Kodeks etyki zawodowej

Z Encyklopedia Zarządzania
(Przekierowano z Kodeks etyczny)
Kodeks etyki zawodowej
Polecane artykuły


Kodeks etyczny to katalog standardów zachowań etycznych, określających sposób postępowania i zachowania pracowników; jest zbiorem zasad i wartości etycznych wyznaczających standardy postępowania urzędników publicznych na rzecz realizacji interesu publicznego.

Kodeks etyki zawodowej jest to również określony i zapisany zespół norm, regulacji, które określają konkretne zachowania jako zgodne z moralnego punktu widzenia.[1]

Jak sama nazwa wskazuje kodeks ten tyczy się zachowań, postaw, które powinny być stosowane przez osoby danego zawodu, będące w trakcie swojej pracy. Jest to rodzaj zasad, do których należy się stosować w trakcie czynności stricte zawodowych.[2]

Kodeks etyki zawodowej dotyczy zawodów wykonywanych na rzecz interesów publicznych, wymagających zaufania społecznego. Są to głównie takie zawody jak:

  1. lekarz
  2. sędzia
  3. adwokat
  4. pielęgniarka
  5. bankier
  6. urzędnik państwowy

Etyka jako podstawa kodeksu etyki zawodowej

Zasady i normy etyczne są źródłem i bazą kodeksu etycznego. Samą etykę, można zdefiniować następująco: to ogół norm moralnych uznawanych w pewnym czasie przez jakąś zbiorowość społeczną jako punkt odniesienia dla oceny i regulacji postępowania w celu integracji grupy wokół pewnych wartości, synonim moralności.[3]

Geneza kodeksu etyki zawodowej

Kodeks etyki zawodowej ma swoje źródła w prawach i zasadach tworzonych przez konkretne grupy lub klasy społeczne, już na długo przed zdefiniowaniem tego konkretnego terminu. Mówi się, że podstawą był kodeks rycerski, który definiował w jaki sposób, osoba reprezentująca ten stan winna się zachowywać.

Później wraz z rozwojem nauki i kultury kodeksy tyczące się wykonywania zawodu zaczęły coraz bardziej nabierać znaczenia w naukach medycznych. Powstały pierwsze kodeksy lekarskie i przysięgi składane przez osoby wykonujące ten zawód.

Przysięga Hipokratesa

Przysięga Hipokratesa jest to przykład przyrzeczenia bazującego na normach etycznych składanego przez lekarzy już od starożytności. Jest to starożytny kodeks etyki zawodowej dla pracowników medycznych. W dzisiejszych czasach, stanowi ona fundament etyki zawodowej tego zawodu i pokazuje jak ważne jest określenie zasad moralnych, które obowiązują daną, konkretną grupę zawodową. [4]

Normy etyki zawodowej a zaufanie społeczne

Przestrzeganie norm etyki zawodowej zawartych w kodeksie etycznym skutkuje zjawiskiem zwanym zaufaniem społecznym. W związku z tym, że tyczy się to zawodów o dużej odpowiedzialności społecznej, duże zaufanie jest niezbędne do tego, aby dane społeczeństwo było w stanie funkcjonować. Potrzeba utworzenia danych kodeksów wynikała właśnie z tego, że ludzie spoza danych grup zawodowych, bez danej wiedzy, potrzebują pewnej gwarancji moralnego traktowania, co daje im przysięga, składana przez dane grupy zawodowe. Zaufanie społeczne jest to natomiast fundament życia społecznego.[5]

Łamanie kodeksu etyki zawodowej

Łamanie kodeksu etyki zawodowej nie jest przestępstwem, zdefiniowanym przez artykuły prawne. Ma ono jednak duży wydźwięk na poziom zaufania społecznego, co do danego zawodu.

Przypisy

Bibliografia

Autor: Teresa Witek