Kategoria:Zarządzanie strategiczne

Z Encyklopedia Zarządzania

Zarządzanie strategiczne jest rozumiane jako proces informacyjno-decyzyjny, który jest wspomagany funkcjami planowania, organizacji, motywacji i kontroli. Jego celem jest rozstrzyganie o kluczowych problemach działalności przedsiębiorstwa, o jego przetrwaniu i rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań otoczenia i węzłowych czynników własnego potencjału wytwórczego.

Zarządzanie strategiczne obejmuje trzy wzajemnie współzależne procesy, a mianowicie: przeprowadzenie analizy strategicznej, formułowanie strategii oraz implementację strategii.

Faza analizy strategicznej obejmuje analizę celów działania, zewnętrznych szans i zagrożeń oraz wewnętrznych słabych i mocnych stron firmy. W fazie formułowania strategii dokonywane jest budowanie strategii SJG (Strategicznych Jednostek Gospodarczych), strategii funkcjonalnych i strategii firmy oraz wariantowanie i wybór strategii optymalnej. Implementacja strategii oznacza integrację programów strategicznych, doskonalenie organizacji, zapewnienie strategicznej kontroli i kierownictwa.

Podkategorie

Poniżej wyświetlono 20 spośród wszystkich 20 podkategorii tej kategorii.

A

B

C

I

M

O

R

W

Z

Ł