Ruby

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Ruby
Polecane artykuły


Język Ruby został stworzony przez Yukihiro Matsumoto (powszechnie znany jako "Matz") i został wydany po raz pierwszy w 1995 roku. Ruby to wieloplatformowy język interpretowany jako ten, który ma wiele funkcji wspólnych z innymi językami "skryptowymi" - takimi jak Perl, Python oraz Smalltalk, jednak Ruby jest prostszy i bardziej dokładny niż te języki. Działa na różnych platformach, takich jak Windows, Mac OS i różne wersje UNIX (D. Flanagan 2008, s. 5-9).

Geneza

Język programowania Ruby 1.0 pojawił się w 1995 roku i został stworzony przez Yukihiro Matsumoto z Japonii. Filozofią stojącą za Ruby jest uczynienie programowania produktywnym i przyjemnym poprzez zaspokajanie ludzkich potrzeb ponad potrzeby komputera i poprzez staranne połączenie części języków takich jak Perl, Smalltalk, Lisp, Eiffel i Ada. Matsumoto osiągnął równowagę pomiędzy programowaniem funkcjonalnym i imperatywnym. Udało mu się uczynić język Ruby nie tak prosty (w rzeczywistości jest to bardzo skomplikowany język), ale raczej wygodny.

Od czasu premiery sprzed ponad dwóch dekad, Ruby została aktywnie zaktualizowana i ulepszona. W ciągu kilku lat swojego debiutu Ruby zaczęła zdobywać popularność poza Japonią. Wprowadzenie Ruby Gems w 2004 roku pozwoliło ludziom pisać biblioteki i programy innych firm, które mogą być używane w aplikacjach.

Program Ruby jest ulepszany i aktualizowany do dnia dzisiejszego. Program miał już 9 aktualizacji i planowane są kolejne. "Matz" zapowiedział wprowadzenie nowej wersji języka o nazwie Ruby 3.0. Nowa wersja programu bazuje na haśle "Ruby 3x3". Spowoduje trzykrotnie szybsze działanie od wersji 2.0 i wprowadzi zupełnie nowy model współbieżności oparty o gildie (Y. Matmuso 2016, EuRuKo).

Cechy i zastosowanie

Według TIOBE index, język Ruby jest na 18 pozycji pod względem popularności języków programowania. Charakteryzuje je:

Przykładowy kod

Metody Ruby są bardzo podobne do komend występujących w każdym innym języku programowania. Metody służą do łączenia jednej lub więcej powtarzających się oznaczeń w pojedynczą jednostkę.

Nazwy metod powinny zaczynać się od małej litery. Jeśli rozpoczniesz nazwę metody wielką literą Ruby może pomyśleć, że jest stała i niepoprawnie przeanalizuje wywołanie.

Metody powinny być zdefiniowane przed wywołaniem, w przeciwnym razie Ruby zrobi "wyjątek” dla wywołania niezdefiniowanej metody.

echo "puts ’pierwszy program’" > program.rb
ruby program.rb
pierwszy program

Pierwsza linijka powyższego programu wypisuje ciąg znaków "pierwszy program", a następnie za pomocą operatora ">" zapisuje go w pliku o nazwie "program" z rozszerzeniem ".rb", które jest wymagane dla programów pisanych w Ruby. Następnie jest deklaracja zmiennych/tworzenie pliku.

Ruby on Rails

Ruby on Rails to otwarta platforma programistyczna utworzona w języku Ruby, umożliwiająca tworzenie aplikacji w prosty i przyjemny sposób. Wykorzystywana jest w niej architektura – widok-model-kontroler, dzięki którym znacznie szybciej i łatwiej stworzyć kod aplikacji.

Platforma została utworzona przez Davida Heinemeiera Hanssona i szybko stała się jednym z najbardziej popularnych narzędzi wykorzystywanych na całym świecie. Stosowana jest w wielu popularnych serwisach, takich jak Groupon, Indiegogo, Airbnb, SoundCloud, Scribd i wiele innych. Serwis Twitter też na początku był utworzony w Rails (J. Elder 2016, s. 3-4)

Bibliografia

  • Collingbourne H., (2008)., The Little Book Of Ruby, SapphireSteel, s. 5-41
  • Elder J., (2016)., Ruby on Rails - Tworzenie aplikacji WWW, Wydawnictwo Helion, Gliwice
  • Flanagan D., (2008)., Ruby. Programowanie, Wydawnictwo Helion, Gliwice
  • Kehoe D., (2013)., Learn Ruby on Rails, s. 2-33
  • Matsumoto Y., (2001)., Ruby In A Nutshell, O'Reilly Media, Sebastopol
  • Thomas D., (2006)., Programming Ruby, Second Edition, The Pragmatic Programers, Boston

Autor: Klaudia Dziedzic, Krzysztof Dwornik