Reklama społeczna

Reklama społeczna
Polecane artykuły


Reklama społeczna- to rodzaj reklamy mający na celu wywołanie odpowiednich postaw w społeczeństwie. Zazwyczaj w reklamie społecznej poruszane są tematy trudne, o których na co dzień ludzie nie chcą myśleć np. aborcja, przemoc, śmierć, wypadki, choroby, uzależnienia. Bardzo często występowanie tego rodzaju reklam wzbudza u odbiorców smutek lub negatywne uczucia. Reklama społeczna różni się od reklamy komercyjnej tym, że próbuje sprzedać ideę, a nie produkt oraz ma charakter perswazyjny, tzn. reklama społeczna ma na celu przekonanie odbiorcy do zmiany postawy na społecznie pożądaną. Według statutu Fundacji Komunikacji Społecznej "Reklama społeczna to jedna z form komunikatu polegająca na uświadamianiu problemu społecznego i wezwania do określonego działania pro społecznego” (www.fks.org.pl/a-statut.php). Reklama społeczna informuje, edukuje, a także często ostrzega nas przed czymś. Nadawca przekazu ma na celu niesienie pomocy innym. Istnienie reklamy społecznej ukazuje, że każdy człowiek jest pełnoprawnym członkiem społeczeństwa, uczą, iż należy żyć w solidarności społecznej oraz nauczają, że należy pomagać innym członkom społeczeństwa. Tematy poruszane w tego rodzaju reklamach są bardzo ważne dla społeczeństwa, pobudzają do rozważań oraz refleksji, zachęcają ludzi do niesienia pomocy innym oraz często nawet uświadamiają ludzi o istnieniu pewnych problemów, które otaczają innych ludzi. W reklamach społecznych nadawcy bardzo często ze sobą współpracują, natomiast w reklamach komercyjnych nadawcy ze sobą konkurują.

Celem reklamy społecznej jest uwrażliwienie pewnej grupy społecznej lub całego społeczeństwa oraz kształtowanie właściwej postawy i przeciwstawianiu się niewłaściwym zachowaniom. Celem tego rodzaju reklamy jest nie tylko zwrócenie uwagi na zagrożenia i zjawiska z zakresu stosunków międzyludzkich i relacji ze środowiskiem w którym żyjemy, ale także promowanie właściwych postaw poprzez dotarcie do świadomości i psychiki odbiorcy.

Reklama społeczna odwołuje się bowiem do treści i wartości, często uznawanych za mało atrakcyjne przez odbiorcę-klienta i konsumenta, najczęściej kierującego się w swych wyborach postawą pragmatyczną (użyteczność przedmiotu) albo hedonistyczną (przyjemność użycia przedmiotu). Reklama społeczna niewątpliwie powinna być również uznana za rodzaj marketingu ideologicznego, którego celem jest skuteczne przekonanie do pewnego zespołu idei.

Reklama społeczna bardzi często jest elementem kampanii społecznej. Natomiast kampania społeczna jest zbiorem wyznaczonych działań, zaplanowanych w określonym czasie.

Historia reklamy społecznej

Pierwsze komunikaty społeczne ukazały się w Stanach Zjednoczonych oraz we Włoszech w latach 60' i 70' XX wieku. Natomiast w Polsce pierwsze komunikaty społeczne pojawiły się dopiero po przełomie politycznym 1989 roku. Dopiero wtedy w Polsce zaczęły powstawać instytucje tworzące reklamy społeczne (Wójciuk A. 2007, s. 28-29). Pojęcie Public Service Advertising (Reklama w służbie publicznej) po raz pierwszy sformułowano dzięki J. Webba'owi Young'owi (Osowska M. 2012, s. 22)

1992 rok - powstała pierwsza kampania społeczna w Polsce na zlecenie Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Towarzystwa Antynikotynowego "Papierosy są do dupy” (Osowska M. 2012, s. 23)

1998 rok - powstała Fundacja Komunikacji Społecznej (FKS)

1999 rok - powstała instytucja Social Marketing Institute w Waszyngtonie (Parlicki M. 2001, s. 143-144)

2005 rok - powstał Komitet Obchodów Narodowego Dnia Życia

Funkcje reklamy społecznej

Według Mariana Filipiaka możemy wymienić następujące funkcje reklamy społecznej:

  • wspieranie upośledzonych, marginalizowanych grup społecznych,
  • narzędzie promocji organizacji non-profit, a także agencji reklamowych i mediów,
  • szybka reakcja społeczeństwa, poczucie solidarności zbiorowości społecznej,
  • zmiana przestrzeni publicznej, tzn. prawo do wypowiedzi ma każda osoba w społeczeństwie.

Zobacz także

Bibliografia

Autor: Hang Claudia Ngo Thanh