Macierz Hofera

Z Encyklopedia Zarządzania
Macierz Hofera
Polecane artykuły


Macierz Hofera to jedno z narzędzi służących do określenia oceny pozycji strategicznej przedsiębiorstwa, wyznaczonej przez jej czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. Piętnastopolowa macierz stworzona przez CH.W. Hofera jest rozwinięciem macierzy ADL i McKinsey'a i jest szczególnie przydatna przy analizowaniu strategicznym zdywersyfikowanej jednostki.

Zasady konstrukcji

Wykonuje się ją w oparciu o dwa kryteria: dojrzałość sektora, podzieloną na 5 faz i pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa w danym sektorze. Uzyskujemy w ten sposób koła, które przedstawiają poszczególne obszary działalności firmy, a wielkość koła to rozmiar sektora. Czasem dodaje się także wycinki kół, które odzwierciedlają wielkość udziału przedsiębiorstwa w sektorze.

Poniżej przedstawiono przykładową macierz zbudowaną wg zasad wytyczonych przez Hofera. W jej interpretacji należy zwrócić uwagę na możliwe strategie dotyczące produktów, ich faz cyklu życia oraz rynki w poszczególnych sektorach.

Rys. 1 Macierz Hofera

Interpretacja pól macierzy

Na podstawie macierzy możemy scharakteryzować grupy produktów:

  • Produkty A to dylematy, mają szanse ekspansji przy zastosowaniu odpowiednich strategii finansowo-marketingowych
  • Produkty B to rozwojowi zwycięzcy, wymagają właściwych strategii marketingowych i finansowych, gdy w firmie występują ograniczone środki na reklamę należy dokonać wyboru pomiędzy produktami A i B
  • Produkty C to potencjalni przegrani, słaba pozycja, sektor w fazie wzrostu - należy dokonać dodatkowych analiz aby wykluczyć możliwość przechodzenia przez produkt fazy wstrząsów
  • Produkty D pomimo bieżących trudności mogą stać się liderami rynkowymi lub zyskownymi producentami
  • Produkty E i F to zyskowni producenci, dzięki nim możliwe jest wprowadzanie nowych produktów czy przetrwanie produktów w fazie wstrząsów, przynoszą znaczące zyski
  • Produkty G i H to przegrani, znajdują się w fazie schodzenia z rynku; przed ich całkowitym wycofaniem należy jak najdłużej stosować strategie "zbierania żniw"

Bibliografia

Autor: Małgorzata Budziosz, Joanna Augustyńska