Zarządzanie marketingowe

Z Encyklopedia Zarządzania
Zarządzanie marketingowe
Polecane artykuły

Zarządzanie marketingowe – jest to szeroko rozumiane pojęcie, wówczas gdy traktujemy je jako sposób zarządzania poprzez wytyczone wcześniej cele, gdzie celem jest niewykluczone wielostronne i maksymalne wykorzystanie w przedsiębiorstwie systemów oraz instrumentów marketingowych, a cele operacyjne i zadania przedsiębiorstwa – w tym również maksymalizowanie zysku – i forma postępowania firmy w obszarze rynkowym, zostają pod zasadniczą formą marketingowego myślenia. (T. Wojciechowski 2009 s. 241) Zarządzanie marketingiem a zarządzanie marketingowe – w literaturze można spotkać dwa terminy, pierwszy zarządzanie marketingiem można określić jako kierowanie ogółem działalności marketingowej, wykonywanej przez cały zespół jednostki ale i także przez kadrę pracowniczą dalszych działów firmy, którzy zajmują się określonymi zadaniami dotyczącymi czynności z zakresu marketingu. Drugi termin zarządzanie marketingowe można definiować jako tok postępowania stosownie z powszechnie przyjętymi teoriami marketingowymi. Wyodrębnia się trzy zasadnicze elementy zgodne dla wszelkich koncepcji marketingowych:

 1. znajomość nabywcy
 2. konsolidacja przedsięwzięć marketingowych
 3. uzyskiwanie profitów w długim czasie

(J. Radkowska i in. 2009 s. 36-37)

Konkretyzacja przebiegu zarządzania marketingowego w firmie wiąże się z realizowaniem określonych funkcji zarządzania marketingowego, między którymi możemy wyodrębnić:

 • Analizowanie, ma na celu oszacowanie możliwości i ryzyka na rynku, które wiąże się z działalnością gospodarczą.
 • Planowanie, a więc wytyczanie planów, określanie strategii oraz rokowanie zasobów niezastąpione do osiągnięcia celów.
 • Organizowanie, czyli stwarzanie układu organizacyjnego, gdzie ludzie wykonują określone plany.
 • Wdrażanie, które opiera się na wyznaczaniu zadań kadrze pracowniczej, a także na zarządzaniu i dominowaniu ludźmi, po to aby uzyskać wytyczone wcześniej cele.
 • Kontrolowanie, czyli regularne sprawdzanie oraz ocena działalności marketingowej.(J. Radkowska i in. 2009 s. 38)

Przebieg zarządzania marketingowego

Przebieg zarządzania marketingowego składa się z pięciu faz:

 1. badania efektywności marketingowych
 2. analizy oraz wyboru finalnych rynków działania
 3. tworzenia perspektyw marketingowych
 4. opracowywania planów marketingowych
 5. przygotowywania i nadzorowania działalności marketingowej (T. Wojciechowski 2009 s. 242)

Zarządzanie marketingowe dotyczy więc takich zagadnień jak planowanie i analizowanie, które jest ukierunkowane na selekcję zadań rynkowych, tworzenie stosownej z nimi koncepcji, a także wdrażanie i nadzorowanie dla uzyskania określonych wartości i idei. Zarządzanie marketingowe zmierza więc w kierunku podtrzymywania satysfakcjonującej konwersji z finalnymi odbiorcami, co w konieczności skutkuje uzyskaniem pozytywnych korzyści i przychodów. (G. Rosa s. 43)

Zarządzanie marketingowe jest jedną z mnóstwa dostępnych form zarządzania organizacją. Według jednego z najbardziej niebywałych i doświadczonych autorytetów Philipa Kotlera w dziale marketingu, zarządzanie marketingowe to gatunek z dziedziny sztuki i dyscypliny, a także wiedza, która dąży do pozyskiwania nowych klientów na rynku a także do podtrzymywania z nimi kontaktów. W obecnym więc zarządzaniu marketingowym, kontrahent usytuowany jest w ośrodku zainteresowania. Zasadnicze stało się zatem to, aby zaspokoić jego żądania. Badania marketingowe mają więc dosyć dużą istotność dla zagwarantowania zadowolenia grupie nabywców w celu określenia ich potrzeb oraz oczekiwań. (B. Wąsikowska s. 145) Proces zarządzania marketingowego jest to przebieg postępowań oraz uzgodnień, które zmierzają do uzgodnienia wydajnego zdobycia celów rynkowych, zachodzące stosownie z zasadami postępowania marketingowego, opisującymi sedno marketingowej preferencji zarządzania. (G.Rosa s. 43) W przesłankach obecnego rynku marketing, który jest asortymentem norm toku postępowania opisujących powszechną filozofię funkcjonowania przedsiębiorstwa, jest zarówno jedną z wielu ról organizacyjnych, stanowiąca sektor specjalistycznego zarządzania. (M. Zajkowska s. 360) Zarządzanie marketingowe należy więc uwzględnić jako powszechnie stosowaną koncepcję kierowania przedsiębiorstwem. (S. Kaczmarczyk s. 205)

Bibliografia

Autor: Brygida Opyrchał

.