Przewaga rynkowa

Z Encyklopedia Zarządzania

Przewaga rynkowa - przewaga konkurencyjna na rynku lokalnym i globalnym, stała zdolność do wygrywania z konkurencją, należy ją rozpatrywać łącznie z zasięgiem, który określa zdolność do konkurowania na różnej liczbie rynków lub ich segmentów. podstawą do budowania przewagi rynkowej są zasoby cenne, rzadkie, trwałe oraz trudne do imitacji. Źródła przewagi konkurencyjnej należy doszukiwać się w czynnościach, które prowadzą do wyprodukowania przez firmę wartości, której ostatecznym beneficjentem staje się nabywca. W literaturze możemy znaleźć wiele interpretacji dotyczących źródeł przewagi rynkowej, jako główne podaje się:

 • zasoby strategiczne (aktywa)
 • architekturę (system relacji z podmiotami w otoczeniu i wewnątrz z pracownikami przedsiębiorstwa)
 • innowacyjność (zdolność do wcielania w życie nowych rozwiązań o charakterze technicznym, organizacyjnym i ekonomicznym)
 • reputację (opinia o przedsiębiorstwach w segmentach do których kierowana jest oferta)
 • czas (skracanie procesów badawczo - rozwojowych i wdrożeniowych w przedsiębiorstwie)
 • możliwość rozproszenia geograficznego różnych dziedzin działalności
 • jakość (wartość użytkowa określana przez klientów)

Ustalanie pozycji konkurencyjnej można dokonać przez:

 • określenie konkurentów, wskazanie i operacjonalizacja obszarów, w których z nimi konkurujemy
 • wycenę konkurencyjności przedsiębiorstwa
 • określenie oceny przedsiębiorstwa w stosunku do konkurentów

Przewagę rynkową zdobywa przedsiębiorstwo, którego pracownicy posiadają odpowiednie kompetencje. Przewagę taką można uzyskać przez skracanie cyklu życia produktów, przyspieszenie rozwoju technologicznego, usprawnienie koordynacji działań marketingowych, produkcyjnych, rozwojowych oraz zwiększenie efektywności i szybkości prac rozwojowych.

Budowanie przewagi rynkowej poprzez zarządzanie relacjami z klientami

Personalizacja oferty stanowi kluczowy element budowania trwałych relacji z klientami. Klienci coraz bardziej oczekują dostosowanych do ich potrzeb produktów i usług, dlatego ważne jest, aby przedsiębiorstwa oferowały rozwiązania indywidualnie dopasowane do preferencji i oczekiwań klientów. Dzięki personalizacji możliwe jest zbudowanie więzi z klientami i zwiększenie lojalności.

Doskonała obsługa klienta to kolejny czynnik wpływający na zdobycie przewagi konkurencyjnej. Klienci oczekują szybkiej i profesjonalnej obsługi, dlatego kluczowe jest dbanie o wysoką jakość świadczonych usług. Przedsiębiorstwa powinny inwestować w szkolenia dla pracowników, aby zapewnić im odpowiednie umiejętności komunikacyjne i obsługowe.

Tworzenie wartości dodanej dla klientów to kolejna strategia pozwalająca wyprzedzić konkurencję. Oferowanie klientom czegoś więcej niż konkurencja sprawia, że przedsiębiorstwo staje się bardziej atrakcyjne i zyskuje przewagę rynkową. Może to być np. darmowa dostawa, dodatkowe usługi czy programy lojalnościowe.

Nowoczesne narzędzia CRM (Customer Relationship Management) są niezbędnym elementem skutecznego zarządzania relacjami z klientami. Dzięki nim przedsiębiorstwa mogą efektywnie gromadzić i analizować dane dotyczące klientów, co pozwala na lepsze zrozumienie ich potrzeb i preferencji. Przykłady firm, które odniosły sukces dzięki skutecznemu budowaniu relacji z klientami to m.in. Amazon, Apple i Zappos.

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w budowaniu przewagi rynkowej

Wykorzystanie systemów ERP (Enterprise Resource Planning) w zarządzaniu przedsiębiorstwem przynosi wiele korzyści. Dzięki takim systemom możliwe jest zintegrowanie wszystkich procesów biznesowych, co prowadzi do większej efektywności i poprawy jakości świadczonych usług. Systemy ERP pozwalają także na lepsze zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa, co przekłada się na oszczędności i optymalizację kosztów.

Narzędzia CRM odgrywają kluczową rolę w efektywnym zarządzaniu relacjami z klientami i zdobywaniu przewagi konkurencyjnej. Dzięki nim możliwe jest skuteczne monitorowanie i analizowanie interakcji z klientami, co pozwala na lepsze zrozumienie ich potrzeb i preferencji. Przedsiębiorstwa mogą w ten sposób dostosować swoje działania do oczekiwań klientów i zwiększyć ich zadowolenie.

Business Intelligence to kolejne narzędzie, które może przyczynić się do zdobycia przewagi rynkowej. Dzięki analizie danych przedsiębiorstwa mogą lepiej zrozumieć trendy rynkowe, preferencje klientów i zachowania konkurencji. Na tej podstawie mogą podejmować lepsze decyzje biznesowe i dostosowywać swoje strategie.

Potencjał e-commerce jako źródło przewagi rynkowej jest coraz bardziej widoczny. Coraz więcej klientów korzysta z zakupów online, dlatego przedsiębiorstwa powinny inwestować w rozwój swojej obecności w internecie. Oferowanie wygodnych i atrakcyjnych platform zakupowych może przyciągnąć nowych klientów i zwiększyć sprzedaż.

Przykłady firm, które skutecznie wykorzystują technologie informatyczne w celu zwiększenia swojej konkurencyjności to m.in. Amazon, Alibaba i Zalando.

Kultura organizacyjna jako czynnik przewagi rynkowej

Kultura organizacyjna odgrywa istotną rolę w osiąganiu przewagi konkurencyjnej. Czynniki wpływające na kulturę organizacyjną to m.in. wartości, normy, cele i zachowania wewnątrz organizacji. Przedsiębiorstwa, które potrafią budować pożądaną kulturę organizacyjną, mogą osiągnąć przewagę nad konkurencją.

Budowanie kultury organizacyjnej opartej na innowacyjności, współpracy i ciągłym doskonaleniu to kluczowy element zdobywania przewagi rynkowej. Przedsiębiorstwa powinny promować kreatywność i otwartość na nowe pomysły, a także wspierać współpracę i wymianę wiedzy między pracownikami. Ciągłe doskonalenie procesów i produktów jest również istotne, aby być konkurencyjnym na rynku.

Rola orientacji na klienta w kulturze organizacyjnej jest niezwykle istotna. Przedsiębiorstwa, które stawiają klienta na pierwszym miejscu, budują więź zaufania i zwiększają swoją konkurencyjność. Ważne jest, aby pracownicy mieli świadomość, że ich działania mają bezpośredni wpływ na zadowolenie klienta i powinni dążyć do jego pełnej satysfakcji.

Przykłady firm, które skutecznie wykorzystują kulturę organizacyjną do zwiększenia swojej konkurencyjności to m.in. Google, Netflix i Zappos.

Narzędzia i techniki, które wspierają rozwój pożądanej kultury organizacyjnej, to m.in. szkolenia, programy motywacyjne, tworzenie odpowiednich struktur organizacyjnych i promowanie dialogu między pracownikami. Ważne jest również, aby zarząd przedsiębiorstwa stanowił przykład i w pełni angażował się w budowanie i utrzymywanie pożądanej kultury.


Przewaga rynkowaartykuły polecane
Strategia dywersyfikacjiPlanowanie sprzedażyMacierz ADLPozycja konkurencyjnaZnaczenie strategii firmyKluczowe kompetencjeMacierz HoferaAnaliza portfolioStrategia rozwoju

Bibliografia

 • Koźmiński A. (1999), Zarządzanie międzynarodowe. Konkurencja w klasie światowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Strategor (2001), Zarządzanie firmą. Strategie. Struktury. Decyzje. Tożsamość. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H. (2011), Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa


Autor: Małgorzata Nowak