Kryteria oceny strategii marketingowej

Z Encyklopedia Zarządzania

Kryteria oceny strategii marketingowej to zestaw czynników, parametrów, cech, własności w oparciu o które można dokonać oceny strategii marketingowej.

Marketing strategiczny ściśle wiąże się z potrzebami jednostek oraz organizacji. Jak stwierdza Jean-Jacques Lambin "(...) nabywca nie poszukuje produktu jako takiego, ale produktu, który może stanowić rozwiązanie danego problemu" [ J.Lambin "Strategiczne zarządzanie marketingowe"]. Najistotniejszą rolą marketingu strategicznego jest analiza potrzeb, która umożliwia obserwację ewolucji rynku oraz rozpoznanie już istniejących i potencjalnych rynków produktowych. Wszystkie działania firmy powinny być nastawione na potrzeby klienta, użytkownika. Dlatego zarządzanie marketingowe rozciąga się na całą kulturę, atmosferę organizacji.

Skuteczność strategii

Strategia marketingowa może być skuteczna tylko, gdy jest oparta na szczegółowej znajomości rynku. Wdrożenie i realizacja może mieć miejsce tylko, gdy istnieje spójność planów penetracji rynku z polityką cen, reklamy oraz dystrybucji.

Strategia marketingowa jest komponowana w przypadku konkretnych zadań i celów stojących przed dana firmą. Może to być problem z wygospodarowaniem zysku lub utrzymanie dotychczasowej pozycji rynkowej. Pośrednie cele, stawiane sobie przez przedsiębiorstwo, zwykle zmierzają do celu jakim jest maksymalizacja zysku. Dlatego jednym z kryteriów oceny strategii marketingowej może być jej efekt końcowy dotyczący wygenerowanego zysku. Strategię marketingową można oceniać ze względu na wyniki powstałe na skutek realizacji przyjętej strategii marketingowej w obszarach produktów, kanałów dystrybucji, cen oraz komunikacji marketingowej.

 • Normatywne typy strategii marketingowej:
  • rozwoju - ukierunkowana na wzrost produkcji, sprzedaży, inwestycji, a co się z tym wiąże pozycji rynkowej oraz zysk
  • zachowania osiągniętej pozycji rynkowej
  • selektywnego rozwoju, a więc rozwoju określonych produktów

Strategię marketingową oceniać także można z punktu widzenia poprawności konstrukcji, kompletności i zakresu zastosowanych narzędzi.

Etapy budowy strategii marketingowej

Etapy budowy strategii marketingowej: analiza potrzeb przez segmentację, analiza atrakcyjności rynku, analiza konkurencji, analiza portfelowa, wybór strategii ogólnej oraz stworzenie strategicznego planu marketingowego (wg. Lambin'a).

Przedsiębiorstwo aby stworzyć strategie marketingową powinno podjąć trzy fazy działań[1]:

 • fazę wstępną - badawczą - identyfikacja rynku, celów działania, segmentacji
 • fazę instrumentalną z sub segmentami: produktu, ceny, kanałów dystrybucji i promocji
 • fazę kontroli - podział i uruchomienie środków

Zrównoważony rozwój jako kryterium oceny strategii marketingowej

Zrównoważony rozwój jest istotnym czynnikiem w ocenie strategii marketingowej z kilku powodów. Po pierwsze, klienci coraz bardziej preferują firmy, które dbają o środowisko naturalne, społeczność i etykę biznesową. Strategie marketingowe uwzględniające zrównoważony rozwój mogą budować większą świadomość marki, lojalność klientów i pozytywny wizerunek. Po drugie, zrównoważony rozwój może przyczynić się do osiągnięcia konkurencyjnej przewagi, poprzez innowacyjne rozwiązania, oszczędność zasobów i redukcję kosztów. Po trzecie, dbanie o zrównoważony rozwój może mieć pozytywny wpływ na relacje z interesariuszami oraz na reputację firmy.

Aby uwzględnić zrównoważony rozwój w strategii marketingowej, firmy powinny brać pod uwagę kilka aspektów. Po pierwsze, powinny zidentyfikować obszary, w których mogą wprowadzić zmiany na korzyść środowiska i społeczności. Może to obejmować np. zmniejszenie emisji CO2, wykorzystanie materiałów ekologicznych, wspieranie lokalnych społeczności czy dążenie do społecznej odpowiedzialności biznesu. Po drugie, warto komunikować te działania marketingowo, aby zwiększyć świadomość klientów na temat zrównoważonego rozwoju i angażować ich w te działania. Po trzecie, firmy powinny monitorować i mierzyć efektywność działań związanych z zrównoważonym rozwojem, aby móc je ocenić i dostosować swoją strategię marketingową.

Jakie są korzyści wynikające z implementacji zrównoważonego rozwoju w strategii marketingowej?

Implementacja zrównoważonego rozwoju w strategii marketingowej może przynieść wiele korzyści. Po pierwsze, może zwiększyć atrakcyjność firmy dla klientów, którzy coraz bardziej cenią sobie odpowiedzialne podejście do biznesu. To może prowadzić do większej lojalności klientów, zwiększenia sprzedaży i udziału w rynku. Po drugie, wprowadzanie zrównoważonego rozwoju może zapewnić oszczędności kosztów, poprzez efektywniejsze wykorzystanie zasobów, redukcję strat i optymalizację procesów. Po trzecie, firma może zyskać pozytywny wizerunek, co przekłada się na lepsze relacje z interesariuszami, większe zaufanie społeczne i lepsze warunki współpracy z partnerami biznesowymi.

Brak uwzględnienia zrównoważonego rozwoju w strategii marketingowej może negatywnie wpłynąć na skuteczność działań marketingowych. Klienci coraz częściej oczekują, że firmy będą dbać o środowisko i społeczność. Brak takiego podejścia może prowadzić do utraty zaufania klientów, negatywnych opinii i utraty rynkowej przewagi. Ponadto, ignorowanie zrównoważonego rozwoju może wiązać się z ryzykiem prawnym i regulacyjnym, zwłaszcza w kontekście rosnącej liczby przepisów dotyczących ochrony środowiska i etyki biznesowej. Dlatego warto uwzględnić zrównoważony rozwój we wszystkich działaniach marketingowych, aby zminimalizować te ryzyka i zwiększyć skuteczność strategii marketingowej.

Ocena strategii marketingowej w kontekście zmian rynkowych

Zmiany rynkowe mogą mieć istotny wpływ na ocenę strategii marketingowej. Nowe trendy, technologie, konkurencja czy preferencje klientów mogą wymagać dostosowania strategii marketingowej do nowych warunków. Firmy powinny monitorować zmiany rynkowe, takie jak nowi konkurenci, zmieniające się preferencje klientów czy rozwój technologiczny, aby dostosować swoje działania marketingowe. Ocena strategii marketingowej powinna uwzględniać elastyczność do adaptacji oraz zdolność do reagowania na zmieniające się warunki rynkowe.

Adaptacja strategii marketingowej do zmieniającego się otoczenia rynkowego może być wyzwaniem dla firm. Zmiany rynkowe często wymagają szybkiej reakcji, dostosowania oferty, zmiany komunikacji czy inwestycji w nowe narzędzia. Firmy mogą napotkać trudności związane z brakiem wiedzy lub umiejętności w zakresie nowych technologii, ograniczeniami budżetowymi, opornością w organizacji czy brakiem zasobów ludzkich. Ważne jest, aby firmy były elastyczne, innowacyjne i gotowe do podejmowania ryzyka w celu dostosowania się do zmieniającego się otoczenia rynkowego.

Przykłady skutecznej adaptacji strategii marketingowej do zmian rynkowych można znaleźć w wielu branżach. Na przykład, firma Starbucks z powodzeniem dostosowuje swoje strategie marketingowe do zmieniających się preferencji klientów, oferując coraz więcej opcji dla osób o specjalnych wymaganiach dietetycznych czy preferujących produkty lokalne. Innym przykładem jest firma Netflix, która dostosowała swoją strategię marketingową do zmian w sposobie konsumpcji mediów, przechodząc z tradycyjnej telewizji na platformę streamingową. Firmy takie jak Amazon czy Zalando również skutecznie adaptują swoje strategie marketingowe do zmian technologicznych i preferencji klientów.

Jakie kryteria oceny strategii marketingowej należy uwzględnić w kontekście zmian rynkowych?

W kontekście zmian rynkowych istotne jest uwzględnienie kilku kryteriów przy ocenie strategii marketingowej. Po pierwsze, warto ocenić zdolność firmy do adaptacji i reagowania na zmieniające się warunki rynkowe. To może obejmować elastyczność strategii, szybkość reakcji, innowacyjność i zdolność do wykorzystania nowych trendów. Po drugie, warto ocenić skuteczność działań marketingowych w kontekście zmian rynkowych, takie jak wzrost sprzedaży, utrzymanie rynkowej przewagi czy zwiększenie udziału w rynku. Po trzecie, należy brać pod uwagę zdolność firmy do monitorowania i przewidywania zmian rynkowych, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami i dostosowywać strategię marketingową odpowiednio.

Elastyczność i innowacyjność strategii marketingowej wobec zmian rynkowych mogą przynieść wiele korzyści. Po pierwsze, firmy mogą utrzymać konkurencyjną przewagę, dostosowując swoje działania do zmieniających się preferencji klientów, nowych technologii czy trendów rynkowych. To może prowadzić do większej sprzedaży, większego udziału w rynku i większej lojalności klientów. Po drugie, elastyczność i innowacyjność mogą prowadzić do odkrywania nowych rynków, segmentów klientów i możliwości biznesowych. Firmy, które są gotowe do podejmowania ryzyka i eksperymentowania, mogą znaleźć nowe sposoby dotarcia do klientów i zbudowania przewagi konkurencyjnej.


Kryteria oceny strategii marketingowejartykuły polecane
Badania rynkuStrategia produktowaGrupa docelowaBudowanie markiZarządzanie markąStrategia rozwojuMarketing strategicznyOrganizacja działu marketinguStrategia dystrybucji

Bibliografia

 • Lambin J. (2001), Strategiczne zarządzanie marketingowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Limański A., Śliwińska K. (2002), Marketing - zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku, Difin, Warszawa
 • Wojciechowski T. (2003), Marketing na rynku środków produkcji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa


Autor: Barbara Konstanty