Ocena negocjacji

Z Encyklopedia Zarządzania
Ocena negocjacji
Polecane artykuły


Oceniając negocjacje warto:

 • Sprawdzić, czy osiągnięto zamierzony cel.
 • Stwierdzić (w razie niepowodzenia), co poszło źle i jak unikać takich błędów w przyszłości.
 • Ustalić (w razie sukcesu), czemu go zawdzięczamy i jak owe pozytywy utrwalić.

Główne kryteria oceny wyniku negocjacji

 1. Porozumienie Czy negocjatorzy doszli do porozumienia, czy tez nastąpiło przerwanie rozmów?
 2. Dystrybucja W jaki sposób dostępna zasoby podzielone zostały pomiędzy negocjatorów?
 3. Integracja W jakim stopniu uczestnicy negocjacji gotowi byli zintegrować swoje interesy?
 4. Percepcja Czy uczestnicy negocjacji zadowoleni są z ich przebiegu i osiągniętych rezultatów?
 5. Trwałość porozumienia Czy trwałe jest porozumienie i w jakim stopniu zastało wprowadzone w życie?
 6. Efekt systemowy Jaki wpływ porozumienie wywiera na organizację i jej otoczenie?
 7. Koszty Jak wiele środków użytych zostało w negocjacjach i jaki jest stosunek kosztów do uzyskanych efektów?

Sukcesu negocjacji nie zapewnią ani uzdolnienia werbalne, ani sam czar osobisty. Negocjator musi umieć rzeczowo i klarownie przedstawić swoją propozycję. W przeciwnym razie trudności stylistyczne mogą być odebrane jako " kręcenie."

Bibliografia

 • Bjorn Lunden i Lennart Rosell "Techniki negocjacji- jak odnieść sukces w negocjacjach", Wydawnictwo BL Info Polska, Gdańsk 2003
 • Rządca Robert, Wujec Paweł "Negocjacje", Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001
 • Willem Mastenbroek "Negocjowanie", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998
 • Mira Montana Czarnawska, "Podstawy negocjacji i komunikacji", Wyższa Szkoła Humanistyczna 2003

Autor: Magdalena Buczak