Problem społeczny

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Problem społeczny występuje wtedy, gdy rzeczywistość społeczna odbiega od swojego stanu akceptowalnej przez społeczeństwo normalności. Mianem problemu społecznego, określa się zjawisko niekorzystne dla społeczności, w której występuje, oceniane przez tą zbiorowość jako zagrażające, niebezpieczne, konieczne do wyeliminowania. W związku z powyższym stwierdzenie problemu społecznego wymaga przyjęcia pewnych ustalonych standardów oceny i polega na wskazaniu zjawisk społecznych, które tych standardów nie spełniają. Zdarza się, że istnieją problemy społeczne, które są oczywiste dla wszystkich ludzi. Należy jednak pamiętać o tym, że to co jest problemem z punktu widzenia jednego typu wartości czy grupy społecznej, może być uważane za stan naturalny czy właściwy ze względu na inne wartości czy interesy innych grup społecznych. Problem analfabetyzmu nabiera charakteru problemu społecznego z punktu widzenia wartości niemal wszystkich ludzi, jednak nie oznacza to, że piśmienni odczuwają ten problem i widzą jego znaczenie w ten sam sposób co niepiśmienni.

Rodzaje problemów społecznych

  • Jawny problem społeczny - występuje wówczas, gdy pewne zjawisko jest postrzegane i oceniane przez ogół społeczeństwa podobnie negatywnie. Potrzeba rozwiązania takiego problemu jest również powszechnie uznawana i akceptowana. Problemy zaliczające się do tej grupy mają bardzo szeroki zasięg.

Jawne problemy społeczne można podzielić na dwie grupy:

*Problemy dezorganizacji społecznej oraz zachowania odbiegające od wzorów społecznych np. przestępczość młodocianych, choroby psychiczne, alkoholizm, narkomania, patologia życia seksualnego. 
*Problemy o charakterze "globalnym" np. stosunki etniczne i rasowe, ubóstwo i niska pozycja społeczna, dezorganizacja społeczności lokalnych, konflikty zbrojne. 
  • Ukryty problem społeczny występuje wówczas, gdy pewne zjawisko przez jakiś okres czasu, nie było dostrzegane przez opinie społeczną jako społeczne zło.

Mity stereotypy i inne formy "zaginania świadomości" przyczyniają się do bagatelizowania problemów ukrytych. Ich trafne rozeznanie wymaga systematycznej i kontrolowanej obserwacji życia społecznego. Za przykład problemu ukrytego i jego rozpoznania może służyć przemoc wobec dzieci. Rodzi się pytanie, co sprawiło, że złe traktowanie dzieci w rodzinie przez wiele lat pozostawało poza strefą publicznej widoczności? Jedną z przyczyn może być widzenie świata społecznego podzielonego na dwie części - "zdrowe społeczeństwo" i "patologiczny margines". Można przypuszczać, że ludzie łatwiej dostrzegają problemy "patologicznej mniejszości". Nie mamy wątpliwości, że społecznym złem jest alkoholizm, narkomania czy przestępczość. Przeciwdziałanie takim problemom przyczynia się do utrwalenia ładu moralnego w społeczeństwie, wyznacza granice pomiędzy normalnością a społecznym złem. Natomiast powszechność stosowania kar fizycznych wobec dzieci sprawia, że uznanie ich za problem wymagałoby przewartościowania czytelnego i bezpiecznego obrazu świata. Inna hipoteza mówi, że łatwiej problemami społecznymi określić zjawiska postrzegane jako konsekwencje błędnych decyzji władz. Bez wahania uznamy za problem ubóstwo czy bezrobocie. Wspólną cechą obu hipotez jest lokowanie przyczyn problemów na zewnątrz "zdrowego społeczeństwa".

Badania socjologiczne - narzędzie diagnozowania i rozwiązywania problemów społecznych.

W przypadku ukrytych problemów społecznych ich trafne rozeznanie wymaga systematycznej i kontrolowanej obserwacji życia społecznego, w czym pomagają badania socjologiczne. Jeśli jednak problem społeczny jest jawny, tzn. społeczeństwo zdaje sobie w pełni sprawę z jego istnienia, badania socjologiczne mogą pełnić kluczową rolę w bliższym określeniu charakteru problemu a co za tym idzie w rozwiązaniu problemu.

Bibliografia

  • A. Nowak "Problemy i zagrożenia społeczne we współczesnym świecie: elementy patologii społecznej i kryminologii",Śląsk, Katowice 2001 r.
  • M. Pipher "Bezpieczny dom: dlaczego warto walczyć o rodzinę", Media Rodzina, Poznań 1999r.
  • S. Nowak, "Metodologia badań społecznych", PWN, Warszawa 2007 r.

Autor: Ilona Tymoszuk