Analiza kosztów parku maszynowego

Z Encyklopedia Zarządzania
Analiza kosztów parku maszynowego
Polecane artykuły


Charakterystyka

Analiza kosztów parku maszynowego służy nam do zbadania stanu produktywności danego przedsiębiorstwa. Obserwacja, ocena i analiza produktywności w przedsiębiorstwie jest narzędziem skutecznego zarządzania, a w szczególności umożliwia:

 • formułowanie planów strategicznych przedsiębiorstwa oraz stwierdzenie zmian w kierunku postawionych celów,
 • ocenę wyników osiąganych przez nasze przedsiębiorstwo,
 • identyfikację strat, barier do uzyskania lepszych wyników i rozwoju, obszarów o słabej wydajności, sprawności i skuteczności działania,
 • formułowanie programów poprawy produktywności,
 • powiązanie polityki płacowej przedsiębiorstwa z jego produktywnością.

Klasyfikacja wskaźników produktywności

Produktywność jako stosunek wielkości produkcji do ilości zużytych lub wykorzystanych zasobów może być oceniana różnymi wskaźnikami, w zależności od tego, w jakich jednostkach zostaną wyrażone produkty i zasoby.

Z punktu widzenia definicji produktywności wyróżniamy wskaźniki:

 • bezpośrednie,
 • pośrednie.

Ze względu na poziom pomiaru

 • dla stanowisk,
 • dla gniazd (grup roboczych, zespołów),
 • dla oddziałów, sekcji,
 • dla wydziałów,
 • dla podsystemów funkcjonalnych,
 • dla przedsiębiorstwa,
 • dla branż, gałęzi,
 • dla sektorów,
 • dla państw, regionów gospodarczych,

Ze względu na kompleksowość

 • łączne (ogólne),
 • cząstkowe.

Ze względu na sposób wyrażenia wejść i wyjść systemu

 • naturalne,
 • finansowe,
 • mieszane.

Ze względu na stopień złożoności

 • odcinkowe proste,
 • odcinkowe złożone,
 • syntetyczne.

Ze względu na postać funkcji wskaźnika

 • wskaźniki dynamiki (indeksy),
 • wskaźniki struktury,
 • wskaźniki natężenia,
 • wskaźniki techniczno - ekonomiczne.

Wskaźniki produktywności

Powyższa wieloprzekrojowa klasyfikacja rodzajów wskaźników produktywności jest pomocna przy doborze wskaźników odpowiednich dla poszczególnych poziomów analizowanego systemu produkcyjnego.

Bezpośrednie wskaźniki produktywności:

Produktywność całkowita\[S \over C\], \(Va \over C\), \(Pn \over C\)

Produktywność pracy\[S \over Lp\], \(Va \over Lp\), \(S \over L\), \(Va \over L\)

Produktywność kapitału\[S \over K\];\(VA \over K\),\(S \over KM\);\(VA \over KM\),\(S \over PP\).

Produktywność materiałów\[S \over M\],\(Va \over M\),\(S \over {M+E}\).

Produktywność energii\[S \over E\],\(Va \over E\).

Produktywność w przekroju poszczególnych wyrobów\[Sj \over Cj\].

Gdzie:

Bibliografia

 • Z. Leszczyński, "Controlling" FRR Warszawa 1999, str. 123 - 185.
 • S. Lis, "Vademecum produktywności", AWP Placet Warszawa 1999, str. 81 - 91.

Autor: Maciej Trocha