Usługa bankowa

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 07:06, 22 maj 2020 autorstwa 127.0.0.1 (dyskusja) (LinkTitles.)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Usługa bankowa
Polecane artykuły


Usługa bankowa jest usługą dokonywaną "przez banki i inne instytucje finansowe klientom indywidualnym i podmiotom gospodarczym”. Mogą być one świadczone zarówno w placówkach banku, jak i elektronicznie przez "Internet, telefon, kioski multimedialne”, co jest nowocześniejszym sposobem. "Usługi bankowe są usługami pieniężnymi i odpłatnymi.” Zwykle są zawierane w formie umowy, która jest zgodna z obowiązującym prawem. Banki świadczą zarówno usługi krajowe jak i międzynarodowe. O usługach bankowych międzynarodowych można mówić kiedy "transakcja nie jest realizowana tylko wewnątrz państwa”, niezbędnym w transakcji jest wykorzystanie "waluty obcej” lub gdy jedna ze stron jest "nierezydentem” (S. Flejterski i in. 2008, s. 329-330).

Usługa bankowa często powoduje długoterminowe połączenie interesów stron umowy. W trakcie obowiązywania umowy o usługę bankową możliwe są zmiany warunków tej umowy. Nie wszystkie usługi bankowe są dostępne dla wszystkich. Bardzo często trzeba spełniać określone wymogi na np. uzyskanie kredytu (D. Korenik i in. 2006, s. 17-18).

Usługa bankowa z perspektywy marketingowej

Jako, że usługa jest czymś co można zaproponować potencjalnym odbiorcom, jest ona "produktem marketingowym”. Patrząc marketingowo, ludzie nabywają te rzeczy lub usługi, które z ich punktu widzenia są im potrzebne i są dla nich opłacalne. Usługa bankowa to więc "zbiór korzyści dla nabywcy”. Aby odnieść sukces, banki muszą tworzyć oferty tak, aby nabywcy chcieli za nie płacić (S. Flejterski i in. 2008, s. 330).

Banki, chcąc zadowolić swoich klientów, powinny wcześniej zbadać preferencje na rynku oraz przeprowadzić "analizę SWOT”. Bardzo ważna dla potencjalnych nabywców jest "jakość usług” oferowanych przez banki (H. Wyrębek 2010, s. 137-138).

Cechy usług bankowych

"Wybrane cechy usług bankowych”:

  • "niematerialność” – usługi bankowe są niematerialne, co znaczy, że nie jest możliwym dotknięcie ich, ani zobaczenie. Tworzenie zapasów jest także niemożliwe,
  • "niejednorodność” – bardzo ważną rolę odgrywają pracownicy banku. Konsekwencją tego, iż jest ich bardzo wielu, ten sam produkt bankowy będzie różnie interpretowany przez nabywców, w zależności od tego, jak ten produkt zostanie im przedstawiony,
  • "charakter abstrakcyjny” – jako konsekwencje tej cechy można wskazać konieczność tłumaczeń klientowi istoty danej usługi oraz to, że "usługi nie zaspokajają potrzeb podstawowych”,
  • "rozłożenie w czasie konsumpcji” – konsumpcja danej usługi może rozciągać się w czasie,
  • "brak rozdzielności procesu świadczenia i konsumpcji usługi” – konsumpcja, gdy nabywca usługi jest w banku lub w trakcie elektronicznej łączności z nim,
  • ryzyko - zdecydowanie się na usługę bankową jest w pewnym sensie podjęciem ryzyka,
  • "usługi bankowe jako pakiet usług” – klienci zwykle, zamiast na pojedyncze, decydują się na kilka usług określanych jako "pakiet usług”,
  • "brak ochrony patentowej” – konkurencja ma łatwy dostęp do oferowanych usług, gdyż nie są one objęte ochroną patentową (S. Flejterski i in. 2008, s. 333-334).

Wykorzystanie Internetu w prowadzeniu usług bankowych

E-banking jest sporym ułatwieniem dla klientów banku. Mogą oni w sowich domach za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupu produktu lub usługi bankowej, która jest w ofercie danego banku, "począwszy od podstawowej oferty depozytowej, na którą składają się rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, poprzez karty płatnicze (przedpłacone, debetowe, kredytowe), a także pełną ofertę kredytową (limity i linie kredytowe, pożyczki konsumpcyjne i kredyty dla segmentu klientów indywidualnych i firm)” (M. Borkowski 2011, s. 124).

Zalety rozwoju Internetu w prowadzeniu usług bankowych:

Wady rozwoju Internetu w prowadzeniu usług bankowych:

Reklama usług bankowych

Reklamy bankowe powinny zawierać pełną i jasno wytłumaczoną informację o "prowadzonej działalności” banku. Klienci powinni być informowani zarówno o możliwych dla nich korzyściach, jak i o potencjalnym ryzyku. Reklamy nie mogą "odnosić się do ofert innych banków”, ani w żaden sposób nie mogą krytykować działalności konkurencji, co mogłoby zniszczyć jej wizerunek w oczach potencjalnych nabywców usług. Reklamy mają rzetelnie informować i promować oferty banku reklamującego się (E. Rutkowska-Tomaszewska 2010, s. 65-66).

Bibliografia

Autor: Izabela Ptaszek