Dystrybucja masowa

Z Encyklopedia Zarządzania

Dystrybucja masowa - zakłada operowanie jednolitą kompozycja instrumentów marketingowych na całym rynku. Marketing masowy nie opiera się na różnicach dzielących potencjalnych klientów, lecz na ich cechach wspólnych. Marketing masowy jest strategia klasyczną, stosowaną głównie na rynku dóbr codziennego użytku i to zarówno przez małe znane firmy starające się konkurować niską ceną, jak i przez producentów produktów markowych.

Przedmiot dystrybucji masowej

Produkty nieskomplikowane, standardowe, o niskich cenach, często i powszechnie używane (np. większość artykułów spożywczych), rozprowadzane są zwykle poprzez pośrednie kanały dystrybucji. Ich nabywcy są bardzo liczni i rozproszeni przestrzennie, więc dotarcie do nich wymaga użycia pośrednich, długich i szerokich kanałów zbytu. Im dłuższy kanał i większa liczba pośredników, tym większy rynek może opanować producent. Dostępność tych produktów w miejscu i czasie dogodnym dla nabywców przesadza o wielkości sprzedaży osiągniętej przez producenta.

Obecnie wzrasta liczba producentów, którzy posługują się wieloma różnymi kanałami. W celu dotarcia do jak największej liczby potencjalnych nabywców obsługiwanego segmentu rynku, sprzedają produkty hurtownikom, by za ich pośrednictwem dotrzeć do małych przedsiębiorstw detalicznych, a równocześnie te same produkty sprzedają bezpośrednio wielkim organizacjom handlu detalicznego.

Kanały dystrybucji

Producenci mogą również stosować odmienne kanały, by dotrzeć ze swoimi produktami do nabywców indywidualnych i instytucjonalnych. Mówimy wówczas o wielokanałowej dystrybucji. Stosowanie wielu kanałów dla rozmieszczenia na rynku tych samych produktów jest racjonalne.

Uniwersalizacja oznacza oferowanie masowym klientom szerokiego asortymentu towarów zaspokajających wiele potrzeb towarami o małej wybieralności. Uniwersalny asortyment typu "wszystko pod jednym dachem?, czyli szeroki, ale płytki, oferują domy towarowe, hiper - i supermarkety.

Specjalizacja asortymentu ma w praktyce różne podstawy i zakres. Może być dokonywana według rodzaju i cech towarów, obejmować całą branżę lub jej wycinek, bądź według określonych grup zaspokajanych potrzeb.

Kombinacja uniwersalizacji i specjalizacji asortymentu występuje w przedsiębiorstwach dysponujących wielkopowierzchniowymi obiektami, w których obok szerokiego i płytkiego asortymentu zaspokajającego podstawowe potrzeby występują stoiska o wąskim i głębokim asortymencie. W takich przypadkach często analiza asortymentu prowadzi do wyróżnienia asortymentu podstawowego i uzupełniającego.

Formy dystrybucji

Pozostałe formy dystrybucji masowej (poza domami towarowymi, hiper - i supermarketami) to:

  • marketing pocztowy (wysyłanie listów, reklam, folderów, wideokaset itp. do potencjalnych klientów)
  • sprzedaż za pośrednictwem katalogów
  • telemarketing (bezpośrednia sprzedaż za pośrednictwem telefonu)
  • marketing za pośrednictwem telewizji (wykorzystuje reklamy i programy telewizyjne dla zaprezentowania produktów oraz umożliwienia nabywcom składania bezpośrednich zamówień)
  • internet - handel elektroniczny (firmy oferują swoje produkty wszystkim potencjalnym klientom, indywidualnie uzgadniają zamówienia i inkasują należności)

Dystrybucja masowa w erze cyfrowej

W dzisiejszych czasach technologia i internet wpłynęły znacząco na sposób dystrybucji masowej. W erze cyfrowej handel elektroniczny odgrywa kluczową rolę, umożliwiając firmom docieranie do szerokiego grona klientów na całym świecie. Dzięki temu, że produkty i usługi są dostępne online, dystrybucja masowa stała się bardziej efektywna i osiągalna dla konsumentów.

Wykorzystanie nowoczesnych metod dystrybucji w erze cyfrowej przynosi wiele korzyści. Przede wszystkim, firmy mogą dotrzeć do większej liczby klientów, niezależnie od ich lokalizacji geograficznej. To z kolei prowadzi do zwiększenia sprzedaży i wzrostu zysków. Ponadto, handel elektroniczny pozwala na łatwiejsze i bardziej efektywne monitorowanie i zarządzanie zapasami, dzięki czemu można lepiej reagować na zmieniające się potrzeby klientów.

Jednak dystrybucja masowa w erze cyfrowej stawia przed firmami wiele wyzwań. Konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa transakcji online oraz ochrona danych klientów. Ponadto, zwiększona konkurencja w internecie wymaga od firm ciągłego dostosowywania się do nowych trendów i innowacji w celu utrzymania swojej pozycji na rynku.

Perspektywy rozwoju dystrybucji masowej w erze cyfrowej wydają się obiecujące. Wraz z rozwojem technologii i coraz większą dostępnością internetu, oczekuje się dalszego wzrostu handlu elektronicznego. Firmy będą musiały skupić się na doskonaleniu swoich strategii dystrybucji online, aby utrzymać konkurencyjność i sprostać rosnącym oczekiwaniom klientów.

Personalizacja i segmentacja w dystrybucji masowej

Personalizacja i segmentacja są istotne w dystrybucji masowej, ponieważ pozwalają firmom lepiej zrozumieć potrzeby i preferencje klientów oraz dostosować ofertę do ich indywidualnych oczekiwań. Personalizacja asortymentu w dystrybucji masowej może polegać na oferowaniu różnych wariantów produktów, takich jak kolory, rozmiary czy opcje konfiguracji. Dzięki temu klienci mogą wybrać produkt, który najlepiej odpowiada ich potrzebom.

Komunikacja z klientem również może być dostosowana w ramach dystrybucji masowej. Firmy mogą stosować targeted advertising, czyli reklamę ukierunkowaną na konkretnych odbiorców, aby dotrzeć do odpowiednich grup klientów. Ponadto, można wykorzystać narzędzia marketingowe, takie jak personalizowane e-maile czy rekomendacje produktów na stronie internetowej, aby lepiej komunikować się z klientami i zwiększyć ich zaangażowanie.

Korzyści wynikające z personalizacji i segmentacji w dystrybucji masowej są liczne. Po pierwsze, lepsze dopasowanie oferty do potrzeb klientów prowadzi do zwiększenia satysfakcji klientów i lojalności wobec marki. Zadowoleni klienci często polecają produkty lub usługi innym, co przyczynia się do dalszego wzrostu sprzedaży. Ponadto, personalizacja i segmentacja umożliwiają firmom bardziej efektywne wykorzystanie zasobów i ograniczenie marnotrawstwa.

Przykłady skuteczności personalizacji i segmentacji w dystrybucji masowej można znaleźć w wielu branżach. Na przykład, firmy oferujące odzież mogą dostosować ofertę do preferencji klientów, oferując ubrania w różnych stylach i rozmiarach. W branży spożywczej, personalizacja może polegać na tworzeniu pakietów żywnościowych dostosowanych do diety lub preferencji żywieniowych klientów.

Etyka i odpowiedzialność społeczna w dystrybucji masowej

Kwestie etyki i odpowiedzialności społecznej są istotne w dystrybucji masowej, ponieważ wpływają na sposób funkcjonowania i reputację firm. Firmy, które działają w sposób etyczny i społecznie odpowiedzialny, budują zaufanie klientów i zyskują przewagę konkurencyjną.

Coraz więcej firm promuje zrównoważony rozwój w ramach dystrybucji masowej. Przykłady działań mogą obejmować stosowanie materiałów ekologicznych i recyklingowych, wspieranie lokalnych społeczności, zapewnianie warunków pracy zgodnych z prawem oraz inwestowanie w projekty społeczne. Firmy często publikują raporty zrównoważonego rozwoju, aby pokazać swoje zaangażowanie w odpowiedzialność społeczną.

Realizacja społecznej odpowiedzialności w ramach dystrybucji masowej może przynieść wiele korzyści. Firmy mogą zyskać pozytywny wizerunek i reputację, co przyczynia się do budowania lojalności klientów. Ponadto, etyka i odpowiedzialność społeczna mogą przyczynić się do zwiększenia zaangażowania pracowników i poprawy efektywności operacyjnej.

Wprowadzenie etyki i odpowiedzialności społecznej w dystrybucji masowej wiąże się jednak z pewnymi wyzwaniami. Firmy muszą być konsekwentne i uczciwe w swoich działaniach, aby uniknąć krytyki i utraty zaufania klientów. Ponadto, wprowadzenie zmian w celu realizacji etyki i odpowiedzialności społecznej może wymagać inwestycji finansowych i organizacyjnych.


Dystrybucja masowaartykuły polecane
Sklep stacjonarnySieć sklepówDystrybucja detalicznaFormy organizacji sprzedażyPortal aukcyjnySprzedaż internetowaStrategia naśladowcyAsortymentAukcja internetowa

Bibliografia

  • Altkorn J., Kramer T. (red.) (2004), Leksykon marketingu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
  • Altkorn J. (red.) (2006), Podstawy Marketingu, Instytut Marketingu, Kraków
  • Kotler P. (2012), Marketing, Rebis, Poznań


Autor: Karcz Łukasz