Inwestycje: Różnice pomiędzy wersjami

m (Infobox update)
 
(LinkTitles.)
Linia 16: Linia 16:
  
  
[[Inwestycje]]- to wykorzystanie środków finansowych w celu nabycia składników majątkowych, finansowych środków majątkowych oraz niematerialnych wartości aktywów trwałych. To także aktywa nabywane w celu uzyskania korzyści ekonomicznych, które są efektem przyrostu z ich [[wartość|wartości]], uzyskania [[odsetki|odsetek]], dywidend lub innych źródeł w tym także z [[transakcja|transakcji]] handlowych. Inwestycje to zaangażowanie finansowe w dane przedsięwzięcie w celu uzyskania korzyści polegające przede wszystkim na przeznaczeniu zasobów finansowych, by w przyszłości osiągnąć określony zysk.
+
[[Inwestycje]]- to wykorzystanie środków finansowych w celu nabycia składników majątkowych, finansowych środków majątkowych oraz niematerialnych wartości aktywów trwałych. To także aktywa nabywane w celu uzyskania korzyści ekonomicznych, które są efektem przyrostu z ich [[wartość|wartości]], uzyskania [[odsetki|odsetek]], dywidend lub innych źródeł w tym także z [[transakcja|transakcji]] handlowych. Inwestycje to zaangażowanie finansowe w [[dane]] [[przedsięwzięcie]] w celu uzyskania korzyści polegające przede wszystkim na przeznaczeniu zasobów finansowych, by w przyszłości osiągnąć określony [[zysk]].
 
Ogólniej mówiąc inwestycje to zainwestowanie funduszy gospodarczych w dane przedsięwzięcie w celu zwiększenia majątku właściciela.
 
Ogólniej mówiąc inwestycje to zainwestowanie funduszy gospodarczych w dane przedsięwzięcie w celu zwiększenia majątku właściciela.
Można przyjąć, że inwestycje to alokacja zasobów finansowych, która wyróżnia się takimi cechami jak korzyści, nakład, [[ryzyko]] oraz czas.
+
Można przyjąć, że inwestycje to [[alokacja]] zasobów finansowych, która wyróżnia się takimi cechami jak korzyści, [[nakład]], [[ryzyko]] oraz czas.
  
 
==Można wyróżnić inwestycje==
 
==Można wyróżnić inwestycje==
Linia 24: Linia 24:
 
: 2.''' rzeczowe'''- tworzą majątek rzeczowy, do którego zaliczamy: budynki, budowle, grunty, itp
 
: 2.''' rzeczowe'''- tworzą majątek rzeczowy, do którego zaliczamy: budynki, budowle, grunty, itp
 
: 3.''' niematerialne i prawne'''- dotyczą zakupów [[aktywa|aktywów]], znaków handlowych oraz [[licencja|licencji]], wydatków na nabycie dóbr w celu przeprowadzenia badań, rozwoju czy też [[reklama|reklamie]], a także zaspokojeniu potrzeb socjalnych, społecznych
 
: 3.''' niematerialne i prawne'''- dotyczą zakupów [[aktywa|aktywów]], znaków handlowych oraz [[licencja|licencji]], wydatków na nabycie dóbr w celu przeprowadzenia badań, rozwoju czy też [[reklama|reklamie]], a także zaspokojeniu potrzeb socjalnych, społecznych
: 4.''' nowe, zwane również rozwojowe'''- których zadaniem ma być zwiększenie zdolności wytwórczych danej jednostki gospodarczej, świadczeniu [[usługa|usług]], poprawie [[jakość|jakości]] wytwarzanych usług
+
: 4.''' nowe, zwane również rozwojowe'''- których zadaniem ma być zwiększenie [[zdolności]] wytwórczych danej jednostki gospodarczej, świadczeniu [[usługa|usług]], poprawie [[jakość|jakości]] wytwarzanych usług
 
: 5.''' odtworzone (reinwestycje)'''- polegające na zastępowaniu zużytych już urządzeń nowymi, co skutkuje utrzymaniem [[produkcja|produkcji]] na takim samym poziomie (może to przyczynić się do zwiększenia potencjału, a także poprawie jakości)
 
: 5.''' odtworzone (reinwestycje)'''- polegające na zastępowaniu zużytych już urządzeń nowymi, co skutkuje utrzymaniem [[produkcja|produkcji]] na takim samym poziomie (może to przyczynić się do zwiększenia potencjału, a także poprawie jakości)
 
: 6.''' modernizacyjne'''- których zadaniem jest zmniejszenie [[koszty|kosztów]] wytworzenia danych wyrobów (polepszenie [[efektywność|efektywności]] ekonomicznej poczynań przedsiębiorstwa)
 
: 6.''' modernizacyjne'''- których zadaniem jest zmniejszenie [[koszty|kosztów]] wytworzenia danych wyrobów (polepszenie [[efektywność|efektywności]] ekonomicznej poczynań przedsiębiorstwa)
Linia 33: Linia 33:
 
   
 
   
  
'''[[Nieruchomość|Nieruchomości]]''' – zaliczają się one do grupy ''inwestycji niefinansowych''. Aby nieruchomość (czyli grunt, budynek lub część budynku) była zaliczona do inwestycji, właściciel musi traktować nieruchomość jako '''źródło przychodów''' z czynszu (np. właściciel kamienicy wynajmujący za opłatą mieszkania studentom), lub utrzymywać ją w posiadaniu ze względu na '''przyrost wartości''' tej nieruchomości (np. zakup budynku za określoną kwotę i sprzedanie go w przyszłości za wyższą cenę). Nieruchomość ta '''nie może''' być wykorzystywana do produkcji lub dostawy [[towar]]ów, czy świadczenia wszelkich [[usługa|usług]]. Tak samo, '''nie może''' być przeznaczona na sprzedaż w ramach zwykłej działalności przedsiębiorstwa (sprzedaż nieruchomości jest uznawana za zwykłą działalność w przypadku np. przedsiębiorstw deweloperskich) <ref>I. Olchowicz, A. Tłaczała, ''Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów'', Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009, s. 133.</ref>.
+
'''[[Nieruchomość|Nieruchomości]]''' – zaliczają się one do grupy ''inwestycji niefinansowych''. Aby [[nieruchomość]] (czyli grunt, budynek lub część budynku) była zaliczona do inwestycji, [[właściciel]] musi traktować nieruchomość jako '''źródło przychodów''' z czynszu (np. właściciel kamienicy wynajmujący za opłatą mieszkania studentom), lub utrzymywać ją w posiadaniu ze względu na '''[[przyrost]] wartości''' tej nieruchomości (np. zakup budynku za określoną kwotę i sprzedanie go w przyszłości za wyższą cenę). Nieruchomość ta '''nie może''' być wykorzystywana do produkcji lub dostawy [[towar]]ów, czy świadczenia wszelkich [[usługa|usług]]. Tak samo, '''nie może''' być przeznaczona na [[sprzedaż]] w ramach zwykłej działalności przedsiębiorstwa (sprzedaż nieruchomości jest uznawana za zwykłą działalność w przypadku np. przedsiębiorstw deweloperskich) <ref>I. Olchowicz, A. Tłaczała, ''[[Sprawozdawczość finansowa]] według krajowych i międzynarodowych standardów'', Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009, s. 133.</ref>.
  
'''[[Wartości niematerialne i prawne]]''' - również zaliczane do grupy ''inwestycji niefinansowych''. Są to wszystkie wartości niematerialne i prawne określane przez ustawę o rachunkowości ([[koncesja|koncesje]], [[licencja|licencje]], prawa do [[znak towarowy|znaków towarowych]], [[patent]]ów, [[wynalazek|wynalazków]] itd.), ale przeznaczone do odsprzedaży lub do pobierania pożytków. Mimo że jest to pozycja inwestycji długoterminowych, zaliczamy tu również te aktywa, które są przeznaczone do zbycia w okresie krótszym niż 12 miesięcy <ref>D. Wędzki, ''Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Tom 1. Sprawozdanie finansowe'', Wydawnictwo Wolters Kluwer, Kraków 2009, s. 61.</ref>.
+
'''[[Wartości niematerialne i prawne]]''' - również zaliczane do grupy ''inwestycji niefinansowych''. Są to wszystkie wartości niematerialne i prawne określane przez ustawę o rachunkowości ([[koncesja|koncesje]], [[licencja|licencje]], prawa do [[znak towarowy|znaków towarowych]], [[patent]]ów, [[wynalazek|wynalazków]] itd.), ale przeznaczone do odsprzedaży lub do pobierania pożytków. Mimo że jest to [[pozycja]] inwestycji długoterminowych, zaliczamy tu również te aktywa, które są przeznaczone do zbycia w okresie krótszym niż 12 miesięcy <ref>D. Wędzki, ''[[Analiza wskaźnikowa]] sprawozdania finansowego. Tom 1. [[Sprawozdanie]] finansowe'', Wydawnictwo Wolters Kluwer, Kraków 2009, s. 61.</ref>.
  
 
'''Długoterminowe [[aktywa finansowe]]''' – zaliczane do ''inwestycji finansowych''.
 
'''Długoterminowe [[aktywa finansowe]]''' – zaliczane do ''inwestycji finansowych''.
Linia 43: Linia 43:
 
'''Krótkoterminowe [[aktywa finansowe]]''' – zaliczane do ''inwestycji finansowych''.
 
'''Krótkoterminowe [[aktywa finansowe]]''' – zaliczane do ''inwestycji finansowych''.
 
: '''a) w jednostkach powiązanych:'''
 
: '''a) w jednostkach powiązanych:'''
:: - '''udziały lub akcje''' (jednostka pozbędzie się ich w ciągu 12 miesięcy),
+
:: - '''udziały lub [[akcje]]''' (jednostka pozbędzie się ich w ciągu 12 miesięcy),
:: - '''inne papiery wartościowe''' (wygasające w ciągu 12 miesięcy, lub bieżąca część długoterminowych innych papierów wartościowych),
+
:: - '''inne [[papiery wartościowe]]''' (wygasające w ciągu 12 miesięcy, lub bieżąca część długoterminowych innych papierów wartościowych),
 
:: - '''udzielone pożyczki''' (udzielone na mniej niż 12 miesięcy, lub bieżąca część długoterminowych pożyczek),
 
:: - '''udzielone pożyczki''' (udzielone na mniej niż 12 miesięcy, lub bieżąca część długoterminowych pożyczek),
 
:: - '''inne krótkoterminowe aktywa finansowe''' (omówione w innych długoterminowych aktywach finansowych, ale tylko wygasające w ciągu 12 miesięcy),
 
:: - '''inne krótkoterminowe aktywa finansowe''' (omówione w innych długoterminowych aktywach finansowych, ale tylko wygasające w ciągu 12 miesięcy),
Linia 52: Linia 52:
 
:: - '''inne papiery wartościowe,'''
 
:: - '''inne papiery wartościowe,'''
 
:: - '''udzielone pożyczki,'''
 
:: - '''udzielone pożyczki,'''
:: - '''inne krótkoterminowe aktywa finansowe''' (ta grupa obejmuje dodatkowo [[lokata|lokaty]] terminowe powyżej 3 miesięcy, oraz kontrakty zabezpieczające,
+
:: - '''inne krótkoterminowe aktywa finansowe''' (ta [[grupa]] obejmuje dodatkowo [[lokata|lokaty]] terminowe powyżej 3 miesięcy, oraz kontrakty zabezpieczające,
  
 
: '''c) środki pieniężne i inne aktywa finansowe''' – obejmują zarówno krajowe środki płatnicze, jak i waluty obce, [[dewiza|dewizy]] oraz [[odsetki]] od nich,
 
: '''c) środki pieniężne i inne aktywa finansowe''' – obejmują zarówno krajowe środki płatnicze, jak i waluty obce, [[dewiza|dewizy]] oraz [[odsetki]] od nich,
 
:: - '''środki pieniężne w kasie i na rachunkach''' ([[gotówka]] w kasie jednostki oraz na [[rachunek bankowy|rachunkach bankowych]] – zarówno na rachunku podstawowym jak i pomocniczych),
 
:: - '''środki pieniężne w kasie i na rachunkach''' ([[gotówka]] w kasie jednostki oraz na [[rachunek bankowy|rachunkach bankowych]] – zarówno na rachunku podstawowym jak i pomocniczych),
:: - '''inne środki pieniężne''' (np. [[czek]]i, środki pieniężne w drodze, [[weksel|weksle]] rozliczeniowe płatne do 3 miesięcy, lokaty terminowe do 3 miesięcy),
+
:: - '''inne środki pieniężne''' (np. [[czek]]i, środki pieniężne w drodze, [[weksel|weksle]] rozliczeniowe płatne do 3 miesięcy, [[lokaty]] terminowe do 3 miesięcy),
:: - '''inne aktywa pieniężne''' (np. czeki i weksle wystawione na okres od 3 miesięcy do 1 roku).
+
:: - '''inne aktywa pieniężne''' (np. czeki i [[weksle]] wystawione na okres od 3 miesięcy do 1 roku).
  
 
: 10.'''inwestycje finansowe''' – obejmujące:
 
: 10.'''inwestycje finansowe''' – obejmujące:
Linia 71: Linia 71:
  
 
== W przebiegu działalności inwestycyjnej wyróżnia się następujące etapy==
 
== W przebiegu działalności inwestycyjnej wyróżnia się następujące etapy==
* etap przygotowania inwestycji- dotyczy [[projektowanie|projektowania]] i programowania inwestycji. Projektowanie dotyczy rozwiązań technicznych, organizacyjnych oraz ekonomicznych. Znajduję się to w dokumentacji inwestycyjnej. Dokumentacja ta obejmuje [[projekt|projekty]], zbiór rysunków, wysokość [[koszty|kosztów]] inwestycji, dokumentację prawną
+
* etap przygotowania inwestycji- dotyczy [[projektowanie|projektowania]] i programowania inwestycji. [[Projektowanie]] dotyczy rozwiązań technicznych, organizacyjnych oraz ekonomicznych. Znajduję się to w dokumentacji inwestycyjnej. [[Dokumentacja]] ta obejmuje [[projekt|projekty]], zbiór rysunków, wysokość [[koszty|kosztów]] inwestycji, dokumentację prawną
 
* etap wykonania inwestycji- obejmuje wszystkie roboty budowlane itp., a także czynności jak zakup urządzeń i maszyn, które umożliwiają powstanie obiektu inwestycyjnego
 
* etap wykonania inwestycji- obejmuje wszystkie roboty budowlane itp., a także czynności jak zakup urządzeń i maszyn, które umożliwiają powstanie obiektu inwestycyjnego
 
* etap odbioru inwestycji- dokonuje się sprawdzenia zgodności wykonanych działań z dokumentacją inwestycyjną oraz na oddaniu obiektu do użytkowania.
 
* etap odbioru inwestycji- dokonuje się sprawdzenia zgodności wykonanych działań z dokumentacją inwestycyjną oraz na oddaniu obiektu do użytkowania.
  
Realizowane inwestycje powstają z polityki inwestycyjnej. Na początkowym jej etapie wyznaczane są potrzeby inwestycyjne, ze zwróceniem uwagi na przyczyny oraz cele, które są powiązane z celami strategicznymi przedsiębiorstwa, a także warianty strategii inwestycyjnych, które stanowią odbicie zarówno czynników zewnętrznych jak i wewnętrznych. Podstawą powstawania celów realizacji inwestycji jest wzrost wartości firmy, opanowanie nowego segmentu rynku, a także przesłanki powiązane z osiąganymi rezultatami finansowymi i realizowaną produkcją.  
+
Realizowane inwestycje powstają z polityki inwestycyjnej. Na początkowym jej etapie wyznaczane są [[potrzeby]] inwestycyjne, ze zwróceniem uwagi na przyczyny oraz [[cele]], które są powiązane z celami strategicznymi przedsiębiorstwa, a także [[warianty]] strategii inwestycyjnych, które stanowią odbicie zarówno czynników zewnętrznych jak i wewnętrznych. Podstawą powstawania celów realizacji inwestycji jest wzrost wartości firmy, opanowanie nowego segmentu rynku, a także przesłanki powiązane z osiąganymi rezultatami finansowymi i realizowaną produkcją.  
  
 
== Bibliografia ==
 
== Bibliografia ==
# Dębski D. (2006) ''Ekonomia i organizacja przedsiębiorstw'', Wydawnictwo WSiP, Warszawa, s. 22
+
# Dębski D. (2006) ''[[Ekonomia]] i [[organizacja]] przedsiębiorstw'', Wydawnictwo WSiP, Warszawa, s. 22
 
# Jabłoński B. (2007) ''[http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000130847082 Pomysł na inwestycje]'', Gazeta Bankowa, nr 34, s. 34-36
 
# Jabłoński B. (2007) ''[http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000130847082 Pomysł na inwestycje]'', Gazeta Bankowa, nr 34, s. 34-36
 
# Kasprzak-Czelej A. (2013) ''Determinanty inwestycji przedsiębiorstw'' Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Rynków Finansowych vol.XLVII,2 s. 88
 
# Kasprzak-Czelej A. (2013) ''Determinanty inwestycji przedsiębiorstw'' Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Rynków Finansowych vol.XLVII,2 s. 88
 
# Kotowicz J. (1994) ''[http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000150594936 Inwestycje]'', Raporty / Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych. nr 13, s. 36-47
 
# Kotowicz J. (1994) ''[http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000150594936 Inwestycje]'', Raporty / Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych. nr 13, s. 36-47
 
# Olchowicz I. Tłaczała A.(2009) ''Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów'', Wydawnictwo Difin, Warszawa
 
# Olchowicz I. Tłaczała A.(2009) ''Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów'', Wydawnictwo Difin, Warszawa
# Ustawa o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591).
+
# [[Ustawa]] o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591).
# Rybicki P. (2009) ''Sprawozdanie finansowe. Co mówi o firmie?'', Wydawnictwo Poltext, Warszawa
+
# Rybicki P. (2009) ''[[Sprawozdanie finansowe]]. Co mówi o firmie?'', Wydawnictwo Poltext, Warszawa
 
# Smoleń M. Urban.L. (2010) ''Inwestycje w procesie kreowania rozwoju gospodarki regionu'', Zeszyty naukowe 2/2010, Rzeszów s. 27-28
 
# Smoleń M. Urban.L. (2010) ''Inwestycje w procesie kreowania rozwoju gospodarki regionu'', Zeszyty naukowe 2/2010, Rzeszów s. 27-28
 
# Wędzki D. (2009) ''Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Tom 1. Sprawozdanie finansowe'', Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Kraków
 
# Wędzki D. (2009) ''Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Tom 1. Sprawozdanie finansowe'', Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Kraków
# Wieprow J. (2013) ''Ocena efektywności inwestycji rzeczowych za pomocą metody NPV'', Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, nr 6(38)/2013, s. 87-88
+
# Wieprow J. (2013) ''[[Ocena]] efektywności inwestycji rzeczowych za pomocą metody NPV'', Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, nr 6(38)/2013, s. 87-88
  
 
== Przypisy ==
 
== Przypisy ==

Wersja z 00:40, 20 maj 2020

Inwestycje
Polecane artykuły


Inwestycje- to wykorzystanie środków finansowych w celu nabycia składników majątkowych, finansowych środków majątkowych oraz niematerialnych wartości aktywów trwałych. To także aktywa nabywane w celu uzyskania korzyści ekonomicznych, które są efektem przyrostu z ich wartości, uzyskania odsetek, dywidend lub innych źródeł w tym także z transakcji handlowych. Inwestycje to zaangażowanie finansowe w dane przedsięwzięcie w celu uzyskania korzyści polegające przede wszystkim na przeznaczeniu zasobów finansowych, by w przyszłości osiągnąć określony zysk. Ogólniej mówiąc inwestycje to zainwestowanie funduszy gospodarczych w dane przedsięwzięcie w celu zwiększenia majątku właściciela. Można przyjąć, że inwestycje to alokacja zasobów finansowych, która wyróżnia się takimi cechami jak korzyści, nakład, ryzyko oraz czas.

Można wyróżnić inwestycje

1. finansowe- inaczej zwane kapitałowe, zawierają kształtujące majątek finansowy plasowanie kapitału na rachunku bankowym oraz nabyciu papierów wartościowych
2. rzeczowe- tworzą majątek rzeczowy, do którego zaliczamy: budynki, budowle, grunty, itp
3. niematerialne i prawne- dotyczą zakupów aktywów, znaków handlowych oraz licencji, wydatków na nabycie dóbr w celu przeprowadzenia badań, rozwoju czy też reklamie, a także zaspokojeniu potrzeb socjalnych, społecznych
4. nowe, zwane również rozwojowe- których zadaniem ma być zwiększenie zdolności wytwórczych danej jednostki gospodarczej, świadczeniu usług, poprawie jakości wytwarzanych usług
5. odtworzone (reinwestycje)- polegające na zastępowaniu zużytych już urządzeń nowymi, co skutkuje utrzymaniem produkcji na takim samym poziomie (może to przyczynić się do zwiększenia potencjału, a także poprawie jakości)
6. modernizacyjne- których zadaniem jest zmniejszenie kosztów wytworzenia danych wyrobów (polepszenie efektywności ekonomicznej poczynań przedsiębiorstwa)
7. innowacyjne- służą modyfikacji produkowanych wyrobów (umożliwia to polepszenie siły rynkowej danego przedsiębiorstwa i pozwala na umieszczenie bardziej konkurencyjnych towarów)
8. długoterminowe – przeznaczone do zbycia w okresie dłuższym niż 12 miesięcy


Nieruchomości – zaliczają się one do grupy inwestycji niefinansowych. Aby nieruchomość (czyli grunt, budynek lub część budynku) była zaliczona do inwestycji, właściciel musi traktować nieruchomość jako źródło przychodów z czynszu (np. właściciel kamienicy wynajmujący za opłatą mieszkania studentom), lub utrzymywać ją w posiadaniu ze względu na przyrost wartości tej nieruchomości (np. zakup budynku za określoną kwotę i sprzedanie go w przyszłości za wyższą cenę). Nieruchomość ta nie może być wykorzystywana do produkcji lub dostawy towarów, czy świadczenia wszelkich usług. Tak samo, nie może być przeznaczona na sprzedaż w ramach zwykłej działalności przedsiębiorstwa (sprzedaż nieruchomości jest uznawana za zwykłą działalność w przypadku np. przedsiębiorstw deweloperskich) [1].

Wartości niematerialne i prawne - również zaliczane do grupy inwestycji niefinansowych. Są to wszystkie wartości niematerialne i prawne określane przez ustawę o rachunkowości (koncesje, licencje, prawa do znaków towarowych, patentów, wynalazków itd.), ale przeznaczone do odsprzedaży lub do pobierania pożytków. Mimo że jest to pozycja inwestycji długoterminowych, zaliczamy tu również te aktywa, które są przeznaczone do zbycia w okresie krótszym niż 12 miesięcy [2].

Długoterminowe aktywa finansowe – zaliczane do inwestycji finansowych.

9. krótkoterminowe - przeznaczone do zbycia w okresie krótszym niż 12 miesięcy.

Krótkoterminowe aktywa finansowe – zaliczane do inwestycji finansowych.

a) w jednostkach powiązanych:
- udziały lub akcje (jednostka pozbędzie się ich w ciągu 12 miesięcy),
- inne papiery wartościowe (wygasające w ciągu 12 miesięcy, lub bieżąca część długoterminowych innych papierów wartościowych),
- udzielone pożyczki (udzielone na mniej niż 12 miesięcy, lub bieżąca część długoterminowych pożyczek),
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (omówione w innych długoterminowych aktywach finansowych, ale tylko wygasające w ciągu 12 miesięcy),
b) w pozostałych jednostkach – w jednostkach poza grupą kapitałową. Pozycje są w większości analogiczne do pozycji długoterminowych aktywów finansowych, jednak z uwzględnieniem ich wygaśnięcia w ciągu 12 miesięcy.
- udziały lub akcje,
- inne papiery wartościowe,
- udzielone pożyczki,
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (ta grupa obejmuje dodatkowo lokaty terminowe powyżej 3 miesięcy, oraz kontrakty zabezpieczające,
c) środki pieniężne i inne aktywa finansowe – obejmują zarówno krajowe środki płatnicze, jak i waluty obce, dewizy oraz odsetki od nich,
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach (gotówka w kasie jednostki oraz na rachunkach bankowych – zarówno na rachunku podstawowym jak i pomocniczych),
- inne środki pieniężne (np. czeki, środki pieniężne w drodze, weksle rozliczeniowe płatne do 3 miesięcy, lokaty terminowe do 3 miesięcy),
- inne aktywa pieniężne (np. czeki i weksle wystawione na okres od 3 miesięcy do 1 roku).
10.inwestycje finansowe – obejmujące:
- udziały i akcje,
- inne papiery wartościowe,
- udzielone pożyczki,
- inne aktywa finansowe.
11.inwestycje niefinansowe – obejmujące:
- nieruchomości,
- wartości niematerialne i prawne,
- inne inwestycje [3].

W przebiegu działalności inwestycyjnej wyróżnia się następujące etapy

 • etap przygotowania inwestycji- dotyczy projektowania i programowania inwestycji. Projektowanie dotyczy rozwiązań technicznych, organizacyjnych oraz ekonomicznych. Znajduję się to w dokumentacji inwestycyjnej. Dokumentacja ta obejmuje projekty, zbiór rysunków, wysokość kosztów inwestycji, dokumentację prawną
 • etap wykonania inwestycji- obejmuje wszystkie roboty budowlane itp., a także czynności jak zakup urządzeń i maszyn, które umożliwiają powstanie obiektu inwestycyjnego
 • etap odbioru inwestycji- dokonuje się sprawdzenia zgodności wykonanych działań z dokumentacją inwestycyjną oraz na oddaniu obiektu do użytkowania.

Realizowane inwestycje powstają z polityki inwestycyjnej. Na początkowym jej etapie wyznaczane są potrzeby inwestycyjne, ze zwróceniem uwagi na przyczyny oraz cele, które są powiązane z celami strategicznymi przedsiębiorstwa, a także warianty strategii inwestycyjnych, które stanowią odbicie zarówno czynników zewnętrznych jak i wewnętrznych. Podstawą powstawania celów realizacji inwestycji jest wzrost wartości firmy, opanowanie nowego segmentu rynku, a także przesłanki powiązane z osiąganymi rezultatami finansowymi i realizowaną produkcją.

Bibliografia

 1. Dębski D. (2006) Ekonomia i organizacja przedsiębiorstw, Wydawnictwo WSiP, Warszawa, s. 22
 2. Jabłoński B. (2007) Pomysł na inwestycje, Gazeta Bankowa, nr 34, s. 34-36
 3. Kasprzak-Czelej A. (2013) Determinanty inwestycji przedsiębiorstw Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Rynków Finansowych vol.XLVII,2 s. 88
 4. Kotowicz J. (1994) Inwestycje, Raporty / Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych. nr 13, s. 36-47
 5. Olchowicz I. Tłaczała A.(2009) Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów, Wydawnictwo Difin, Warszawa
 6. Ustawa o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591).
 7. Rybicki P. (2009) Sprawozdanie finansowe. Co mówi o firmie?, Wydawnictwo Poltext, Warszawa
 8. Smoleń M. Urban.L. (2010) Inwestycje w procesie kreowania rozwoju gospodarki regionu, Zeszyty naukowe 2/2010, Rzeszów s. 27-28
 9. Wędzki D. (2009) Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Tom 1. Sprawozdanie finansowe, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Kraków
 10. Wieprow J. (2013) Ocena efektywności inwestycji rzeczowych za pomocą metody NPV, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, nr 6(38)/2013, s. 87-88

Przypisy

 1. I. Olchowicz, A. Tłaczała, Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009, s. 133.
 2. D. Wędzki, Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Tom 1. Sprawozdanie finansowe, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Kraków 2009, s. 61.
 3. I. Olchowicz, A. Tłaczała, Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009, s. 132.

Autor: Agata Korzeniowska Monika Janiczak