Perswazja

Perswazję definiujemy jako umiejętność nakłaniania ludzi, aby robili, to czego chcemy, w dodatku chętnie - o ile jest to możliwe. perswazja z pewnością nie przewiduje stosowania przymusu. Jeśli pojawia się zastraszanie, to na pewno nie mamy do czynienia z perswazją (Payne 2009, s. 124).

Z perswazją mamy do czynienia wówczas, gdy usiłujemy kogoś przekonać o czymś, nakłonić by coś zrobił, a więc gdy dążymy do wykazania czegoś bądź do zmienienia czyjejś postawy (choć warto zauważyć, iż w potocznym języku pojęcie perswazji zazwyczaj łączy się ze znaczeniem "odradzać"). (Kuziak 2006)


Bibliografia

  • Payne S., Jak być dobrym menedżerem. Zestaw wskazówek, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2009, ISBN: 978-83-7526-667-2 (21+0)
  • Kuziak M., Jak mówić, rozmawiać, przemawiać?. , Park, Bielsko-Biała 2006, ISBN: 83-7266-461-7
  • Tokarz, M. (2002). Argumentacja i perswazja. Filozofia Nauki, 10(3-4), 5-39.
  • Warchala, J. (2016). O pewnych warunkach perswazji. Artes Humanae, 1, 69.
At work.png

To jest zalążek artykułu.
Jeśli posiadasz kompetencje i uprawnienia, możesz go rozbudować.
Usuń tę informację po rozbudowie hasła