Kryteria oceny strategii marketingowej

Kryteria oceny strategii marketingowej
Polecane artykuły


Kryteria oceny strategii marketingowej to zestaw czynników, parametrów, cech, własności w oparciu o które można dokonać oceny strategii marketingowej.

Marketing strategiczny ściśle wiąże się z potrzebami jednostek oraz organizacji. Jak stwierdza Jean-Jacques Lambin "(...) nabywca nie poszukuje produktu jako takiego, ale produktu, który może stanowić rozwiązanie danego problemu" [ J.Lambin "Strategiczne zarządzanie marketingowe"]. Najistotniejszą rolą marketingu strategicznego jest analiza potrzeb, która umożliwia obserwację ewolucji rynku oraz rozpoznanie już istniejących i potencjalnych rynków produktowych. Wszystkie działania firmy powinny być nastawione na potrzeby klienta, użytkownika. Dlatego zarządzanie marketingowe rozciąga się na całą kulturę, atmosferę organizacji.

Skuteczność strategii

Strategia marketingowa może być skuteczna tylko, gdy jest oparta na szczegółowej znajomości rynku. Wdrożenie i realizacja może mieć miejsce tylko, gdy istnieje spójność planów penetracji rynku z polityką cen, reklamy oraz dystrybucji.

Strategia marketingowa jest komponowana w przypadku konkretnych zadań i celów stojących przed dana firmą. Może to być problem z wygospodarowaniem zysku lub utrzymanie dotychczasowej pozycji rynkowej. Pośrednie cele, stawiane sobie przez przedsiębiorstwo, zwykle zmierzają do celu jakim jest maksymalizacja zysku. Dlatego jednym z kryteriów oceny strategii marketingowej może być jej efekt końcowy dotyczący wygenerowanego zysku.

Strategię marketingową można oceniać ze względu na wyniki powstałe na skutek realizacji przyjętej strategii marketingowej w obszarach produktów, kanałów dystrybucji, cen oraz komunikacji marketingowej.

 • Normatywne typy strategii marketingowej:
  • rozwoju - ukierunkowana na wzrost produkcji, sprzedaży, inwestycji, a co się z tym wiąże pozycji rynkowej oraz zysk
  • zachowania osiągniętej pozycji rynkowej
  • selektywnego rozwoju, a więc rozwoju określonych produktów

Strategię marketingową oceniać także można z punktu widzenia poprawności konstrukcji, kompletności i zakresu zastosowanych narzędzi.

Etapy budowy strategii marketingowej

Etapy budowy strategii marketingowej: analiza potrzeb przez segmentacje, analiza atrakcyjności rynku, analiza konkurencji, analiza portfelowa, wybór strategii ogólnej oraz stworzenie strategicznego planu marketingowego (wg. Lambin'a).

Przedsiębiorstwo aby stworzyć strategie marketingową powinno podjąć trzy fazy działań[1]:

 • fazę wstępną - badawczą - identyfikacja rynku, celów działania, segmentacji
 • fazę instrumentalną z subsegmentami: produktu, ceny, kanałów dystrybucji i promocji
 • fazę kontroli - podział i uruchomienie środków

Bibliografia

 • Tadeusz Wojciechowski "Marketing i logistyka na rynku środków produkcji", Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1995; strony: 27-31
 • Jean-Jacques Lambin "Strategiczne zarządzanie marketingowe", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001; strony: 118-122
 • Limański A., Śliwińska K. "Zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku"; Difin 2002; strona 30

Autor: Barbara Konstanty