Analiza progowa

Z Encyklopedia Zarządzania

Analiza progowa to skuteczne i dość proste narzędzie organizowania, które dotyczy sposobu zrozumienia i przeprowadzenia badań na rzeczywistości. Jest to sposób myślenia, rozwikłania problemów oraz sposobu działania, w którym zdarzenia są pojmowane jako zależności w zakresie rozwoju i prawidłowego funkcjonowania organizacji. Te zależności są procesem skokowym, przy czym każdy z przeskoku jest wyznaczony przez bariery progowe. Analiza progowa nie posiada własnych metod, technik ani przedmiotów badań. Bada zdarzenia takich nauk, dzięki którym została w nich zastosowana. Analiza może być również rozumiana jako ogólny sposób podejścia do życia, działalności gospodarczej, ale także jako szczególna metoda badawcza organizacji.

TL;DR

Analiza progowa to narzędzie organizacyjne, które pomaga zrozumieć i badać zależności w organizacji. Analiza koncentruje się na identyfikowaniu i rozwiązaniu barier progowych, które mogą prowadzić do zakłóceń w systemie rozwoju firmy. Proces analizy progowej obejmuje ustalanie celów, identyfikację barier, przewidywanie kosztów i wnioskowanie na podstawie wyników. Typologia obszarów badawczych w analizie progowej jest również ważna do właściwego klasyfikowania elementów analizy.

Pojęcie i istota analizy progowej

Najważniejsze jest spostrzeżenie. Napotykamy się przy naszych działaniach na bariery będące wynikiem cech, technologii i jej użytkowania oraz zarządzania środkami finansowymi środowiska zewnętrznego. Badając te ograniczenia zwane progami możemy zauważyć czy prowadza one do złego funkcjonowania i zakłóceń w systemie rozwojowym przedsiębiorstwa. Podstawowym założeniem analizy jest podział nakładów na koszty: normalne - są to warunki standardowe, i dodatkowe - nowe sposoby i niekonwencjonalne funkcjonowanie systemu. Analiza progowa powinna być użyteczna i efektywna jako narzędzie badań rozwoju systemu. System ten jest definiowany jako zbiór elementów i sprzężeń, które wspólnie tworzą całość.

Analiza funkcjonowania za pomocą analizy progów wysuwa następujące wnioski:

 • taka analiza musi być poprzedzona wieloma badaniami np. porównawczymi aby przygotować się na pełną metodykę badawczą,
 • wyniki powinny być szczegółowo weryfikowane
 • istnieje zagrożenie w prostocie barier progowych, a następstwem tego może być chęć zastąpienia analiza progowa innych sposobów organizatorskich.

Analiza progowa zajmuje się takimi zagadnieniami jak:

 • zapoznawanie się barier rozwoju i funkcjonowania systemu,
 • określanie zasad i wartości oceny,
 • dopasowywanie rzeczywistych wartości do tych oczekiwanych,
 • zmniejszenie kosztów.

Postępowanie badawcze w analizie progowej

Każdy etap postępowania badawczego dąży do sprawnego przebiegu działań badawczo-analitycznych poprzez posegregowanie ich na różne działy badawcze takie jak czynności lub zadania. Każde działanie musi opierać się na informacjach zawartych we wcześniejszych fazach. Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań ma ułatwiać rozwiązywanie trudnych sytuacji jak np. zbieranie informacji czy wartości ukształtowane przez społeczeństwo. Dzięki temu nie trzeba dokonywać analizy w tradycyjny sposób, a inne dają konstruktywne rozwiązania. Aby przeprowadzić analizę progowa należy przyjąć założenia wyjściowe dotyczące przedmiotu badania, wartości, szczegółów i procesów zawartych w systemie. Jeśli zrobimy to w sposób prawidłowy, nasza analiza przebiegnie sprawnie, a funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa będzie coraz lepszy.

Etapy postępowania podczas dokonywania analizy progowej:

 1. Ustalenie zadań:
  • określenie celu i potrzebnych danych
  • opisanie założeń
  • rozpatrzenie ewentualnych trudności i barier
  • określenie potrzeb
 2. Określenie barier krańcowych:
  • ustalenie podstawowych ograniczeń
  • określenie zakresu działań w obrębie analizy
 3. Określenie barier pośrednich i krytycznych:
  • wykaz i podział progów pośrednich
  • agregacja wyników
  • wyznaczenie zakresu badań barier pośrednich
  • wykaz barier krytycznych
 4. Przewidywanie możliwych kosztów:
  • lista kosztów bezpośrednio wpływających na koszty głównych pól działania analizy
  • obliczenie kosztów
 5. Podsumowanie otrzymanych wyników:
  • interpretacja wyników każdego etapu analizy
  • dokonanie wniosków

Typologia obszarów badawczych w analizie progowej

Typologia to porządkowanie i logiczne ustanawianie elementów należących do określonego zbioru. Następuje to dzięki metodzie porównywania cech z innymi cechami znajdującymi się w obszarze tego zbioru. Gdy tworzymy taką typologię powinniśmy zwrócić uwagę na:

 • ukazanie cech ogólnych,
 • określenie różnorodności tych cech,
 • wyłonienie najlepszych i umiejscowienie ich w przestrzeni.

Następnie powinniśmy zwrócić uwagę na klasyfikacje. Jest to podział zbioru tak, aby nie było elementu nie należącego do któregokolwiek z podzbioru. Ważne jest zrozumienie procesu podziału-łączenia, który ułatwia dopasowanie elementów do danego podzbioru. Gdy dobieramy klasyfikację musimy mieć na uwadze następujące czynniki:

 • dokładnie określone kryteria (cele, logiczne myślenie, metody),
 • możliwość uogólnień,
 • możliwość stworzenia systemu do obserwacji.

Podstawowymi celami doboru takiej klasyfikacji jest pokazanie obszarów dotyczących podejmowania decyzji i informacji, będące budulcem do przeprowadzenia analizy progowej oraz dobranie odpowiednich progów do danej sytuacji.


Analiza progowaartykuły polecane
HeurystykaMetoda badawczaModele podejmowania decyzjiMetoda pomiarowaBadania operacyjneSzkoła systemowaProjektowanieCykl organizacyjnyZarządzanie ryzykiem

Bibliografia


Autor: Małgorzata Stafińska