Szkoła badań operacyjnych

Z Encyklopedia Zarządzania
Szkoła badań operacyjnych
Polecane artykuły


W czasie II Wojny Światowej pojawiła się potrzeba nowych rozwiązań organizacyjnych, zdobycia nowoczesnych narzędzi, które zastąpiły intuicyjne podejmowanie decyzji. Największym i zarazem głównym problemem stało się podejmowanie decyzji optymalnych, gdyż działania na frontach zmuszały do innego podejścia do skomplikowanych problemów. Brytyjczycy utworzyli zespoły (były to tzw. Grupy badań operacyjnych), w skład których wchodzili: matematycy, fizycy, teoretycy wojskowi, psychologowie. Zadaniem tych zespołów było rozwiązywanie różnych problemów jak np.: opracowanie optymalnego planu przewozów morskich czy ustalenie optymalnego składu konwoju wojennego.

Po zakończeniu okresu II Wojny Światowej zrozumiano, iż metodologia badań operacyjnych może być również używana przy rozwiązywaniu problemów w gospodarce, wymiarze sprawiedliwości, przedsiębiorstwach, a także organizacjach nie generujących zysku.

Szkoła badań operacyjnych wnosi duży wkład w naukę Organizacji i Zarządzania, dostarczyła wielu technik i metod podemowania decyzji dla menedżerów, a także mnóstwo typowych modeli i algorytmów, które pozwalają rozwiązać problemy decyzyjne. Szkoła badań operacyjnych stawiała sobie za cel opracowanie modeli matematycznych dla coraz to nowych zagadnień decyzyjnych z zakresu organizacji i zarządzania i miała swoje początki w badaniach Patricka Blacketta i Leonida Kantorowicza. Krytykowany jest zarzut w szkole badań operacyjnych, gdyż w badaniach operacyjnych ogranicza się analizę zaledwie do aspektów ilościowych.

Założenia

Metodologia badań operacyjnych opierała się na tworzeniu modeli matematycznych dla poszczególnych problemów, natomiast później stosowano odpowiednie algorytmy, aby wyznaczyć decyzje optymalne. Metodyka jest różnie formułowana zależnie od autora, np:

  • E. Dale zaproponował 5 kroków:

1) formułowanie problemu 2) Rozwijanie hipotezy badawczej 3) Rozwiązanie problemu 4) Badanie (testowanie rozwiązania) 5) Ustalenie systemu kontroli

  • H. Falkenhausen proponuje inne ujęcie badań operacyjnych:

1) Definicja problemu 2) Analiza związków pomiędzy elementami problemu 3) Budowa modelu matematycznego 4) Zbieranie danych 5) Obliczanie rozwiązania optymalnego 6) Badanie wyników 7) Projekt wyników 8) Decyzja co do wyboru wariantu.

Bibliografia

  • Podstawy zarządzania pod redakcją J. Fudalińskiego, M. Kwiecińskiego, wyd. Antykwa, Kraków, 2006.
  • Zarządzanie pracą zbiorową pod red. Naukową Mirosława Kugiela, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa, 2010.

Autor: Andrzej Korbiel