Adwokat

Z Encyklopedia Zarządzania
Adwokat
Polecane artykuły

Adwokat to zawód, którego zadania polegają na udzielaniu pomocy prawnej, reprezentowaniu osób przed sądem lub innymi instytucjami, przygotowywaniu pism procesowych czy też umów lub kontraktów.

W organizacji i zarządzaniu terminem Adwokat zmiany określa się osobę podejmującą próby wpłynięcia na kierownictwo i pracowników organizacji, wpływ ten może dotyczyć wartości wyznawanych przez uczestników zmian, formułowanych celów, jak też wyboru metod działania w procesie zmian.

W procesie projektowania organizacji, wdrażania zmian czy działaniach innowacyjnych (badania i rozwój) często występuje także osoba określona terminem adwokat diabła, której zadaniem jest wskazywanie wszelkich negatywnych stron danej koncepcji zmiany, produktu czy działania zespołu.

Bibliografia