Koszt planowany

Z Encyklopedia Zarządzania
Koszt planowany
Polecane artykuły


Koszty planowane określa się w drodze predykcji planowania kosztów na okresy przyszłe, jednocześnie nie bazując na wartościach kosztów rzeczywistych poprzednich okresów. Podstawowym celem kosztu planowanego jest włączenie go w rachunek kosztów w system planowania przedsiębiorstwa, co skutkuje uproszczeniem całego rachunku kosztów. Koszt planowany powinien stanowić główny element planowania kosztów, eliminując w rachunkach określone bodźce stymulujące fluktuacją kosztów. Odbywa się to poprzez:

  1. zmiany cen dóbr uwzględnione w kosztach
  2. zmiany ilości zużycia dóbr,
  3. zmiany stopy efektownego zatrudnienia,

Stosowanie kosztu planowanego jest uzasadnione i łatwe do wprowadzenia, gdy sporządzany jest rachunek ekonomiczny przedsiębiorstwa, występuje produkcja wieloseryjna lub masowa, wszystkie pola działalności przedsiębiorstwa obejmują planowanie zakładowe, istnieją długofalowe zamówienia, źródła zaopatrzenia w materiały i kapitał ludzki są możliwe do kontrolowania, a planowane wielkości są bliskie realiów.

Kosztem planowany określa się zużycie dóbr niezależnie od czasu ich wykorzystania, które można uzyskać dysponując określonymi zdolnościami produkcyjnymi oraz przy użyciu stanowisk pracy odpowiednio przystosowanych koprodukcji. Odniesieniem do kosztów planowanych jest planowany stopień zatrudnienia, który musi być odpowiednio skonfigurowany z celami przedsiębiorstwa, czyli może nie wprowadzać żadnych zmian w bieżący poziom zatrudnienia lub maksymalizować możliwy do osiągnięcia poziom zatrudnienia. Kosztem planowania definiować można również jako koszty wyliczone na podstawie predykcji cen rozliczeniowych oraz planowanych wielkości zużywanych wielkości produkcji. Predykcja cen rozliczeniowych wyliczana jest z uwzględnieniem oczekiwanego poziomu płac i cen warunków, dostaw ilości zakupów, itd. Planowane ilości określa się na podstawie technicznych badan ilościowych dla zakładanego poziomu zatrudnienia.

Koszty planowane mogą być wyznaczone na podstawie dwóch rodzajów rachunków kosztów. Pierwszym z nich jest sztywny rachunek kosztów planowanych (pozwala określić wartość kosztów planowanych przy założonym, planowanym stopniu zatrudnienia), a drugim elastyczny rachunek kosztów planowanych (bazuje na oczekiwanym, planowanym stopniu zatrudnienia, lecz dostosowuje go do rzeczywistego poziomu zatrudnienia, co wymaga podziału kosztów planowanych jako części składowe kosztów stałych i zmiennych).

Bibliografia

  • Olszowski, Tadeusz (1993), Rachunek kosztów dla inżynierów, Wydawnictwo Naukowo – Techniczne, Warszawa, str. 123-125
  • Miller J.A., Zarządzanie kosztami działań, WIG-Press, Warszawa 2000

Autor: Damian Tosnowiec