Strategia marki

Strategia marki
Polecane artykuły


Strategia marki jest kompleksowym planem działań, który ma na celu promowanie a także ochronę marki organizacji. Działania firmy mogą być skierowane:

 • na wzrost świadomości marki,
 • kształtowanie wizerunku marki,
 • pozyskanie silnej pozycji na rynku,
 • wzrost lojalności klientów w stosunku do marki,
 • poprawa rozpoznawalności marki. (J. Kall, R. Kłeczek, A. Sagan, 2013, s. 16- 55)

Pojęcie marki

Tworzona jest by zidentyfikować towar, usługę lub ich grupę należących do jednego sprzedawcy od oferty konkurencji. (K. L. Keller, 2011, s. 20) Marka jest kombinacją kilku elementów:

która została stworzona by oznaczyć dany produkt. (J. Kall, R. Kłeczek, A. Sagan, 2013, s. 11)

Marka w szerokim ujęciu

Pojęcie marki w szerokim ujęciu nabiera nowego znaczenia, nie jest to tylko symbol. Jest ona rozumiana jest jako całość, określona kombinacja produktu fizycznego, nazwa, logo, opakowanie a także komunikacja marketingowa z rynkiem i towarzysząca im dostępność. W rozumieniu odróżnienia oferty konkretnego przedsiębiorstwa od ofert proponowanych przez konkurencję i przekazująca nabywcy informacje o korzyściach funkcjonalnych bądź symbolicznych jakie wyróżniają markę spośród innych dostępnych na rynku. (K. Liczmańska, 2018, s. 90)

Korzyści silnej marki

Wyznacznikiem, który najlepiej pokazuje pozycję konkurencyjną marki jest zachowanie konsumentów. Firma, której marka ma na rynku silną pozycję jest chętniej wybierana, niż produkt bezmarkowy. Wynika to z przekonania konsumenta do lepszej jakości, za którą jest w stanie więcej zapłacić. W rezultacie przedsiębiorstwo, które wypracowało silną pozycję marki na rynku zdobywają wiodącą pozycję konkrecyjną, czego efektem jest wzrost wartości rynkowej. Silna marka daje firmie możliwość obniżenia kosztów, które są związane z działaniami marketingowymi, zwiększa siłę przetargową wobec dostawców i kanałów dystrybucji. Dobrze prowadzona strategia marki ułatwia firmie wprowadzenie na rynek nowego produktu, obniżając koszty. Tworzenie unikalnych cech marki jest źródłem przewagi nad konkurencją. Przekaz jaki jest nadawany podczas komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem jest utożsamiany z marką, przez co konsumenci mają zaufanie do produktu, zmniejsza się ich poczucie ryzyka związanego z funkcjonowaniem produktu. Wśród czynników psychologicznych wyróżniane są między innymi akceptacja społeczna i dopasowanie wizerunku marki i jej użytkownika. Korzyścią dla przedsiębiorstwa są dodatkowe zyski generowane przez markę, która jest plasowana jako silna a zmniejsza się rola czynnika przypadkowości zakupu. (K. Liczmańska, 2018, s. 91-93)

Identyfikacja wizualna

W skład identyfikacji wizualnej wchodzą trzy główne części:

 • elementy podstawowe, takie jak znaki, kolorystyka czy typografia,
 • projekty materiałów drukowanych wewnętrznych,
 • projekty graficzne reklam. (A. Denajka, 2005, s. 73)

Logotyp firmy jest graficznym przedstawieniem nazwy firmy. Logo może zostać zbudowane na logotypie, na znaku graficznym ale także na połączeniu logo z grafiką. Do najważniejszych elementów identyfikujących logo należą:

 • Kształt. Kanciaste, które są kojarzone z siłą i dynamizmem. Owalne uważane, za kobiece i odpowiednie dla punktów ochronnych. Proste formy często utożsamiane z produkatmi elitarnymi, lub zakrzywione dla produktów innowacyjnych.
 • Kontrast, za pomocą którego tonowana jest różnorodność elementów tworzących logo.
 • Symetria lub też asymetria. Logo będące zaprojektowane symetrycznie wprowadza uporządkowanie, tworzy dobrą kompozycję z graficznymi elementami reklamy. Logo astymetryczne wzbudza poczucie niepokoju, jednak w znacznym stopniu zwraca uwagę i bardziej zapada w pamięć.
 • Obszar logo. Logo może zostać zbudowane na planie prostokąta, w układzie poziomym bądź pionowym, oraz na polu kwadratu. Jeśli logo ma nadany kształt prostokąta określany jest jako mocny, kształt kwadratowy lub obły jako delikatny. (A. Denajka, 2005, s. 74)

Bibliografia

Autor: Sylwia Mistarz