Model Marstona

Model Marstona
Polecane artykuły


Proces doboru pracowników stanowi bardzo ważny etap procesu kadrowego w przedsiębiorstwie. Aby praca zespołu projektowego była w pełni efektywna, pracownicy muszą być precyzyjnie dobrani do wykonywanych zadań. Poszukując odpowiednich kandydatów, należy zwracać uwagę nie na osoby najlepsze, lecz na te, które w największym stopniu spełniają wymagania wynikające z opisu stanowiska i zamierzonego kształtu zespołu projektowego.

Przydatnym narzędziem w selekcji kandydatów jest model Williama Marstona, amerykańskiego psychologa, który stwierdził że zachowanie i postawa człowieka są funkcjami środowiska w którym żyje. Różne cechy charakteru oraz typy otoczenia wywołują różne typy reakcji człowieka.

Typy reakcji

Marston wyróżnił cztery typy reakcji:

 • Aktywna - cechująca się pozytywnym zachowaniem w nieprzychylnym otoczeniu, postawę taka reprezentują osoby aktywne, przedsiębiorcze, lubiące wyzwania i umiejące poradzić sobie w każdej sytuacji. Wszelkie przeciwności nie zniechęcają lecz dodają zapału to dalszej pracy.
 • Aktywna - pozytywne zachowanie w przyjaznym otoczeniu, wykazują ją osoby pogodne, optymistycznie patrzące na świat, dla których bardzo ważne są uczucia, są ufne, z łatwością nawiązują kontakty oraz zjednują sobie przyjaciół.
 • Pasywna - stała postawa wobec przychylnego środowiska, wykazują ją osoby cierpliwe i cechujące się dużą ostrożnością wobec nagłych i nieplanowanych zmian, w grupie pracują efektywnie, potrafią motywować i w razie potrzeby chętnie użyczają swojej pomocy.
 • Ostrożna - nieufne i ostrożne postępowanie w nieprzychylnym otoczeniu. Osoby takie unikają konfliktów poprzez wycofanie się lub dopasowanie swojej postawy do innych, minimalizują ryzyko błędu przy podejmowaniu decyzji poprzez dokładne i skrupulatne zbieranie i analizowanie wszystkich informacji, są to osoby spokojne, systematyczne i bardzo dokładne.

Potencjalny kandydat do pracy w zespole projektowym poddaje się analizie osobowości, która polega na wypełnieniu kwestionariusza, w którym znajdują się szeregi przymiotników spośród których wybiera się jeden najbardziej pasujący i jeden najmniej. Po analizie komputerowej wyników, otrzymuje się profil osobowości kandydata, umożliwiający odpowiednie dopasowanie do czterech wyżej wymienionych aspektów osobowości.

Zastosowanie

W metodach DISC I THOMAS bazujących na modelu Marstona, wymienia się następujące profile:

W metodzie DISC:

 • dominacja (typ nastawiony na cel),
 • wpływ (typ nastawiony na ludzi),
 • stabilizacja (typ nastawiony na bezpieczeństwo),
 • kompetencje (typ nastawiony na dokładność).

W metodzie THOMAS:

Te wskazówki na temat osobowości mogą nam znacznie ułatwić dobór odpowiednich osób do pracy w zespole projektowym, tak aby różne cechy charakteru wielu ludzi uzupełniały się nawzajem.

Bibliografia

 • Król H., Szkice z zarządzania zasobami ludzkimi, Warszawa 2002,
 • Trocki M., Zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2003,
 • www.slg.com.pl/introduction.html data odczytu:03.11.2005,
 • www.gazetaprawna.pl/akcje/vm/jzp.html data odczytu: 03.11.2005.

Autor: Izabela Drobek