Koszt postulowany

Z Encyklopedia Zarządzania
Koszt postulowany
Polecane artykuły


Rachunek kosztów obejmuje ogół czynności zmierzających do ustalenia kosztów potrzebnych do kontroli gospodarności. Rachunek kosztów powinien umożliwić oszczędne gospodarowanie polegające na uzyskaniu jak najniższych kosztów. W ramach rachunku kosztów mogą być zastosowane różne jego rozwiązania. Jednym z takich rozwiązań jest tradycyjny rachunek kosztów, który polega na:

 • wyznaczania zadań kosztowych w postaci kosztów planowanych
 • ustaleniu kosztów rzeczywistych
 • ocenie kosztów rzeczywistych poprzez porównanie ich z wielkościami postulowanymi (wyznaczonymi). Różne wielkości mogą spełniać rolę kosztu postulowanego. Określają one zadania jednostki gospodarczej w zakresie poziomu i struktury kosztów jednostkowych. Koszt postulowany zależy od zadań i od uwzględniania w nich aktualnych warunków w dziedzinie konstrukcji, technologii i organizacji produkcji, wyposażenia technicznego, wskaźników zużycia, cen, taryf i płac. W takiej klasyfikacji kosztami postulowanymi mogą być:
 1. koszty planowane przeciętne dla okresu
 • Rocznego
 • Kwartalnego
 • Planu operatywnego
 1. koszty normatywne (standardowe) wynikające z norm
 • Obowiązujących na początek roku (kwartału)
 • Docelowych
 • Aktualnie obowiązujących

Koszt postulowany jest niezależny od kosztów poniesionych w przeszłości i jest ustalany jako koszt dla okresu przyszłego. Podstawową zasadą kosztu postulowanego jest postulowanie (oszacowanie) zużycia czynników produkcji oraz ceny tych czynników dla okresów przyszłych. Koszt postulowany uwzględnia jedynie koszty wynikające z użycia zasobów i dają się kalkulować z kosztami bezpośrednimi i zmiennymi wytworzonych wyrobów. Koszt postulowany dokonuje również pomiaru kosztu rzeczywistego, pozwala wyeliminować wady i niedociągnięcia tradycyjnego rachunku kosztów - pozwalają na prawidłową analizę i kontrolę kształtowania się kosztów z uwzględnieniem przyczyn i miejsca ich powstawania, stanowi on wzorzec dla warunków produkcyjnych i technicznych. Istotą kosztów postulowanych jest ustalenie kosztów niezbędnych w indywidualnych warunkach jednostki i na podziale kosztów rzeczywistych na dwie części:

 1. część zgodną z określonymi wzorcami
 2. część stanowiącą odchylenie od ustalonych wzorców i którą należy zbadać

Aby określić odchylenia od ustalonych wzorców stosujemy wariant rozliczeń (badanie miesięcznego stanu produkcji nie zakończonej wraz z wyceną) lub wariant dyspozycyjny rachunku kosztów postulowanych (badanie kosztów bezpośrednich w danym okresie przez zastosowanie specjalnej dokumentacji). Koszt postulowany jest nie tylko modyfikacją tradycyjnego rachunku kosztów, lecz staje się operatywnym narzędziem pracy kierownictwa w przedsiębiorstwie produkcyjnym, stanowi on podstawę do rozwiązań organizacyjnych umożliwiających oddziaływanie poziom kosztów w poszczególnych etapach ich kształtowania oraz obejmuje przygotowanie produkcji, nadzór nad jej przebiegiem i analizę kosztów rzeczywistych. Zastosowanie kosztu postulowanego w przedsiębiorstwie daje szereg korzyści takich jak: usprawnienie techniki i organizacji, ułatwienie technicznego przygotowania produkcja|produkcji, wzmożenie dyscypliny konstrukcyjno - technologicznej, itp.

Bibliografia

 • Matuszewicz, Jan (2001), Rachunek kosztów, Finanse - Serwis, Warszawa, str. 191 - 196
 • Sobańska, Irena (2003), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, C.H. BECK, Warszawa

Autor: Damian Tosnowiec