Flegmatyk

Z Encyklopedia Zarządzania

Flegmatyk (łac. phlegma - flegma) - rodzaj temperamentu człowieka (obok temperamentu melancholicznego, sangwinicznego i cholerycznego) wyodrębniony wg najstarszej i najbardziej popularnej koncepcji temperamentów jaką jest typologia Hipokratesa-Galena.

Flegmatyk to osoba opanowana, spokojna i powściągliwa, posiadająca silny układ nerwowy - przeciwieństwo choleryka. Według Hipokratesa, dominującym narządem u flegmatyka jest mózg, charakteryzuje go wysoki poziom samokontroli. Jest zrównoważony i robi wszystko w swoim tempie, potrafiąc przy tym selekcjonować rzeczy ważne. Pomimo pesymistycznego podejścia sprawia wrażenie pogodzonego ze sobą, z życiem i ze światem [1].

W relacjach międzyludzkich jest cierpliwy, chłodny i opanowany. Typowy introwertyk, który ceni sobie prywatność. Zazwyczaj pogodny i nastawiony pokojowo, ponieważ nie posiada silnego nastawienia rywalizacyjnego. Jest dobrym słuchaczem i obserwatorem, emocje skrywa głęboko dlatego obiektywnie postrzega rzeczywistość i nierzadko występuje w roli mediatora [2].

Typologia temperamentów Hipokratesa-Galena

Typologia Hipokratesa-Galena to najpopularniejsza koncepcja temperamentów. Według niej każdy człowiek jest mieszanką czterech płynów, których proporcja stanowi o naturze człowieka [3]. Wyróżnia ona temperament [4]:

 • sangwiniczny - sangwinik (łac. sanguis - krew) - typ silny, zrównoważony i ruchliwy
 • flegmatyczny - flegmatyk (łac. phlegma - flegma) - typ silny, zrównoważony, powolny
 • choleryczny - choleryk (łac. chole - żółć) - typ silny, niezrównoważony
 • melancholiczny - melancholik (łac. melas - czarny, chole - zółć) - typ słaby

Flegmatyk w pracy

Flegmatyk najlepiej sprawdzi się w pracy wymagającej skrupulatności i dokładności. Lubi wykonywać rutynowe czynności, na stanowiskach które nie wymagają dodatkowej inicjatywy. Cechujące go solidność i wysoka inteligencja interpersonalna sprawiają, że dobrze poradzi sobie zarówno w pracach analitycznych (np. księgowy) jak i tych, które wymagają bezpośrednich kontaktów z ludźmi (np. doradca, konsultant, psycholog). Potrafi budować trwałe relacje z klientami oraz współpracownikami. Dzięki silnemu układowi nerwowemu zachowuje spokój nawet w najbardziej stresowych sytuacjach. Jego obiektywne spojrzenie oraz skrupulatna obserwacja otoczenia sprawiają, że często w organizacji występuje w roli mediatora.

Osoba z temperamentem flegmatycznym powinna natomiast unikać prac wymagających szybkiego działania i zaangażowania dużej ilości energii. Flegmatyk ma problemy z podejmowaniem szybkich, strategicznych decyzji i zazwyczaj pracuje powoli, we własnym tempie. Potrzebuje zewnętrznych bodźców, motywujących go do szybszego działania. Jego pokojowe nastawienie sprawia, że nie radzi sobie również w warunkach silnej rywalizacji [2].

Według F. Littauer zawody wskazane dla flegmatyka to np. socjolog, psycholog kliniczny, pracownik naukowy, pisarz, kustosz w muzeum, bibliotekarz czy krytyk literacki [5].

Flegmatyk jako menadżer

Według A. Depta menadżera flegmatycznego cechuje powolność, pasywność działania i apatia. Z drugiej strony jego zrównoważenie i pozytywne usposobienie korzystnie wpływa na zespół, którym zarządza. Jako osoba opanowana i cicha nie pragnie być w centrum uwagi, dlatego dobrze radzi sobie z delegowaniem zadań oraz potrafi docenić pracowników. Największym wyzwaniem dla flegmatyka pełniącego funkcję menadżera jest stawianie sobie celów motywujących do działania.

Flegmatyk - menadżer [6]
zalety wady
kompetentny i dokładny ma problemy z szybkim podejmowaniem decyzji
zrównoważony i zgodny boi się podejmować ryzyko i unika odpowiedzialności
posiada zdolności zarządcze ma trudności w definiowaniu celów
unika konfliktów i rozwiązuje problemy pracownicze brak ambicji
jest odporny na krytykę odkłada ważne sprawy na ostatnią chwilę
upraszcza rozwiązania problemów

Flegmatyk w pracy

Flegmatyk to osoba, która w pracy charakteryzuje się skrupulatnością i dokładnością w wykonywanych zadaniach. Dzięki swojej naturze spokojnej i powolnej, flegmatyk jest w stanie skupić się na szczegółach i zadaniach, które wymagają precyzji. Niezależnie od tego, czy wykonuje prostą czynność czy skomplikowane zadanie, flegmatyk zawsze stara się wykonać je z najwyższą starannością i dokładnością.

Kolejną ważną cechą flegmatyka w kontekście pracy jest jego zdolność do analizy i podejmowania przemyślanych decyzji. Flegmatyk z natury jest spokojny i opanowany, co pozwala mu na dokładne przeanalizowanie sytuacji przed podjęciem decyzji. W odróżnieniu od innych temperamentów, flegmatyk nie podejmuje decyzji pod wpływem emocji, ale raczej opiera się na logicznym myśleniu i rozważa wszystkie dostępne informacje przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Flegmatyk posiada wiele cech, które czynią go idealnym kandydatem do wielu zawodów. Przykładowe zawody odpowiednie dla flegmatyka to socjolog, psycholog kliniczny, pisarz czy kustosz w muzeum. W tych zawodach skrupulatność, dokładność, zdolność analitycznego myślenia oraz umiejętność skupienia się na szczegółach są niezwykle ważne. Flegmatyk, dzięki swoim cechom temperamentu, może odnosić sukces w tych dziedzinach, które wymagają precyzji i spokojnego podejścia.

Oprócz wymienionych zawodów, flegmatyk może odnaleźć się również w innych pracach, które wymagają skrupulatności i dokładności. Przykładem mogą być prace w administracji, księgowości, archiwistyce czy projektowaniu. W tych dziedzinach flegmatyk swoją skrupulatnością i dokładnością może przyczynić się do osiągania doskonałych wyników i skutecznego wykonywania zadań.

Zalety flegmatyka jako menadżera

Flegmatyk, dzięki swojej naturze spokojnej i opanowanej, charakteryzuje się zrównoważeniem i obiektywnością w podejmowaniu decyzji. Jako menadżer, flegmatyk jest w stanie zachować spokój w trudnych sytuacjach i podejść do problemów z perspektywą. Nie poddaje się emocjom i nie podejmuje pochopnych decyzji, ale raczej analizuje sytuację, bierze pod uwagę różne czynniki i podejmuje przemyślane decyzje, które przynoszą najlepsze rezultaty.

Flegmatyk, dzięki swojej umiejętności analizy i spokojnemu podejściu, jest również zdolny do skutecznego rozwiązywania problemów pracowniczych. Jego spokój i opanowanie sprawiają, że jest w stanie spojrzeć na sytuację z różnych perspektyw i znaleźć kompromisowe rozwiązania. Flegmatyk potrafi słuchać i zrozumieć potrzeby swoich pracowników, co pozwala mu na skuteczne rozwiązywanie problemów i tworzenie harmonijnego środowiska pracy.

Jedną z trudności, z jakimi flegmatyk może się spotkać w pracy zespołowej, jest jego naturalna tendencja do pasywności i powolnego działania. Flegmatyk zwykle potrzebuje więcej czasu na podjęcie decyzji i wykonanie zadania, co może prowadzić do frustracji innych członków zespołu, zwłaszcza jeśli są bardziej dynamiczni i zdecydowani. Jednak warto zauważyć, że flegmatyk, mimo że działa powoli, zwykle wykonuje zadania dokładnie i precyzyjnie.

Inną trudnością dla flegmatyka w pracy zespołowej jest konieczność współpracy z innymi temperamentami. Każdy członek zespołu ma swoje własne preferencje i styl pracy, co może prowadzić do konfliktów i trudności w komunikacji. Flegmatyk, będąc spokojnym i opanowanym, może mieć trudności w radzeniu sobie z bardziej ekspresywnymi i impulsywnymi temperamentami. Jednak poprzez rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i budowanie relacji z innymi członkami zespołu, flegmatyk może efektywnie współpracować i osiągać wspólne cele.

Flegmatyk w relacjach międzyludzkich

Flegmatyk charakteryzuje się dużą cierpliwością i wyrozumiałością w relacjach międzyludzkich. Jest w stanie zrozumieć, że każdy człowiek ma swoje własne tempo i potrzeby. Niezależnie od tego, czy jest to partner życiowy, rodzina czy przyjaciele, flegmatyk potrafi okazać potrzebną cierpliwość i wyrozumiałość.

Flegmatyk ma zdolność do empatii i słuchania uważnego. Potrafi wczuć się w sytuację drugiej osoby i zrozumieć jej emocje. Jest dobrym słuchaczem, który potrafi udzielić wsparcia, gdy jest to potrzebne. Dzięki temu, w relacjach międzyludzkich flegmatyk potrafi nawiązać głębsze więzi i zbudować zaufanie.

Flegmatyk jest lojalny wobec swojej rodziny, przyjaciół i partnera życiowego. Dba o relacje, które ma z bliskimi osobami, i jest gotów poświęcić swój czas i wysiłek, aby te więzi były trwałe i silne. Lojalność jest dla flegmatyka ważną wartością, którą szanuje i pielęgnuje.

Flegmatyk jest świadomy, że relacje międzyludzkie wymagają ciągłej pracy i zaangażowania. Dlatego dba o swoje relacje i stara się utrzymać je na długie lata. Zrozumienie i akceptacja drugiej osoby, komunikacja i wzajemne wsparcie są kluczowe dla flegmatyka w budowaniu trwałych więzi.

Flegmatyk unika konfliktów i stara się utrzymać spokój w trudnych sytuacjach. Jest w stanie zachować obiektywizm i spojrzeć na problem z różnych perspektyw. Dzięki temu potrafi znaleźć spokojne rozwiązania, które są satysfakcjonujące dla wszystkich stron.

Flegmatyk jest zdolny do poszukiwania kompromisów i znajdowania rozwiązań, które zadowolą wszystkie zaangażowane strony. Nie lubi konfrontacji i stara się unikać sytuacji, w których mogłoby dojść do konfliktu. Dlatego potrafi znaleźć kompromisowe rozwiązania, które są sprawiedliwe dla wszystkich.

Flegmatyk ma w sobie zdolność do zrozumienia i współczucia dla emocji innych osób. Potrafi wczuć się w sytuację i zrozumieć, jakie emocje druga osoba może przeżywać. To umożliwia mu udzielenie odpowiedniego wsparcia i zrozumienia w trudnych momentach.

Flegmatyk jest dobrym słuchaczem i potrafi aktywnie słuchać drugiej osoby. Jest gotów udzielić wsparcia i porady, gdy jest to potrzebne. Dzięki temu umiejętności buduje silne więzi i nawiązuje głębsze relacje z innymi ludźmi.

Flegmatyk jest lojalny wobec swojej rodziny, przyjaciół i partnera życiowego. Dba o relacje, które ma z bliskimi osobami, i stara się zapewnić im wsparcie i troskę. Jest gotów poświęcić swój czas i wysiłek, aby bliscy czuli się bezpieczni i docenieni.

Flegmatyk jest oddany i zaangażowany w swoje relacje osobiste. Jest gotów poświęcić czas i energię, aby utrzymać te relacje i sprawić, by były satysfakcjonujące dla wszystkich zaangażowanych stron. Oddanie i zaangażowanie to dla flegmatyka ważne wartości, które ukierunkowują jego postępowanie w relacjach międzyludzkich.

Wyzwania i trudności flegmatyka

Flegmatycy często mają trudności z podejmowaniem decyzji. Ich naturalna skłonność do analizowania sytuacji i rozważania wszystkich możliwości sprawia, że podejmowanie decyzji staje się długotrwałe i czasochłonne. Flegmatycy często potrzebują więcej czasu na przemyślenie przed podjęciem ostatecznej decyzji, co może prowadzić do opóźnień i frustracji zarówno dla nich samych, jak i dla innych osób zaangażowanych w proces decyzyjny.

Inną trudnością, z jaką borykają się flegmatycy, jest brak konkretnej wizji i celów. Zamiast mieć jasno określone cele, flegmatycy często pozostają w stanie bierności i niezdecydowania. Brak wyraźnych celów może prowadzić do braku motywacji i poczucia bezcelowości w działaniu. Dlatego dla flegmatyków ważne jest rozwijanie umiejętności definiowania celów i wyznaczania sobie wyraźnych ścieżek do ich osiągnięcia.

Flegmatycy mają często tendencję do odkładania ważnych zadań na ostatnią chwilę. Ze względu na swoją naturę, flegmatycy często czują się komfortowo w sytuacjach, w których mogą unikać stresu i presji. Jednakże, odkładanie zadań na później może prowadzić do nadmiernego stresu i presji w momencie, gdy czas na wykonanie tych zadań staje się ograniczony. Dlatego ważne jest, aby flegmatycy rozwijali umiejętność planowania i organizacji czasu, aby uniknąć negatywnych konsekwencji odkładania zadań.

Odkładanie zadań na ostatnią chwilę wynika często z braku umiejętności planowania i organizacji czasu. Flegmatycy powinni świadomie pracować nad rozwijaniem tych umiejętności, aby móc skutecznie zarządzać swoim czasem i uniknąć sytuacji, w których muszą się spieszyć i pracować pod presją czasu.

Flegmatycy często mają trudności w dostosowaniu się do nowych sytuacji. Ich naturalna skłonność do utrzymania rutyny i harmonii sprawia, że zmiany są dla nich trudne i niepokojące. Flegmatycy preferują stabilność i przewidywalność, dlatego zmiany mogą prowadzić do niepokoju i oporu. Jednakże, w dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, umiejętność dostosowania się do zmian jest kluczowa dla sukcesu. Flegmatycy powinni rozwijać umiejętność adaptacji i elastyczności, aby efektywnie radzić sobie z nowymi sytuacjami.

Aby przezwyciężyć trudności związane z oporem przed zmianami, flegmatycy powinni rozwijać umiejętność adaptacji i elastyczności. Warto eksperymentować z nowymi sytuacjami i wyjść poza swoją strefę komfortu. Rozwijanie elastyczności pozwoli flegmatykom na bardziej efektywne radzenie sobie z niepewnością i zmianami.

Flegmatycy często borykają się z niską motywacją do działania. Ich umiarkowane i zrównoważone podejście do życia sprawia, że mogą brakować im entuzjazmu i energii potrzebnej do podejmowania działań. Brak motywacji może prowadzić do stagnacji i braku progresu. Dlatego dla flegmatyków istotne jest znalezienie własnych motywatorów i sposobów na zwiększenie entuzjazmu w działaniu.

Aby przezwyciężyć brak entuzjazmu, flegmatycy powinni aktywnie szukać swoich własnych motywatorów i sposobów na zwiększenie energii i zaangażowania. To może obejmować znalezienie pasji, ustalenie celów, które wywołują w nich pozytywne emocje, i angażowanie się w projekty, które dają im satysfakcję. Warto również pracować nad rozwijaniem pozytywnego podejścia i otwartości na nowe doświadczenia, co może pomóc w zwiększeniu entuzjazmu w działaniu.

Flegmatycy preferują stałe rutyny i harmonię, dlatego często mają trudności w radzeniu sobie z niepewnością i zmianami. Niepewność i zmiany mogą być dla flegmatyków niepokojące i stresujące. Jednakże, w dzisiejszym świecie, w którym zmiany są nieuniknione, ważne jest, aby flegmatycy rozwijali elastyczność i umiejętność radzenia sobie z niepewnością.

Aby lepiej radzić sobie z niepewnością i zmianami, flegmatycy powinni rozwijać elastyczność i otwartość na nowe sytuacje. Ważne jest, aby zdobywać doświadczenie w różnych sytuacjach, wyzwalać się z rutyny i eksperymentować z nowymi pomysłami i podejściami. Rozwijanie elastyczności pozwoli flegmatykom na bardziej efektywne radzenie sobie z niepewnością i zmianami, co jest kluczowe dla ich sukcesu zarówno zawodowego, jak i osobistego.


Flegmatykartykuły polecane
SangwinikSkrzynka ReddinaLiderStyl autokratycznyModel BelbinaNiska samoocenaCholerykKonsultantZdolność do pracy w zespole

Przypisy

 1. K. Mikołajczyk i in. 2013, s. 118
 2. 2,0 2,1 M. Polczyk 2007, s. 38
 3. J.Strelau 1985, s. 393
 4. A. Pietruszka-Ortyl i in. 2019, s. 32
 5. Osobowość plus: jak zrozumieć innych przez zrozumienie siebie 1994
 6. A. Depta 2015, s. 43

Bibliografia

 • Depta A., Wojtaszek H. (2015), Znaczenie temperamentu w zarządzaniu organizacją, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, nr 1203
 • Dębowski A. (2010), Negocjacje osobowości. Poznaj swojego przeciwnika, Business Coaching, nr 5
 • Littauer F., Fleming H. (2000), Personality Plus, Revell, Grand Rapids
 • Mikołajczyk K., Nawojczyk D. (2013), Startup po polsku. Jak założyć i rozwinąć dochodowy ebiznes, Helion, Gliwice
 • Pietruszka-Ortyl A., Mikuła B. (2019), Zachowania organizacyjne. Zarys problematyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków
 • Polczyk M. (2007), Jak i gdzie skutecznie szukać pracy?, Wolters Kluwer, Warszawa


Autor: Zuzanna Czudaj, Martyna Kaleta, Kacper Kowalewski