Strategia GRIT

Z Encyklopedia Zarządzania

GRIT (Graduated and Reciprocated Initiatives in Tension Reduction) to jednostronne inicjatywy stopniowej redukcji napięcia; dążenie jednej ze stron do normalizacji układów. Intencje przesłanki tej strategii można przedstawic następująco (Nęcki, 2000, s. 165):

 • Zaskakujące pojawienie się nieoczekiwanych, bo dobrych działań wpływa na drugą stronę mobilizująco do działania poznawczego, skłania do przemyślenia relacji. Efekt ten jest większy, gdy pokojowe działania powtarzane są co najmniej dwu - lub trzykrotnie (ale nie więcej),
 • Akcentuje się wspólną odpowiedzialność za zyski i strat, bez wzajemnego ustalania. Zaprzecza to głównemu mechanizmowi konfliktu, jakim jest obwinianie innych.
 • Przyjęcie jako destrukcyjnych i niewłaściwych uczuć wrogości i niecierpliwości. Te dwa uczucia są bezproduktywne, a za produktywną trzeba uznać rzeczową wytrwałość. Pozwala ona działać sensownie nawet wobec złośliwych i tendencyjnych.
 • Zamiast powszechnie aprobowanego hasła "Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie" czy mówiąc bezpośrednio: "Jak ty mi, tak ja tobie" trzeba kierować się hasłem: "Możemy działać wspólnie".

Realizacja GRIT

Realizacja GRIT może trwac od kilku minut do kilku lat. Najważniejsze etapy:

 1. zapowiedź działań pokojowych. Jest to skomplikowany etap, ze względu na fakt, że często druga strona nie chce nas słuchać.
 2. realizacja zapowiadanych aktów kooperacyjnych bez względu na postępowanie drugiej strony.
 3. następuje po trzykrotnym negatywnym ustosunkowaniu się drugiej strony do działań pokojowych.
 4. powrót do zapowiedzi kooperacji, a więc do początku GRIT wszystko należy rozpocząć od nowa (Nęcki, 2000, s. 165).

Korzyści i ograniczenia strategii GRIT

Budowanie zaufania jest kluczowym elementem w strategii GRIT. Gdy uczestnicy konfliktu mają zaufanie do siebie nawzajem, łatwiej jest osiągnąć porozumienie i znaleźć rozwiązanie. Zaufanie wpływa na efektywność strategii GRIT poprzez stworzenie atmosfery otwartej i szacunkowej, w której strony konfliktu mogą swobodnie wyrażać swoje potrzeby i oczekiwania.

Główne korzyści wynikające z zastosowania strategii GRIT w rozwiązywaniu konfliktów to:

 • Zwiększenie szans na osiągnięcie porozumienia i znalezienie win*win rozwiązania.
 • Wzmocnienie relacji między stronami konfliktu poprzez budowanie zaufania i współpracy.
 • Redukcja napięcia i agresji w konflikcie.
 • Tworzenie atmosfery otwartej na dialog i wspólnego poszukiwania rozwiązań.

Główne ograniczenia strategii GRIT to:

 • Brak akceptacji drugiej strony konfliktu dla strategii GRIT, co prowadzi do asymetrii działań i braku równowagi.
 • Brak czasu i zasobów niezbędnych do kontynuowania strategii GRIT w dłuższej perspektywie.

Aby przezwyciężyć te ograniczenia, konieczne jest:

 • Edukowanie i informowanie stron konfliktu o korzyściach wynikających z zastosowania strategii GRIT.
 • Zapewnienie odpowiednich zasobów i wsparcia dla kontynuacji działań zgodnych z strategią GRIT.

Brak cierpliwości i wytrwałości w realizacji strategii GRIT może prowadzić do:

 • Przerwania procesu negocjacyjnego w przedwczesnej fazie, co uniemożliwia osiągnięcie porozumienia.
 • Pogłębienia konfliktu i wzrostu agresji między stronami.
 • Pogorszenia relacji między stronami konfliktu.

Strategia GRIT, mimo swoich korzyści, może prowadzić do eskalacji konfliktu w przypadku:

 • Braku równości i sprawiedliwości w procesie negocjacyjnym.
 • Braku odpowiedniej komunikacji i zrozumienia między stronami konfliktu.
 • Braku gotowości do ustępstw i kompromisów.

Wpływ strategii GRIT na zarządzanie zespołem

Strategia GRIT wpływa na budowanie zaufania w zespole poprzez:

 • Konsekwentne działanie i realizację założonych celów.
 • Uczciwość i transparentność w komunikacji.
 • Wspieranie członków zespołu i dawanie im możliwości rozwoju.

Główne korzyści z zastosowania strategii GRIT w zarządzaniu zespołem to:

 • Motywowanie członków zespołu do osiągania wyznaczonych celów.
 • Wzmacnianie zaangażowania i zaufania w zespole.
 • Tworzenie atmosfery współpracy i wzajemnego wsparcia.

Główne wyzwania i trudności związane z wprowadzeniem strategii GRIT w zarządzaniu zespołem to:

 • Konieczność zmiany kultury organizacyjnej i sposobu myślenia.
 • Konieczność zmiany nawyków i przyzwyczajeń członków zespołu.
 • Oporne środowisko, które może niezbyt dobrze reagować na zmiany.

Praktyczne wskazówki dla liderów zespołu, jak wprowadzić strategię GRIT w codzienną pracę to:

 • Wytyczenie jasnych celów i oczekiwań dla zespołu.
 • Motywowanie członków zespołu do wykazywania cierpliwości i wytrwałości.
 • Zapewnienie wsparcia i zasobów niezbędnych do realizacji celów.

Efektywność strategii GRIT w zarządzaniu zespołem można mierzyć i oceniać poprzez:

 • Oceny i feedback od członków zespołu.
 • Analizę osiągniętych wyników i celów.
 • Obserwację relacji i atmosfery w zespole.


Strategia GRITartykuły polecane
Strategie negocjacyjneKompromisStyl negocjacjiTestowanie partnera negocjacyjnegoAnaliza transakcyjnaTest KilmanaFazy negocjacjiFazy konfliktuPertraktacje

Bibliografia

 • Nęcki Z. (2003), Negocjacje w biznesie, Antykwa, Kraków


Autor: Mateusz Szałankiewicz