Skorzystaj z funkcji CYTATY na górze strony. Znajdź setki cytatów z książek naukowych na interesujący Cię temat.

Małe i średnie przedsiębiorstwa

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj
Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.

Definicja MSP (małe i średnie przedsiębiorstwa) obowiązuje na mocy Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 364 z dnia 25 lutego 2004r. Od 1 stycznia 2005 do tej grupy zostały zaliczone również mikroprzedsiębiorstwa. Małe firmy stanowią ponad 99% z 88 milionów przedsiębiorstw w Unii i 17 milionów firm w Stanach Zjednoczonych.

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) mają w Polsce kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego Polski. Są one niezbędne dla zrównoważonego funkcjonowania gospodarki i przyczyniają się do przyspieszenia wzrostu gospodarczego. Główne cechy sektora MSP to:

 • zdolność do bardzo szybkiego reagowania na potrzeby rynku,
 • otwartość na postęp techniczny i organizacyjny,
 • potencjalna zdolność do tworzenia nowych miejsc pracy,
 • niski koszt stanowiska pracy,
 • łatwość dostosowania się do miejsca, czasu i zasobów,
 • występowanie we wszystkich działach gospodarki.

Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią integralną część sił wewnętrznych regionu warunkujących jego rozwój. Firmy z sektora MSP mają charakter głównie lokalny i regionalny. Lokalny rynek jest dla nich podstawowym źródłem zaopatrzenia w zasoby pracy, materiały itp., a także podstawowym rynkiem zbytu dla większej części firm.

Struktura sektora MSP

Mówiąc o małych i średnich przedsiębiorstwach, na ogół bierze się pod uwagę firmy, które:

Z uwagi na niejednoznaczność wymienionych cech opisujących wielkość przedsiębiorstwa, najczęściej używane są kryteria ilościowe:

 • przeciętna liczba zatrudnionych,
 • średnia wielkość przychodu,
 • wartość majątku trwałego

Zgodnie z definicją unijną, przeniesioną również i do polskiego prawa gospodarczego, przyjmuje się następujące kryteria wyodrębnienia małych i średnich przedsiębiorstw z całego zbioru przedsiębiorstw (tabela 1):

a. małe przedsiębiorstwa:

 • średnioroczne zatrudnienie w ostatnim roku obrotowym w przeliczeniu na pełne etaty nie przekroczyło 50 osób,
 • wartość przychodów ze sprzedaży towarów i usług a także operacji finansowych w ostatnim roku obrotowym nie przekroczyła równowartości 7mln. Euro lub
 • wartość aktywów bilansu na koniec ostatniego roku obrotowego nie przekroczyła równowartości 5mln. Euro.

b. średnie przedsiębiorstwa:

 • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w ostatnim roku obrotowym mieściło się w przedziale od 50 do 250 pracowników
 • wartość przychodów ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług a także operacji finansowych nie przekroczyła równowartości 40mln. euro lub
 • wartość aktywów bilansu na koniec ostatniego roku obrotowego nie przekroczyło równowartości 27mln. euro.

Kryteriapodzialuprzedsiebiorstw.gif

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej definiuje również podział przedsiębiorstw wg struktury udziałów. Wyróżniane są przedsiębiorstwa:

 • niezależne - to znaczy nie uważa się za mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa, przedsiębiorcy, w którym inni przedsiębiorcy, Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego posiadają:
 • partnerskie - w którym udziały innego przedsiębiorstwa nie przekraczają 50%
 • związane - w którym ponad 50% udziałów lub równoważnej kontroli posiada inne przedsiębiorstwo.

Bibliografia

 • Z. Dach: Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w perspektywie przystąpienia do Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe AE Kraków" 2001
 • MGiP, Przedsiębiorczość w Polsce 2005.
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa w obliczu integracji europejskiej, Redakcja naukowa: H. Lewandowski, K. Malik, M. Miszewski, Politechnika Opolska w Opolu, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Bytom 2000, s. 13-14

Autor: Trębacz Justyna

Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.