Kategoria:Negocjacje

Z Encyklopedia Zarządzania

W aktualnych warunkach funkcjonowania przedsiębiorstw wzrasta zakres zastosowań negocjacji, zwłaszcza w zakresie kooperacji z partnerami zewnętrznymi. Wykorzystywane są one nie tylko jako narzędzie zawierania transakcji, ale także dla kształtowania relacji z partnerami strategicznymi. Stają się istotnym elementem potencjału kompetencyjnego firmy i jednym ze źródeł jej przewagi konkurencyjnej. Konieczne jest więc całościowe podejście do zarządzania negocjacjami w skali organizacji, umożliwiające ciągłe doskonalenie wiedzy i umiejętności w ich zakresie.

Celem poniższych artykułów jest zatem charakterystyka negocjacji w firmie jako istotnego elementu jej potencjału kompetencyjnego. Omówiono ich miejsce i rolę w przedsiębiorstwie oraz przedstawiono propozycję ich ujęcia jako instrumentu zarządzania. Zwrócono także uwagę na znaczenie zarządzania wiedzą i partnerstwa strategicznego w rozważanym obszarze.

Autor: Andrzej Kozina