Agenda

Z Encyklopedia Zarządzania
Agenda
Polecane artykuły

Agenda jest to wieloznaczne pojęcie odnoszące się do:

  • kompleksowego dokumentu opisującego jakiś złożony program działań wymagający współpracy między wieloma instytucjami lub podmiotami (najczęściej współpracy międzynarodowej) np. Agenda 21, Agenda 2000, Europejska Agenda Cyfrowa,
  • oddziału, przedstawicielstwa jakiejś instytucji np. na terenie innego państwa (np. agendy ONZ w różnych państwach),
  • w pracy zespołowej odnosi się do terminarza lub zestawu zagadnień omawianego w trakcie jakiegoś spotkania, czy zebrania.
  • programu (projektu) badań naukowych lub prac rozwojowych (ang. research agenda).

Bibliografia