dokonywanie zapisów oraz jest bardzo klarowna. Każde zdarzenie jest ujęte chronologicznie, dzięki czemu łatwo jest wyszukać błąd.

Technika rejestrowa nazwa ta wywodzi się od urządzenia, na którym zapisuje się każdą operacje gospodarczą

 • rejestr.Zapisuje on konkretną materie, np. rachunek bankowy. Dzieli się na rejestr prosty oraz złożony.

Rejestr prosty zapisuje jeden rodzaj dowodu natomiast rejestr złożony prowadzi dwa lub więcej. [1]

Oprogramowania

Przykładowe oprogramowania wykorzystywane do zaksięgowania operacji gospodarczych w księgach rachunkowych:

 • Rewizor
 • OPT!MA
 • Sympfonia®
 • SAP
 • BAAN

Przedsiębiorstwo korzystając z programów komputerowych nie musi martwić się o bezpieczeństwo przechowywanych danych, ponieważ generuje się automatycznie kopia każdego dokumentu. Wykorzystując te programy ułatwia sobie prace związane z tworzeniem różnego rodzaju umów, wypłat, rachunków, rozliczeń skarbowych, faktur, bilansów czy rachunków zysku i strat.

Błędy w zapisach księgowych

Mogące pojawić się błędy w zapisach poprawić można w następujące sposoby:

 1. Poprzez skreślenie błędnej treści i zapisanie nowej w sposób taki, aby można było odczytać zapis błędny. Należy podpisać poprawiony zapis i umieścić datę.

Tego typu poprawki muszą być zmienione we wszystkich elementach ksiąg rachunkowych jednocześnie w tym samym czasie oraz nie mogą dokonać się po zamknięciu miesiąca. Ten sposób możemy wykorzystać przy ręcznym prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

 1. Poprzez wprowadzenie dokumentu, który będzie zawierał korekty zapisu błędnego, ale dokonywanego tylko poprzez zapis dodatki lub tylko ujemny.

Zapis, który koryguje błędy to storno. Wyróżniamy dwa rodzaje storna:

 • Storno czarne
 • Storno czerwone

Storno czarne polega na skorygowaniu nieprawidłowości poprzez zapisanie liczb dodatnich na kontach, gdzie popełniono błąd, ale po stronie przeciwnej.

Storno czerwone polega na skorygowaniu nieprawidłowości poprzez zapisanie liczb ujemnych na kontach, gdzie popełniono błąd.[2]


Rodzaje operacji gospodarczych

Operacja gospodarcza jest to zdarzenie, które ma wpływ na bilans danego przedsiębiorstwa. Zwiększa bądź zmniejsza aktywa i pasywa jednostki. Operacje gospodarcze można podzielić na:

 • bilansowe
 • wynikowe

Operacja gospodarcza bilansowa powoduje zmiany w bilansie (zmniejszenie/ zwiększenie aktyw, pasyw).

Operacja gospodarcza wynikowa wpływa na wynik finansowy i bilans.[3]

Kryteria

Kryteria, za pomocą których księguje się dowody:

 • ze wzgędu na jedostkę
 • własne
 • obce
 • ze względu na adresata
 • wewnętrzne
 • zewnętrzne
 • ze względu na podstawę sporządzania dowodów
 • pierwotne inaczej źródłowe
 • wtórne

Dokumenty, które się księguje:

 • materiałowe
 • Wz, wydanie zewnetrzne
 • Rw, rozchód wewnętrzny
 • Pz, przyjęcie zewnętrzne
 • Zw, zwrot materiałów
 • obrotu pieniężnego:
 • rozliczeniowe
 • faktury
 • noty
 • związane z aktywami trwałymi
 • LT, likwidacja środka trwałego
 • OT, przyjęcie środka trwałego
 • PT, przekazanie środka trwałego
 • płacowe

Bibliografia

Przypisy

 1. Gugnacka J., Mozalewska A., Racińska A.(2018), Podstawy rachunkowości. Wykłady., Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Łodzi, Łódź s. 134,135
 2. Gugnacka J., Mozalewska A., Racińska A.(2018), Podstawy rachunkowości. Wykłady., Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Łodzi, Łódź s. 106,107
 3. Gugnacka J., Mozalewska A., Racińska A.(2018), Podstawy rachunkowości. Wykłady., Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Łodzi, Łódź s. 46,47
 4. Gugnacka J., Mozalewska A., Racińska A.(2018), Podstawy rachunkowości. Wykłady., Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Łodzi, Łódź s. 56,57

Autor: Urszula Wójcik, Kinga Zych