Rynek nieruchomości

Z Encyklopedia Zarządzania

Rynek nieruchomości to ogół czynności dokonywanych "między uczestnikami rynku" kreując "popyt i podaż nieruchomości". Podmiotowo "stosunki wymiany" na rynku nieruchomości można określać jako relacje zachodzące między podmiotami rynku, tzn. sprzedaż, kupno, najem lub dzierżawa nieruchomości. Popyt na nieruchomości tworzą chcący je kupić lub wynająć inwestorzy i potencjalni "użytkownicy nieruchomości". Podaż kreują "właściciele nieruchomości" i inwestorzy (M. A. Wiśniewska 2011, s. 27). Rozwój gospodarczy kraju jest możliwy m.in. dzięki rozwojowi rynku nieruchomości.

TL;DR

Artykuł omawia rynek nieruchomości, jego uczestników, czynniki wpływające na podejmowanie decyzji oraz cechy i ryzyko związane z nim. Przedstawione są także segmenty rynku nieruchomości, źródła finansowania oraz modele finansowania na tym rynku.

Znaczenie słowa "nieruchomość"

Art. 46. Kodeksu cywilnego mówi, iż "nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności" (Ustawa Kodeks cywilny 1964, s. 11).

"Nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi) są nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej" (Ustawa Kodeks cywilny 1964, s. 11).

Uczestnicy wydarzeń na rynku nieruchomości=====Uczestnikami sytuacji rynkowych są=

Czynniki wpływające na decyzje podejmowane przez uczestników rynku nieruchomości

Jednym z najważniejszych czynników mających wpływ na decyzje podejmowane przez podmioty na rynku nieruchomości jest cena. Podmioty muszą przekalkulować czy jest ona opłacalna i czy ich dochody są wystarczające na jej pokrycie. Jednak występują także inne, bardzo ważne czynniki niemajątkowe. Ważna w podejmowaniu decyzji jest psychologia człowieka. Bodźce zewnętrzne potrafią w różny sposób oddziaływać na poszczególne osoby, czasami ludzie zachowują się nieracjonalnie. Wyszukując promocji, bądź okazji na rynku, ludzie często podejmują decyzje zbyt szybko i "na wyrost". Kolejnym czynnikiem mającym znaczenie dla podjęcia decyzji jest życie wśród innych ludzi, którzy także przyczyniają się do emocjonalnych rozważań w trakcie konkretnego wyboru (J. Brzezicka, R. Wiśniewski 2012, s. 28).

Cechy rynku nieruchomości=====Cechy rynku nieruchomości=

Ryzyko na rynku nieruchomości=====Ryzyko przy inwestowaniu=

Segmenty rynku nieruchomości=====Segmenty rynku nieruchomości=

Segmenty te są zależne od siebie nawzajem. Zmiany w jednym segmencie powodują zmiany także w innych segmentach. Popyt i podaż występują na "rynku użytkowników". Tam też kreują się poszczególne ceny, które wpływają na dochodowość, a inwestorzy na "rynku działań deweloperskich" decydują czy jest dla nich opłacalne inwestowanie w nieruchomości. "Dochodowość na rynku nieruchomości" wpływa także na ceny gruntów (M. A. Wiśniewska 2011, s. 28).

Źródła finansowania na rynku nieruchomości=====Źródła finansowania na rynku nieruchomości=

 1. Kapitał własny:
  1. "Finansowanie zewnętrzne":
  2. "Finansowanie wewnętrzne":
 2. Kapitał obcy

Modele finansowania rynku nieruchomości====="Modele finansowania rynku nieruchomości"=


Rynek nieruchomościartykuły polecane
Rynek pierwotnyLBOFunkcje giełd finansowychRynek kapitałowyFundusz hedgingowyBank komercyjnyFree float (finanse)Ryzyko kursoweMotywy utrzymywania gotówki

Bibliografia

 • Brzezicka J., Wiśniewski R. (2012), Behawioralne aspekty rynku nieruchomości, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, nr 2
 • Hozer J. (2012), Metody ilościowe na rynku nieruchomości i rynku pracy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
 • Jakubowski R. (2010), Wpływ transformacji ustrojowej na rynek nieruchomości mieszkaniowych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław
 • Kucharska-Stasiak E. (2006), Ryzyko inwestowania na rynku nieruchomości, Studia i materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, vol 14, nr 1
 • Marcinek K. (red.) (2013), Inwestycje i nieruchomości we współczesnej gospodarce. Księga jubileuszowa prof. zw. dr hab. Haliny Henzel, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice
 • Radzewicz A., Wiśniewski R. (2011), Niepewność rynku nieruchomości, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, nr 1
 • Sitek M. (2010), Bankowość hipoteczna i rynek nieruchomości, Key Text, Warszawa
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
 • Wiśniewska M. (2011), Inwestowanie w nieruchomości na rynkach międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa


Autor: Izabela Ptaszek

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.