Grupa docelowa

Z Encyklopedia Zarządzania

Grupa docelowa stanowi zbiór konkretnych odbiorców, do których kierowany jest dany przekaz reklamowy. Trafny dobór adresatów reklamy oraz stworzenie kampanii dostosowanej do ich preferencji stanowi jedno z najważniejszych zadań dla pracowników agencji reklamowych oraz działów marketingu w przedsiębiorstwach (Doliński D. 2005, s.50).

TL;DR

Wybór odpowiedniej grupy docelowej i dostosowanie kampanii reklamowej do jej preferencji jest kluczowe dla skutecznej reklamy. Badania marketingowe pomagają określić profil klienta docelowego. Poznanie preferencji klientów pozwala lepiej oddziaływać na nich za pomocą działań marketingowych. Promocja powinna być oparta na preferencjach konsumentów grupy docelowej. Skuteczna komunikacja marketingowa opiera się na znajomości preferencji klientów. Internet jest ważnym obszarem działań marketingowych, gdzie również trzeba określić grupę docelową i zastosować strategię STP.

Profil przedstawiciela grupy docelowej

Wybór grupy docelowej warto poprzedzić badaniami marketingowymi, które wskażą kto najchętniej sięga po dany produkt. Wykorzysta można tutaj kryteria demograficzne (na przykład: płeć, wiek, stan cywilny), społeczne (takie jak wykształcenie, zawód, grupa społeczna), ekonomicznych (status materialny, przychody, wydatki), geograficzne (miejsce zamieszkania, kraj pochodzenia itp.)(Szymańska A. 2007, s. 2) oraz behawioralne (co, gdzie i dlaczego kupuje konsument). Pozwala to na określenie profilu klienta, do którego kierowana będzie reklama (Doliński D. 2005, s.52). Dobre poznanie preferencji, stylu życia i zwyczajów zarówno obecnych, jak i potencjalnych klientów, pozwala to skuteczniej oddziaływać na nich za pomocą dobrze przemyślanych działań marketingowych (Szymańska A. 2007, s.2).

Określanie cech przedstawicieli grupy docelowej

Nieznajomość klienta docelowego utrudnia przedsiębiorstwu nie tylko prowadzenie odpowiedniej kampanii reklamowej, ale również dostosowywanie produktu do potrzeb odbiorcy. Tworząc obraz grupy docelowej warto traktować ją jak pojedynczy organizm, a nie jako zbiorowość (Majewski P. 2007, s.49). Proces ten ułatwiają badania marketingowe i analiza profili potencjalnych klientów pozwalające na poznanie takich danych jak na przykład (Majewski P. 2007, s. 49):

 • dane demograficzne,
 • zasięg geograficzny,
 • wykształcenie,
 • życie zawodowe
 • status materialny,
 • sytuacja życiowa,
 • wyznawane wartości,
 • poziom znajomości branży,
 • oczekiwania względem produktu,
 • korzyści, jakie chce osiągnąć za pomocą produktu.

Promocja a preferencje konsumentów grupy docelowej

Szczególnie ważne w aspekcie zarządzania kampaniami promocyjnymi jest kształtowanie ich w oparciu o preferencje konsumentów. Umiejętne wykorzystanie takiej wiedzy przyczynia się do budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Niejednokrotnie w wybranym wcześniej segmencie rynku istnieją wewnętrznie zróżnicowane preferencje konsumentów (Dziechciarz-Duda M., Król A. 2016, s. 102). Ich znajomość umożliwia skuteczne kierowanie działań promocyjnych, poprzez logiczne połączenie skłonności konsumentów w obszarze jednej kampanii reklamowej lub utworzenie kilku kampanii reklamowych, w oparciu o największe lub najlepiej rokujące, wyodrębnione spośród segmentu odbiorców, grupy o podobnych preferencjach.

6 faz przygotowania procesu polityki komunikacji marketingowej

Skuteczna komunikacja marketingowa z konsumentem powinna zostać oparta na znajomości preferencji klientów, jako grupy docelowej prowadzonych działań. Według J.Blythe’a wyróżnia się w tej materii 6 faz przygotowania procesu polityki komunikacji marketingowej, do których należą (Brzozowska-Woś M. 2014, s.39-40):

 1. określenie grupy docelowej, będącej odbiorcami komunikatów marketingowych,
 2. sprecyzowanie pożądanych reakcji grupy docelowej na zaprezentowany komunikat (odpowiedź konsumentów),
 3. wybór najwłaściwszej formy komunikatu (treść i wizerunek),
 4. wybór najważniejszych cech produktu dla grupy docelowej komunikatu,
 5. zebranie informacji i analiza efektów - ocena skuteczności podjętych działań z zakresu komunikacji marketingowej.

Grupa docelowa a promocja internetowa

W dzisiejszych czasach Internet stanowi jeden z najważniejszych obszarów działań marketingowych. Umiejętność określenia grupy docelowej jest w nim równie ważna, jak w przypadku tradycyjnej reklamy. Do zdefiniowania grupy docelowej dla działań e-marketingowych wykorzystać można strategię STP, która składa się z (Królewski J., Sala P. 2016, s. 26):

 1. Segmentacji według czynników demograficznych, geograficznych, ekonomicznych, społecznych oraz behawioralnych.
 2. Targetowania, polegającego na określeniu rynku docelowego i wyborze w jego ramach co najmniej jednego segmentu użytkowników produktu, którzy mają być odbiorcami przekazu.
 3. Pozycjonowania, mające na celu osiągnięcie jak najwyższego miejsca w wynikach wyszukiwania.


Grupa docelowaartykuły polecane
Budowanie markiWizerunek organizacjiTargetStrategia markiZarządzanie markąKomunikacja marketingowaInbound MarketingWizerunek markiBranding

Bibliografia

 • Brzozowska-Woś M. (2014), Inbound marketing a skuteczna komunikacja marketingowa, Marketing i Rynek, nr 8
 • Doliński D. (2005), Psychologiczne mechanizmy reklamy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk
 • Dziechciarz-Duda M., Król A. (2016), Segmentacja konsumentów na podstawie preferencji wyrażonych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 427
 • Królewski J., Sala P. (red.) (2016), E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Majewski P. (2007), Czas na e-biznes, Helion, Gliwice
 • Szymańska A. (2007), Metodyczne problemy badań preferencji konsumenckich, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr.729, s. 1-18


Autor: Kamila Stożek