Profil ekonomiczny sektora

Z Encyklopedia Zarządzania

Profil ekonomiczny sektora stosuje się w analizie otoczenia konkurencyjnego, które określa warunki funkcjonowania przedsiębiorstwa w danym sektorze i na danym geograficznie rynku i dokonania analizy jego atrakcyjności. Jest sposobem oceny rzeczywistości, w której funkcjonuje firma.

Istota

Istota profilu ekonomicznego sektora polega na skróconej ocenie, charakterystyce sektora według cech i kryteriów:

 • Rozmiar rynku w jednostkach naturalnych i rocznych dochodach ze sprzedaży,
 • Zasięg konkurowania,
 • Stopa zmian rynku jako procentowa wielkość zmian sprzedaży rocznej,
 • Liczba konkurentów oraz ich relatywne udziały w rynku,
 • Stopień koncentracji sektora,
 • Tempo zmian w technologii wytwarzania produktu,
 • Stopień zróżnicowania produktów konkurencyjnych firm,
 • Występowanie efektu ekonomiki skali działania firm,
 • Występowanie efektu uczenia się firm,
 • Oczekiwany poziom rentowności danego sektora w porównaniu do wielkości przeciętnych w gospodarce.

Efekty zastosowań

Podstawą jest założenie, iż istotą strategii jest osiągnięcie przewagi konkurencyjnej w otoczeniu. Wiąże się ściśle z wykorzystaniem informacji do interpretacji danych i panowania nad otoczeniem przedsiębiorstwa. Interpretacja zebranych danych jako jedna z najistotniejszych faz wywiadu gospodarczego opiera się na wiedzy i kompetencjach właściwych danej dziedzinie. Jednakże można korzystając z dorobku głównie marketingu i analizy strategicznej, wyróżnić pewną liczbę narzędzi i wzorów stosowanych dla celów interpretacji, których trafny dobór stanowić będzie o jakości analiz, jednym z tych narzędzi jest właśnie profil ekonomiczny sektora.

Zalety i wady

Zalety:

 • Służy do opisu sektorów i ich porównania.

Wady:

 • Metoda ta ma charakter jakościowy więc porównanie atrakcyjności kilku sektorów jest trudne,
 • Cechami przydatnymi w analizie są - ekonomika skali, efekty doświadczeń, wykorzystanie mocy produkcyjnych, rentowność sektora.

Analiza konkurencji w profilu ekonomicznym sektora

W pierwszej części profilu ekonomicznego sektora skupiamy się na analizie konkurencji. Konkurencja ma istotny wpływ na rentowność sektora, dlatego ważne jest zrozumienie jej dynamiki. Przeprowadzamy badania, aby zidentyfikować głównych konkurentów w sektorze oraz ocenić strategie konkurencyjne, które stosują.

Kluczowym elementem analizy konkurencji jest ocena cen, produktów i usług oferowanych przez firmy działające w sektorze. Badamy, jakie są różnice w cenach i jakie są czynniki, które wpływają na ich kształtowanie. Analiza produktów i usług pozwala nam zrozumieć, jakie są ich główne cechy i jakie innowacje są wprowadzane na rynek.

Dodatkowo, analizujemy także barier wejścia dla nowych firm na rynek sektora. Badamy, jakie są przeszkody, które utrudniają nowym graczom wejście na rynek i konkurowanie z już istniejącymi firmami. Rozpoznając te bariery, możemy zidentyfikować potencjalne luki rynkowe i możliwości dla nowych firm.

Trendy i prognozy w profilu ekonomicznym sektora

W drugiej części profilu ekonomicznego sektora skupiamy się na analizie trendów i prognozach. Zmiany technologiczne mają ogromny wpływ na przyszłość sektora, dlatego analizujemy, jakie innowacje są wprowadzane i jak mogą one zmienić sposób działania firm w sektorze.

Oceniamy również zmiany demograficzne i społeczne, ponieważ mają one istotny wpływ na popyt w sektorze. Badamy, jakie są preferencje i potrzeby klientów oraz jak mogą się one zmieniać w przyszłości. Wprowadzając te zmiany do naszych prognoz, możemy lepiej zrozumieć, jak rynek sektora może się rozwijać.

Analiza trendów ekonomicznych, takich jak zmiany polityki gospodarczej czy fluktuacje cen surowców, pozwala nam przewidywać, jakie mogą być wyzwania i możliwości dla sektora w najbliższej przyszłości. Przyjrzenie się trendom globalnym i regionalnym również jest istotne, ponieważ mogą mieć wpływ na działalność sektora.

Wyzwania i szanse w profilu ekonomicznym sektora

W ostatniej części profilu ekonomicznego sektora skupiamy się na wyzwaniach i szansach, z którymi sektor może się spotkać. Identyfikujemy główne wyzwania regulacyjne, które mogą wpływać na sposób działania firm w sektorze. Analizujemy również zmiany w preferencjach klientów i oceniamy, jak mogą one wpływać na strategie przedsiębiorstw.

Innowacje i rozwój technologiczny są również ważnymi czynnikami, które mogą stworzyć zarówno wyzwania, jak i szanse dla sektora. Badamy, jakie innowacje są wprowadzane i jak mogą one zmienić sposób działania firm.

Rozpoznajemy również szanse rozwoju sektora na rynkach zagranicznych. Analizujemy, jakie są perspektywy dla ekspansji zagranicznej i jakie są potencjalne rynki docelowe dla firm z sektora.

Nie możemy zapominać o zmianach klimatycznych i ich wpływie na sektor. Badamy, jak zmiany klimatyczne mogą wpływać na sektor i jakie możliwości związane z zrównoważonym rozwojem sektora mogą się pojawić.


Profil ekonomiczny sektoraartykuły polecane
Portfelowa analiza strategicznaOcena atrakcyjności sektoraPortfel technologicznyAnaliza portfolioPozycja konkurencyjnaMacierz McKinseyCykl życia technologiiMacierz ADLPrzewaga rynkowa

Bibliografia

 • Gierszewska G., Romanowska M. (2017), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Strużycki M. (red.) (2004), Zarządzanie przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa


Autor: Justyna Niedziela, Wojciech Wosik