Kategoria:Negocjacje: Różnice pomiędzy wersjami

m
 
Linia 3: Linia 3:
 
Celem poniższych arytkułów jest zatem charakterystyka negocjacji w firmie jako istotnego elementu jej potencjału kompetencyjnego. Omówiono ich miejsce i rolę w przedsiębiorstwie oraz przedstawiono propozycję ich ujęcia jako instrumentu zarządzania. Zwrócono także uwagę na znaczenie zarządzania wiedzą i partnerstwa strategicznego w rozważanym obszarze.
 
Celem poniższych arytkułów jest zatem charakterystyka negocjacji w firmie jako istotnego elementu jej potencjału kompetencyjnego. Omówiono ich miejsce i rolę w przedsiębiorstwie oraz przedstawiono propozycję ich ujęcia jako instrumentu zarządzania. Zwrócono także uwagę na znaczenie zarządzania wiedzą i partnerstwa strategicznego w rozważanym obszarze.
  
<p align=right>'''Autor:''' [[Andrzej Kozina]]</p>
+
{{aa|Andrzej Kozina}}
[[en:negotiations]]
+
[[en:Category:Negotiations]]
 
[[Kategoria:Zarządzanie zasobami ludzkimi]]
 
[[Kategoria:Zarządzanie zasobami ludzkimi]]
 
[[Kategoria:Zarządzanie sprzedażą]]
 
[[Kategoria:Zarządzanie sprzedażą]]
 
[[Kategoria:Metody i techniki]]
 
[[Kategoria:Metody i techniki]]

Wersja z 20:17, 23 sty 2016

W aktualnych warunkach funkcjonowania przedsiębiorstw wzrasta zakres zastosowań negocjacji, zwłaszcza w zakresie kooperacji z partnerami zewnętrznymi. Wykorzystywane są one nie tylko jako narzędzie zawierania transakcji, ale także dla kształtowania relacji z partnerami strategicznymi. Stają się istotnym elementem potencjału kompetencyjnego firmy i jednym ze źródeł jej przewagi konkurencyjnej. Konieczne jest więc całościowe podejście do zarządzania negocjacjami w skali organizacji, umożliwiające ciągłe doskonalenie wiedzy i umiejętności w ich zakresie.

Celem poniższych arytkułów jest zatem charakterystyka negocjacji w firmie jako istotnego elementu jej potencjału kompetencyjnego. Omówiono ich miejsce i rolę w przedsiębiorstwie oraz przedstawiono propozycję ich ujęcia jako instrumentu zarządzania. Zwrócono także uwagę na znaczenie zarządzania wiedzą i partnerstwa strategicznego w rozważanym obszarze.

Autor: Andrzej Kozina