Duopol Cournot

Z Encyklopedia Zarządzania
Duopol Cournot
Polecane artykuły


Duopol Cournot to sytuacja gdzie na rynku działa dwóch oligopolistów, którzy jednocześnie ustalają ilości wytwarzanego produktu w celu maksymalizacji swoich zysków. Ponadto, produkują oni takie same dobra, co do których nabywcy nie posiadają preferencji. Obie firmy przed podjęciem decyzji próbują przewidzieć ile produktu dostarczy konkurent. W odróżnieniu od duopolu Stackelberga, obaj producenci zachowują się jak naśladowcy, przyjmując wielkość produkcji drugiej firmy za daną i stałą.

Założenia duopolu Cournota:

 • występują dwie konkurencyjne firmy, które działają na tym samym rynku
 • równe koszty produkcji u obojga producentów
 • jednorodność produktu
 • koszty marginalne wynoszą 0
 • cena jest wielkością wynikową
 • wielkość produkcji jest zmienną decyzyjną
 • rozmiar produkcji konkurenta jest przyjmowany jako wielkość stała
 • założenie o niezmienności poziomu produkcji u konkurenta oraz o braku reakcji konkurenta na działania innego duopolisty.

Sposób działania:

Gdy pojawia się na rynku monopolu drugi producent, który sprzedaje te same produkty to, obydwoje producenci przystępują do zmiany poziomów swojej produkcji jednak przy tym zakładają że ten poziom jest niezmienny u konkurenta a sam konkurent nie zareaguje na te działania. W rzeczywistości występują jednak reakcje konkurenta na te działania. Każdy z producentów ma swoją funkcję reakcji, pozwala ona ustalić mu wysokość produkcji ze względu na produkcję, którą ustalił konkurent[Czerwonka L.,2010, s. 174-186]

Dochodzenie do punktu równowagi

Duopol Cournot.jpg

Rys. Proces dochodzenia do równowagi rynkowej w duopolu Cournot

Jeśli firma 1 ustali wielkość produkcji na poziomie Q1' to zgodnie z krzywą reakcji konkurenta firma 2 dostarczy Q2' jednostek produktu. Wielkość ta, z kolei wpłynie na decyzję firmy 1, która ograniczy produkcję do Q1. Przy tej wielkości firma 2 będzie wytwarzać Q2 jednostek produktu. Następnie firma 1 ponownie dostosuje się do decyzji firmy 2 i zmniejszy produkcję do poziomu Q1, co wpłynie na wybór firmy 2 odnośnie zwiększenia produkcji do Q2. Proces dostosowań wielkości produkcji obu firm będzie trwał do momentu, gdy obie firmy będą produkować taką samą ilość produktu. Graficznym odzwierciedleniem punktu równowagi rynkowej w duopolu Cournot jest punkt C na rysunku tj. punkt przecięcia się krzywych reakcji obu firm. Łączna podaż produktu na rynku w stanie równowagi wyniesie Q1+Q2 jednostek produktu.

Wady i zalety duopolu Cournota

Zalety:

 • Cena na rynku jest niższa niż w monopolu
 • Prostota i spójność modelu
 • Występuje produkcja większa niż w monopolu

Wady:

 • Zwiększenie zysków odrębnych firm nie prowadzi do zwiększenia zysku całej gospodarki
 • Niewielka liczba konkurentów powoduje powstanie zjawiska współzależności w podejmowaniu decyzji. Prowadzi to do tego iż postępowanie każdej firmy jest mocno uzależnione od zachowania innych firm
 • Nierealistyczne założenia
 • Koszty zdobywania informacji, czas oraz niepewność są uważane jako niepotrzebne komplikacje i tym samym pomijane [Klimczak B., 2001, s. 257]

Bibliografia

Autor: Anna Krawczyk, Joanna Witowska