Strategia GRIT

Z Encyklopedia Zarządzania
Strategia GRIT
Polecane artykuły


GRIT (Graduated and Reciprocated Initiatives in Tension Reduction) tłumaczenie: Jednostronne inicjatywy stopniowej redukcji napięcia - jest to dążenie jednej ze stron do normalizacji układów. Intencje przesłanki tej strategii można przedstawic następująco (Nęcki, 2000, s. 165):

  • Zaskakujące pojawienie się nieoczekiwanych, bo dobrych działań wpływa na drugą stronę mobilizująco do działania poznawczego, skłania do przemyślenia relacji. Efekt ten jest większy, gdy pokojowe działania powtarzane są co najmniej dwu- lub trzykrotnie (ale nie wiecej),
  • Akcentuje się wspólną odpowiedzialność za zyski i strat, bez wzajemnego ustalania. Zaprzecza to głównemu mechanizmowi konfliktu, jakim jest obwinianie innych.
  • Przyjęcie jako destrukcyjnych i niewłaściwych uczuć wrogości i niecierpliwości. Te dwa uczucia są bezproduktywne, a za produktywną trzeba uznać rzeczową wytrwałośc. Pozwala ona działać sensownie nawet wobec złośliwych i tendencyjnych.
  • Zamiast powszechnie aprobowanego hasła "Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie" czy mówiąc bezpośrednio: "Jak ty mi, tak ja tobie" trzeba kierowac się hasłem: "Możemy działać wspólnie"

Realizacja GRIT może trwac od kilku minut do kilku lat. Najważaniejsze etapy:

  • Etap I - zapowiedź działań pokojowych. Jest to skomplikowany etap, ze względu na fakt, że często druga strona nie chce nas słuchać.
  • Etap II - realizacja zapowiadanych aktów kooperacyjnych bez względu na postępowanie drugiej strony.
  • Etap III - następuje po trzykrotnym negatywnym ustosunkowaniu się drugiej strony do działań pokojowych.
  • Etap IV - powrót do zapowiedzi kooperacji, a więc do początku GRIT wszystko należy rozpocząć od nowa (Nęcki, 2000, s. 165).

Bibliografia

  • Z. Nęcki, Negocjacje w Biznesie, Oficyna wydawnicza: Drukarnia Antykwa, Kraków 2000

Autor: Mateusz Szałankiewicz