Strategia fazy wprowadzania

Strategia fazy wprowadzania
Polecane artykuły


Faza wprowadzania na rynek charakteryzuje się wysokimi nakładami na badania i rozwój oraz na promocję nowego produktu. W tej fazie ryzyko niepowodzenia jest bardzo duże, w związku z tym możliwe działania są uzależnione od bieżącej pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Proponowane działania

Dominująca pozycja konkurencyjna

 • energicznie forsować wzrost udziału, utrzymać pozycję,
 • inwestować nieznacznie szybciej niż wzrost rynku

Silna pozycja konkurencyjna

 • starać się poprawić pozycję, energicznie zwiększać udział
 • inwestować w tempie wzrostu rynku

Średnia pozycja konkurencyjna

 • selektywnie lub energicznie zwiększyć udział, selektywnie poprawić pozycję,
 • inwestować selektywnie

Korzystna pozycja konkurencyjna

 • selektywnie poprawiać pozycję,
 • inwestować bardzo selektywnie

Słaba pozycja konkurencyjna

 • wzrost lub wyjście,
 • inwestować lub pozbyć się,

Bibliografia

 • Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 257-258
 • Woźniak K., System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005

Autor: Krzysztof Woźniak