Przewaga rynkowa

Z Encyklopedia Zarządzania
Przewaga rynkowa
Polecane artykuły


Przewaga rynkowa - przewaga konkurencyjna na rynku lokalnym i globalnym, stała zdolność do wygrywania z konkurencją, należy ją rozpatrywać łącznie z zasięgiem, który określa zdolność do konkurowania na różnej liczbie rynków lub ich segmentów. podstawą do budowania przewagi rynkowej są zasoby cenne, rzadkie, trwałe oraz trudne do imitacji. Źródła przewagi konkurencyjnej należy doszukiwać się w czynnościach, które prowadzą do wyprodukowania przez firmę wartości, której ostatecznym beneficjentem staje się nabywca. W literaturze możemy znaleźć wiele interpretacji dotyczących źródeł przewagi rynkowej, jako główne podaje się:

 • zasoby strategiczne (aktywa)
 • architekturę (system relacji z podmiotami w otoczeniu i wewnątrz z pracownikami przedsiębiorstwa)
 • innowacyjność (zdolność do wcielania w życie nowych rozwiązań o charakterze technicznym, organizacyjnym i ekonomicznym)
 • reputację (opinia o przedsiębiorstwach w segmentach do których kierowana jest oferta)
 • czas (skracanie procesów badawczo - rozwojowych i wdrożeniowych w przedsiębiorstwie)
 • możliwość rozproszenia geograficznego różnych dziedzin działalności
 • jakość (wartość użytkowa określana przez klientów)

Ustalanie pozycji konkurencyjnej można dokonać przez:

 • określenie konkurentów, wskazanie i operacjonalizacja obszarów, w których z nimi konkurujemy
 • wycenę konkurencyjności przedsiębiorstwa
 • określenie oceny przedsiębiorstwa w stosunku do konkurentów

Przewagę rynkową zdobywa przedsiębiorstwo, którego pracownicy posiadają odpowiednie kompetencje. Przewagę taką można uzyskać przez skracanie cyklu życia produktów, przyspieszenie rozwoju technologicznego, usprawnienie koordynacji działań marketingowych, produkcyjnych, rozwojowych oraz zwiększenie efektywności i szybkości prac rozwojowych.

Bibliografia

 • Zarządzanie międzynarodowe. Konkurencja w klasie światowej, Andrzej K. Koźmiński, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999, str. 59,61
 • Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, Elżbieta Urbanowska - Sojkin, Piotr Banaszyk, Hubert Witczak, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004, str. 227, 230, 231, 273 - 276
 • Strategor. Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999, s. 192, 195, 196

Autor: Małgorzata Nowak