Private Equity

Z Encyklopedia Zarządzania

Private Equity jest średnio lub długoterminowym finansowaniem firm prywatnych, które nie są jeszcze notowane na giełdzie. Środki Private Equity mogą być wykorzystywane do założenia firmy, rozszerzenia jej działalności, wykupu części lub całości istniejącego przedsiębiorstwa we współpracy z jego zarządem oraz do ożywienia firmy.

Private equity jest określeniem bardzo rozległym. Często stosuje się je zamiennie z pojęciem venture capital, które w słowniku Collins Business English Dictionary oznacza kapitał ryzyka, czyli inwestowanie w przedsięwzięcie o bardzo wysokim ryzyku, które w przypadku osiągnięcia sukcesu, zapewnia inwestorowi znaczny zysk. (M.J Wallace, P.J. Flynn 1990, s. 185) Mimo wszystko private equity jest pojęciem od niego obszerniejszym. Inwestycje private equity polegają na obustronnym zaufaniu, które powstaje w przebiegu oceny funduszu przez menadżerów spółki przed wejściem do niej inwestora private equity oraz dokładnej oceny przez fundusz. (K. Sobańska-Helman, P. Sieradzan 2013, s. 11)

Pozyskiwanie środków w ramach Private Equity znacznie różni się od zaciagania pożyczek lub kredytów od kredytodawców, takich jak bank. Kredytodawcy mają prawo do odsetek i spłaty całej kwoty kapitału, niezależnie od sukcesu lub porażki przedsięwzięcia. Natomiast finansowanie w ramach Private Equity uzyskuje się w zamian za udziały w firmie, a zyski inwestorów są uzależnione od rozwoju i rentowności firmy.

TL;DR

Private Equity to długoterminowe finansowanie firm prywatnych, które nie są jeszcze notowane na giełdzie. Inwestorzy private equity udzielają środków w zamian za udziały w firmie. Istnieją różne rodzaje funduszy private equity, takie jak venture capital, buyout capital i mezzanine capital. Inwestycje private equity mają wiele korzyści, takich jak szybki rozwój firm, wsparcie w podejmowaniu decyzji strategicznych i pozyskiwanie całego finansowania dla przedsięwzięcia. Jednak wiąże się to również z wadami, takimi jak zmiana sposobu działania firmy i utrata kontroli nad decyzjami strategicznymi.

Rodzaje funduszy

Istnieją dwa główne rodzaje rynku private equity:

 • formalny
 • nieformalny

Do formalnego rynku zalicza się: banki, specjalne programy inwestycyjne oraz firmy zarządzające funduszami private equity. Natomiast nieformlany rynek to: inwestorzy indywidualni. (I. Fałat-Kiljańska 2014, s. 30)

Firmy działające na rynku europejskim, które zarządzają funduszami private equity można podzielić ze względu na źródła pochodzenia kapitału na nastepujące typy:

 1. Independent organizations - firmy, które zarządzają jednym lub kilkoma funduszami venture capital, których kapitał pochodzi z niezależnych źródeł finansowych,
 2. Captivate organizations - są to wyspecjalizowane w inwestycjach private equity organizacje w całości należące do banków, funduszy emerytalnych, korporacji przemysłowych lub grupy menadżerów zarządzających funduszami,
 3. Semi-captivate organizations - organizacje funduszy niezależnych, ale związanych z dużymi instytucjami,
 4. Government sector - zarządzają funduszami pochądzącymi ze źródeł publicznych (I. Fałat-Kiljańska 2014, s. 30)

Klasyfikacja

Pojęcie Private Equity składa się z trzech segmentów inwestycji kapitałowych:

Venture Capital to inwestycja w nowe, prywatne przedsięwzięcia. Głównym celem podmiotów zajmujących się tego typu finansowaniem jest pomoc rozwijającym się przedsiębiorstwom w trudnym okresie "dojrzewania".

Buyout Capital polega na wykupie we współpracy z obecnym bądź nowym zarządem, części lub całości istniejącej firmy. Do przeprowadzenia tej transakcji używa się zazwyczaj znaczną ilość kapitału dłużnego.

Trzecim rodzajem Private Equity jest Mezzanine Capital. Mezzanine Capital jest głównym dostarczycielem kapitału na dalszy rozwój przedsięwzięć finansowanych wcześniej przez Venture Capital. Zazwyczaj z przypadkiem takim mamy do czynienia, kiedy nie w pełni dojrzała firma potrzebuje dodatkowych środków w formie kredytu, a banki są jeszcze niechętne do jego udzielenia.

Korzyści

 • Przedsiębiorstwa finansowane przez Private Equity z reguły rozwijają się szybciej niż przedsiębiorstwa pozbawione takiej formy wsparcia. Jest to możliwe dzięki połączeniu kapitału i doświadczenia wnoszonego przez inwestorów.
 • Private Equity pozwala realizować ambicje założycieli spółki, jak również zapewnia stabilne warunki do podejmowania decyzji strategicznych.
 • Nadrzędnym celem inwestorów jest dążenie do wzrostu wartości firmy.
 • Fundusze Private Equity często działają w połączeniu z innymi instytucjami finansowymi i mogą pomóc w pozyskaniu całego finansowania dla danego przedsięwzięcia.
 • Dzięki finansowaniu przez Private Equity nie ma konieczności publikowania raportów o planowanych zyskach (konieczność taka istnieje, kiedy spółka pozyskuje kapitały poprzez giełdę).

Wady

 • Wprowadzenie do spółki inwestora private equity wiąże się często z koniecznością zmiany sposobu działania firmy.
 • Część dotychczasowej władzy jest przekazana nowemu wspólnikowi.
 • Ryzyko utraty uprawnień zarządczych oraz wpływu na podejmowane decyzje strategiczne przez właścicieli i zarząd na rzecz inwestora private equity (K. Sobańska-Helman, P. Sieradzan 2013, s. 20)


Private Equityartykuły polecane
InwestorFundusz hedgingowyVenture capitalSeed capitalKonglomeratLBOAnioł biznesuFundusz zalążkowyJednostka zależna

Bibliografia

 • Arundale K. (2003), A Quide to Private Equity, PriceWaterhouseCoopers, London
 • Bierman H. (2003), Private Equity Transforming Public Stock to Create Value, John Wiley & Sons, New York
 • Fałat-Kiljańska I. (2014), Private equity więcej niż kapitał, CeDeWu, Warszawa
 • Kornasiewicz A. (2006), Venture Capital w krajach rozwiniętych i w Polsce, CeDeWu, Warszawa
 • Sobańska-Helman K., Sieradzan P. (2013), Inwestycje private equity/venture capital, Key text, Warszawa
 • Sosnowski T. (2015), Czas realizacji pełnego wyjścia z inwestycji funduszy private equity na GPW w Warszawie, Annales H - Oeconomia VOL. XLIX, 4
 • Wallace M., Flynn P. (1990), Collins Business English Dictionary, Sorger Kolon Ltd, Budapeszt

Autor: Mariusz Krzysztofek, Paulina Suśniak