Aukcja internetowa

Z Encyklopedia Zarządzania

Aukcja internetowa jest

 • serwisem internetowym, gdzie odbywają się transakcje oparte na licytacjach kupowanych dóbr i usług
 • samym procesem licytacji danego towaru wystawionego na sprzedaż w serwisie aukcyjnym (K. Czajkowska 2016, s. 83)

Polska to kraj, w którym największy odsetek ludzi zamawia wszystkie produkty z kategorii: komputery i oprogramowania, książki i multimedia, odzież i obuwie, RTV i foto, zdrowie i uroda, sport i turystyka (z wyjątkiem żywności) na krajowych aukcjach internetowych (M. Jaciow, A. Stolecka Makowska, R. Wolny 2013, s. 156)

Aby wziąć udział w aukcjach internetowych wystarczy przejść przez prosty system rejestracji - wpisać podstawowe dane teleadresowe, login oraz hasło. Aukcje internetowe to najpopularniejsza forma zakupów internetowych, na ten fakt składa się kilka czynników. Przede wszystkim chodzi o możliwość kupienia towarów po atrakcyjnych cenach i odsprzedania przedmiotów, które przestały być potrzebne oraz ogromny wybór oferowanych produktów (K. Czajkowska 2016, s. 83)

Aukcje internetowe pozwalają na oglądanie wystawionych produktów w poszczególnych kategoriach lub dzięki skorzystaniu z opcji wyszukania. W zależności od rodzaju aukcji, wystawionego przedmiotu i doświadczenia biorących w niej uczestników można zauważyć różne zachowania i strategie licytowania. W przypadku produktów kolekcjonerskich, rzadko będących przedmiotem licytacji (co uniemożliwia porównanie cen), można zaobserwować takie zachowania jak np. "efekt grupy" pokazujący, iż licytujący chętniej biorą udział (i licytują wyżej) w aukcjach, w których bierze udział duża liczba osób. W przypadku doświadczonych licytujących częściej zauważa się "efekt snajpera" polegający na dołączeniu się do licytacji tuż przed jej zakończeniem. Badania wykazują również różnice w podejmowaniu decyzji o udziale w aukcji w zależności od płci licytującego (np. częstszy wybór opcji "kup teraz" w przypadku mężczyzn). (J. Kos-Łabędowicz 2015, s. 104)

TL;DR

Aukcje internetowe to popularna forma zakupów online, pozwalająca na licytację i zakup różnych produktów. Istnieje wiele rodzajów aukcji, takich jak aukcje klasyczne, holenderskie, jedno - i wielokrotne, błyskawiczne, przetargowe, odwrócone, wertykalne i horyzontalne. Aukcje internetowe są częścią e-commerce i mogą odbywać się w relacji B2C, C2C lub C2B. Opcją często stosowaną na aukcjach jest Buy-It-Now (BIN), która umożliwia natychmiastowy zakup produktu po określonej cenie.

Rodzaje aukcji internetowych

Wyróżnia się następujące rodzaje aukcji:

 • aukcje klasyczne (angielskie)-polegają na tym, że cena towaru jest podwyższana przez osoby, które przystąpiły do licytacji. Aukcja kończy się po upływie ustalonego czasu. Licytowany przedmiot zostaje sprzedany w momencie gdy kupujący zaoferuje kwotę wyższą od ustalonej kwoty minimalnej przez sprzedającego.
 • aukcje holenderskie-działają w odwrotny sposób niż aukcje klasyczne, sprzedający ustala cenę minimalną i wywoławczą, która jest jednocześnie najwyższą kwotą licytacji. Będzie ona automatycznie obniżana przez kupujących. Osoby licytujące mogą tylko raz podać cenę, którą są w stanie zapłacić za produkt.
 • aukcje jedno i wielokrotne (równoległe)-aukcja wielokrotna polega ona na tym, że sprzedający ma możliwość w jednej licytacji wystawić kilka tych samych produktów. Licytację wygrywa kilku kupujących po cenach, które wylicytowali.
 • błyskawiczne - charakteryzują się krótkim czasem trwania - najczęściej do 60 minut. Często brak ceny minimalnej, a cena wywoławcza jest stosunkowo niska. W wyznaczonym czasie licytacji wygrywa osoba, która zaproponowała najwyższą cenę za dany produkt.
 • przetargowe-to aukcje, w przypadku których nie ma mowy o tradycyjnym sposobie licytacji. Zwycięzcą akcji zostaje ten, kto złoży najwyższą ofertę, ale kupujący nie zna ani ceny minimalnej, po której sprzedawca skłonny jest sprzedać produkt, ani ofert pozostałych uczestników aukcji.
 • odwrócone-w ich przypadku wystawione są przedmioty nie do sprzedania, a do kupienia. Licytują się między sobą zainteresowani chcący ten produkt sprzedać.
 • wertykalne - inaczej aukcje branżowe, gdzie wystawia się towary z jednej branży ewentualnie z kilku podstawowych.
 • horyzontalne-na których wystawiane są bardzo zróżnicowane towary wielu branż. (K. Czajkowska 2016, s. 83)

Aukcje, jako element e-commerce

"E-commerce to stosunkowo młoda forma robienia zakupów przez Internet, zarówno w Stanach Zjednoczonych, w Europie jak i w Polsce. Dopiero od kilkunastu lat amerykańscy internauci mają możliwość sprzedawania i kupowania za pośrednictwem sieci. Jednym z pierwszych miejsc gdzie można było to uczynić był serwis aukcyjny e-Bay, który powstał w 1995 roku. W Polsce dopiero 4 lata później internauci mieli taką samą możliwość, kiedy to prekursor polskiego handlu detalicznego - Allegro - uruchomiło swoją platformę". (R. Marek 2015, s. 23)

Aukcje internetowe to model biznesu charakterystyczny zarówno dla sektora B2C, C2C jak i C2B.

 • B2C (business-to-consumer) co oznacza relację przedsiębiorstwo- klient, przedsiębiorstwo kieruje swoją ofertę do określonej grupy klientów.
 • C2C (consumer-to-consumer) co oznacza relację klient-klient, transakcje zawierane pomiędzy osobami prywatnymi.
 • C2B (consumer-to-business) co oznacza relację klient-przesiębiorstwo, klient proponuje cenę, sprzedający oferuje towar. (R. Marek 2015, s. 22, 23)

Opcje BIN na aukcjach internetowych

"Jedną z opcji cenowych stosowanych przez sprzedawców na aukcjach internetowych jest opcja BIN - Buy-It-Now. W przypadku opcji BIN cena określona przez sprzedawcę stanowi dolną granicę przez niego akceptowalną / satysfakcjonującą. Zarówno na rynku C2C jak i B2C klienci mogą, zatem dokonać zakupu oferty natychmiast, po wyznaczonej przez oferenta lub wyższej cenie. Przy tego typu strategii cenowej nie dochodzi do faktycznej licytacji oferty, która może zostać nabyta bez konieczności oczekiwania na zakończenie aukcji. Ta forma aukcji określana jest często w literaturze mianem hybrydowej instytucji rynku internetowego". (J. Cypryjański, A. Grzesiuk, E. Rudawska 2015, s. 1167)


Aukcja internetowaartykuły polecane
Aukcja holenderskaSprzedaż internetowaKarta podarunkowaC2CKonkurencja doskonałaModele sprzedaży w internecieHandel detalicznyAukcjaDystrybucja masowa

Bibliografia

 • Cyprjański J., Grzesiuk A., Rudawska E. (2015), Cechy aukcji internetowych a wielkość generowanej sprzedaży - wyniki eksperymentu naturalnego, Logistyka, nr 2
 • Czajkowska K. (2016), Rynek e-commerce - jego specyfika i perspektywy rozwoju w Polsce, Journal of Modern Management Process, nr 1 (1)
 • Jaciow M., Stolecka-Makowska A., Wolny R. (2013), E-konsument w Europie komparatywna analiza zachowań, Helion, Gliwice
 • Kos-Łabędowicz J. (2015), Aukcje internetowe jako źródło informacji o produktach, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 232
 • Marek R. (2015), Determinanty rozwoju polskich biur podróży w Internecie, Promotor, Warszawa


Autor: Paulina Nowak