Zarządzanie przez komunikowanie

Z Encyklopedia Zarządzania
Zarządzanie przez komunikowanie
Polecane artykuły


Zarządzanie przez komunikowanie (ZPK) polega na informowaniu podwładnych o głównych celach, zagrożeniach czy problemach jakie dane przedsiębiorstwo napotyka, a także dzieleniu się informacjami o zamierzeniach oraz strategii jaką kierownictwo będzie prowadziło. Pracownicy informowani o tych podstawowych kwestiach czują się dowartościowani oraz bardziej zjednoczeni z organizacją, co w znacznym stopniu wpływa na jakość wykonywanej przez nich pracy. Zachowanie takie przyczynia się również do budowy klimatu zaufania oraz dobrej atmosfery w pracy.

Zastosowania zarządzania przez komunikowanie

Komunikacja jest centralnym punktem pracy kierowniczej, obserwacje wykazują, że menedżerowie przez większość czasu rozmawiają i słuchają innych. Jak mówi Irwing Maugham: "To właśnie przez słowa menedżerowie zwracają się do ludzi, perswadują im pewne rzeczy, przekazują swoje wymagania, przypochlebiają się, podstępnie wymuszają, przydzielają obowiązki, oznajmiają o pewnych sprawach, debatują, obrażają, przyznają rację, naradzają się, pouczają, doradzają, narzekają, irytują, denerwują, poprawiają, uspołeczniają, rekrutują straszą, obiecują, nagradzają, potępiają i w końcu zwalniają z pracy."

Z procesami zarządzanie związany jest rozwój usług komunikacyjnych, które przyczyniają się do efektywniejszego wykorzystania zarządzania przez komunikowanie. Wśród nich wymienić należy:

  • podstawowe usługi telekomunikacyjne (teleks, telefaks, teletekst, poczta elektroniczna)
  • elektroniczną wymianę danych i dokumentów EDI (jest to technologia obiegu i wymiany dokumentów w transporcie, edukacji, bankowości, administracji, handlu)
  • technologię Bluetooth (pozwala na skonfigurowanie elastycznego, mobilnego środowiska pracy oraz jego integrację)
  • interaktywną telewizję (należą do niej wszystkie usługi, których istotnym elementem jest przesyłanie obrazu stałego, np.: wideokonferencje, rejestracja obrazu)

Patrz także:

Bibliografia

  • Kiełtyka L., Komunikacja w zarządzaniu, Agencja wydawnicza Placet, Warszawa 2002
  • Watson T.J., W poszukiwaniu doskonałego zarządzania, PWN, Warszawa 2001

Autor: Katarzyna Rodak