Zespół negocjacyjny

Z Encyklopedia Zarządzania
Zespół negocjacyjny
Polecane artykuły


Przygotowanie i prowadzenie negocjacji to efekt pracy grupy osób, w której każdy posiada określone zadania do wykonania. Osoby te tworzą zespół negocjacyjny i są do niego dobierane nie tylko ze względu na wiedzę, ale przede wszystkim z powodu określonych cech osobowości, umiejętności oraz specyfiki roli, jaką mają odgrywać w zespole.

Liczebność zespołu uzależniona jest od przedmiotu negocjacji, jednak za optymalny skład zespołu uznaje się 5 osób, które pełnią następujące role:

 • Przewodniczący- osoba odpowiedzialna za przebieg i porządek spotkania negocjacyjnego, wyznacza kolejność osób zabierających głos, wyznacza przerwy;
 • Protokolant- odpowiedzialny za sporządzanie notatek z przebiegu rozmów, przytaczanie ich fragmentów, redagowanie streszczeń,
 • Słuchacz- wysłuchuje pozostałych negocjatorów i określa, które problemy pominięto,
 • Krytyk- zajmuje się krytyczna oceną negocjatorów, jak i przebiegu spotkania,
 • Kontroler- jego zadaniem jest ocena rezultatów spotkania i decyzja o ustępstwach.

Ponadto w spotkaniu negocjacyjnym mogą uczestniczyć inne osoby takie jak: inżynierowie i eksperci w danej dziedzinie, psycholog, prawnik, tłumacz itd.

Wszyscy członkowie zespołu powinni charakteryzować się następującymi cechami:

 • umiejętnością pracy w zespole,
 • opanowaniem,
 • podporządkowaniem interesom ogółu,
 • szacunkiem ze strony przeciwników,
 • zaufaniem do członków zespołu,
 • zdolnością szybkiego myślenia,
 • swobodą nawiązywania kontaktów etc.

Przygotowując spotkanie negocjacyjne należy zastanowić się, która z osób posiada najodpowiedniejsze cechy na dane stanowisko. {{#ev:youtube|yxMBETE_sJE}}

Bibliografia

 • "Negocjacje w biznesie. Kluczowe problemy" Urszula Kałążna- Drewińska, AE Wrocław 2006
 • "Negocjacje w biznesie" Zbigniew Nęcki, Oficyna Wydawnicza Drukarnia Antykwa s.c., Kraków 2000

Autor: Renata Litewka